REKLAM

fredag 29 augusti 2014

Vem bestämmer i Sverige?

 

Kan det vara AFA stormtrupper som tillsammans med Muhammed-jugend springer omkring på gatorna och utför våld för att tvinga fram en viss situation?

Nej, de är bara ett politiskt trasproletariat som utför vad de har blivit satta att utföra av den som bestämmer.

 

Men då måste det väl vara politikerna som bestämmer men har tagit makten från folket, för någon demokrati har vi ju inte?!

Nej, det stämmer inte. I likhet med AFA stormtrupper och Muhammed-jugend är dessa förrädare bara hantlangare åt den som bestämmer.


Nu vet jag, det är naturligtvis den röda politbyrån på SVT som bestämmer. De kan ju manipulera precis hur mycket som helst med sanningen, så det MÅSTE vara de som bestämmer i det här landet.

Fel, fel, fel, fel... det är oligarkerna som bestämmer! Om vi inte har folkmakt så har vi fåtalsvälde (Oligarki) och de som har makten är också de som har pengarna, så det lilla fåtal som äger pengarna är också de med makten!

Och dessa pengar är inte fördelade på folket i ökande eller minskande skala, det är endast oligarkerna som har hand om pengarna, och därmed har vi analyserat fram fienden till svenska folket. Liknande mätningar i andra västländer ger säkert samma resultat ... vi är slavar, och slavdrivarna är dessa tre kategorier ovan!

Man måste känna fienden för att kunna bekämpa den!

*

torsdag 28 augusti 2014

Ryssland kan inte sätta villkoren för vapenvila i Ukrainas interna konflikt

video
 

Ryska och ukrainska ledare har avslutat sina första officiella personliga möte i Minsk under vilket de diskuterade Ukrainas samarbetsavtal med EU och krisen och med den humanitära katastrofen i östra delen av landet.

Ryssland kommer att göra allt för att underlätta Fredsprocessen i Ukraina, sa president Putin till pressen efter det två timmar långa samtalet, som han beskrev som “positivt.”

Men Ryssland har aldrig någonsin satt upp några villkor för att lösa Ukrainas interna konflikt, tillade Putin, så ett stilleståndsavtal diskuterades inte under samtalen i frånvaron av fredsförslag från det ukrainska ledarskapet.

Vi, Ryssland, kan inte tala om villkoren för vapenvila över huvud taget, eller möjliga avtal mellan Kiev, Donetsk och Lugansk,” sa Putin.

Vi kan bara skapa en miljö av tillit i anslutning till denna möjliga och mycket behövda, i min mening, förhandlingsprocess; Det är vad vi talade om,” tillade Putin.

Under tiden måste en kontaktgrupp för tillämpningen av Ukrainas associeringsavtal  med EU återuppta sitt arbete så fort som möjligt för att formulera slutliga villkor för frihandelszon, sa Putin.

Inte alla våra argument accepteras av våra kollegor, men vi har åtminstone fått säga vår mening och vi har gått med på att intensifiera utbytet av synpunkter, och försöka finna några lösningar,” sa Putin och tillade att i frånvaron av ett slutligt avtal måste Ryssland “vidta åtgärder” för att skydda sin ekonomi. Sidorna höll också med om att ett återupptagande gas- och energisamtalen är mycket viktigt, sa den ryske presidenten.

 

President Poroshenko däremot lämnade snabbt byggnaden efter samtalen, gav inga kommentarer till pressen, och for till den ukrainska ambassaden i Minsk. Där höll han ett ‘avslutande möte’ med ledningen för europeisk diplomati, Catherine Ashton, sa presidentens presstjänst.

Ukraina har nått en överenskommelse med Ryssland att påbörja konsultationer mellan gränsvakterna och den allmänna personalen i de två staterna för att kunna producera initiala villkor för att nå förlikning i östra Ukraina, sa Poroshenko till pressen efteråt. Poroshenko sa också att en fredsplan ska förberedas snart för ett snabbt slut på fientligheterna.

"En karta ska förberedas för att så fort som möjligt uppnå en regim för vapenvila som absolut måste vara bilateral i sin karaktär," sa Poroshenko i ett uttalande.

Samtalen mellan Putin och Poroshenko i Minsk markerade den första gången de två hade ett formellt möte efter att den ukrainske ledaren fått sin tjänst i juni. Båda ledarna hade mötts flyktigt på sidlinjen till firandet i Normandie i juni i sällskap av Tysklands kansler Angela Merkel och Frankrikes president Francois Hollande. Men både Poroshenko och Putin var engagerade i telefondiskussioner över Ukraina-krisen.

 

Presidents Vladimir Putin och Petro Poroshenko satt ner för bilaterala samtal vid cirka 18:00 GMT, efter timtals diskussioner med den eurasiska tullunionen, EU och Ukraina efter undertecknandet av samarbetsavtalet mellan EU och Kiev.

De multilaterala samtalen i den vitryska huvudstaden var vänliga och positiva, sa EUs utrikespolitiska chef Catherine Ashton, samtidigt som man betonade behovet av fred i Ukraina.

Det var vänligt men bestämt. Det fanns en känsla av ansvar hos var och en att försöka göra sitt bästa för att försöka lösa det här,” sa Ashton till reportrarna.

Vi ville alla ha ett genombrott,” sa Vitrysslands president Alexander Lukasjenko i sin slutkommentar efter det multilaterala samtalet.

Men bara det faktum att man håller mötet idag är redan det en framgång, utan tvekan,” sa han. "Samtalen var besvärliga; De olika positionerna skiljer sig, ibland fundamentalt... Alla höll med om behovet till nedtrappning och att befria gisslan.”

Ett nytt möte om lösningen på Ukraina-konflikten kan komma att äga rum i Minsk på onsdag, tillade Lukasjenko.

Ukraina har uppslukats av ett inbördeskrig sedan april, när Kievs militär började sitt nedslag i den sydöstra delen av landet efter att folket i regionerna Donetsk och Lugansk regions vägrade erkänna den nya kupp-regimen.

Enligt Förenta Nationernas senaste uppskattningar har över 2 249 människor hittills dödats och över 6 033 skadats i kriget i östra Ukraina. Antalet internerade ukrainare har nått 190 000, med ytterligare 207 000 som flytt till Ryssland. (RT)

*


Villkorad fred i Ukraina men villkorslöst krig i Sverige

 

Den regim som nu bestämmer i Ukraina är en nazistregim. Det gick till så att monopolkapitalet sponsrade upploppsmakare att ställa till oro och misshandla polisen med molotovcocktails, stenbumlingar, syra och andra tillhyggen. Samtidigt fick polisen order om att förhålla sig stilla och inte anfalla de nazistiska upploppsmakarna.

Resultatet blev att dessa upploppsmakare kunde inta den ena efter andra regeringsbyggnaden, statskontor och liknande, för att slutligen lyckas göra statskupp i Ukraina, med hjälp av dessa monopolkapitalister.

Mer behövdes inte!

Här ser vi hur skör en regim egentligen är. Det behövs bara ett antal slödder, det må vara nazister eller kommunister, eller muhammedanpack för den delen, och precis som under hela historiens gång har en mindre grupp slödder till sist kunnat störta ett helt statsskick.

Så ligger det till!

Om Sverige ska gå under bestäms återigen av monopolkapitalet som i sin tur sponsrar – inte nazister, men väl kommunister i det här landet – och man använder precis samma metoder som man alltid har använt i världshistorien, och det behövs inte så mycket om man har monopolkapitalet om ryggen.

Nazistkuppen i Ukraina och kommande kommunistkupp i Sverige – SVT bestämmer!

Vad får vi?

En nazistisk regim? En kommunistregim? En muhammedanregim? Demokratins återtåg?

Du bestämmer!

*

onsdag 27 augusti 2014

Pressträff med anledning av SVT:s utfrågning om a-kassan

 
Under onsdagen höll Jimmie Åkesson och Oscar Sjöstedt en presskonferens med anledning av SVT:s utfrågning av Jimmie Åkesson kopplat till våra satsningar inom a-kassan.
Under pressträffen framhöll Jimmie Åkesson det anmärkningsvärda i att SVT lade fram information från regeringskansliet, dessutom med en uträkning vi inte tidigare fått ta del av och därmed inte heller kunnat bekräfta eller dementera. Oscar Sjöstedt, ekonomisk-politisk talesperson, passade också på att, återigen, redovisa vårt förslag i sin helhet.
Jimmie Åkesson, partiordförande, kommenterar:
-  Vi har idag varit i kontakt med två chefer på riksdagens utredningstjänst som står upp bakom de utredningar de gjort. Det finns ingen anledning för oss att vare sig ändra våra beräkningar eller de siffror vi använder i vårt valmanifest. Siffrorna är helt korrekta. Men det är fortfarande oklart vem på regeringskansliet som har räknat på detta. Det finns inget diarienummer, ingen tjänsteskrivelse och inget namn på tjänstepersonen som ska ha gjort detta.
-  Det är synnerligen anmärkningsvärt att man försöker belägga oss med felräkningar i vårt valmanifest, som man sedan inte kan verifiera när vi frågar efter dem. Man kan inte hänvisa till de källor som man använt sig av.
-  Det är också anmärkningsvärt man använder ett så till synes skakigt underlag för att slå mot en partiledares trovärdighet i en så viktig utfrågning. Finner man oklarheter i våra siffror är det rimligt att researchern inför en utfrågning kontaktar oss och de som hanterar våra siffror, för att reda ut oklarheter innan utfrågningen, och inte att man kastar fram siffror som sedan sannolikt visar sig vara felaktiga och inte stämmer överens med vårt förslag. Det är anmärkningsvärt och snudd på skandalöst att man gör så i en så viktig programpunkt som SVT:s utfrågning är.
*

Kommunistutfrågarna

 

Kostnaden för massinvandringen är inte mycket att bråka om, tycker kommunistutfrågarna, så därför fick negerhövdingen kritiska frågor om varför han avslöjar att massinvandringen kostar en massa pengar.

Det är tur att Granskning Sverige finns!

*