REKLAM

fredag 30 september 2016

MotståndssångerFlickan Med Fanan

På Jakt Efter Sverige

Arbetarbladet: Inget fel att luras i rubrikenSocialdemokratisk tidning vill inte lägga någon värdering då vänsterpartist bryter mot värdegrunden "allas lika värde" och blir tillrättavisad, journalisten kallar tillrättavisningen "ovanlig".

Man kan väl kräva av politiker att de ska vara sakliga och ha ett värdigt bemötande genom att inte demonisera hejvilt.
SYRIENS SAK ÄR VÅR!Kampens perspektiv
I det stora perspektivet är betydelsen av en vanlig människas öde nästan ingenting i jämförelse med rasens öde. Genom att kämpa lägger vi våra liv i ödets vågskål, vi riskerar allt! I denna ödeskamp är det dessutom helt avgörande att vi gör så, eftersom det ändå, om vi misslyckas, inte skulle finnas någon framtid för våra efterföljande – annat än som förnedrade slavar i framtidens sionistiska helvete.

Motståndsrörelsen är inte pacifistisk. Vi är medvetna om att vi endast kan segra genom fysisk kamp och att idéer och vackra ideal inte betyder någonting och aldrig kan blomma ut om dessa livets idéer saknar aggressiva fanatiska förkämpar.

Fienden fruktar nationalsocialistisk fanatism. Detta med rätta. Du som fanatisk aktivist, och dina medkämpar är det främsta vapnet, det vapen som kommer leda oss till seger.

Det är din uppgift att forma dig själv till detta ultimata vapen i kampen för den nordiska rasens frihet och överlevnad.


Om inte en ständigt växande skara av nordbor strävar åt detta håll finns det inget hopp om att rädda vårt folk från raslig undergång. Därför är de höga idealen i Aktivisthandboken inte bara nödvändiga, utan direkt livsavgörande ur ett rasligt perspektiv. Läs mer på Nordfront

*Vårt land förstörs av galna fanatiker som kommer både uppifrån och utifrån. Om vi ska kunna bekämpa dem så måste man möta fanatism med fanatism.

De vidriga förrädarkräken vill medvetet och avsiktligt förstöra vårt land och vår civilisation genom att utplåna det nordiska folket och byta ut vår civilisation mot galenskaper från Mellanöstern och Afrika.

Långtifrån alla svenskar vågar stå upp mot detta folkmord, så därför måste de som vågar göra det vara desto mer fanatiska i kampen för vårt folks och vår civilisations överlevnad.

Hur skulle det se ut om motståndsrörelsen för att försvara vårt land inte vore fanatisk?

Det står en kille lojt lutad mot en lyktstolpe och petar tänderna. När någon råkar komma förbi så håller han fram en lapp där det står ”Sverige är bäst” och frågar om han vill ha det. Personen i fråga skakar på huvudet men ber motståndsmannen att gå därifrån annars får han stryk.

Motståndsmannen rycker på axlarna och strosar därifrån och anser att nu har han gjort sin plikt för sitt land. Lite längre bort skriker en tolvårig flicka hjärtskärande ett rop på hjälp, för hon håller på att bli gruppvåldtagen av fientliga kolonisatörer. Motståndsmannen strosar vidare i sakta mak och kommer hem till en kompis, som också är en motståndsman. Där berättar han om gruppvåldtäkten. Så nu vet åtminstone två personer om vad som hänt, sedan tar de varsin öl, för de har spridit kunskapen vidare till varandra om att ”Sverige är bäst”.

Kommer landet och folket att räddas då?

I det här fallet är det viktigt att ha detta som ledtråd för motståndet mot förslavandet av vårt folk:

Motståndsrörelsen är inte pacifistisk. Vi är medvetna om att vi endast kan segra genom fysisk kamp och att idéer och vackra ideal inte betyder någonting och aldrig kan blomma ut om dessa livets idéer saknar aggressiva fanatiska förkämpar.

En dag kommer motståndsrörelsen att bli förbjuden, och det skulle betyda att nu har förrädarna och folkmördarna fritt spelutrymme att göra vad de vill med oss, såvida inte dessa motståndsmän är verkligt fanatiska!

Fienden fruktar nationalsocialistisk fanatism. Detta med rätta. Du som fanatisk aktivist, och dina medkämpar är det främsta vapnet, det vapen som kommer leda oss till seger.

Det är nu det gäller att kunna bryta mot alla lagar som förrädarna stiftat. Det är nu det gäller att ta kamp även om det kostar livet. Det är nu du måste vara fanatisk. Det är nu kämpaglöden för din ras måste vara syresatt så att den inte slocknar. Det är nu du måste känna historiens vingslag över de tusentals generationer av din egen ras som bebott det här landet, odlat upp det och civiliserat det.

Observera att dina tankar är i grunden samma sorts tankar som alla tidigare generationer svenskar har tänkt, om och om igen. Tankar som har skapat den kultur som härrör ur Asatron, om Frejas gröna ängar och de kvinnor och barn som du som man ska värna. Det är du som är den där vikingen för tusen år sedan, för du har samma temperament. Det är du som är Odalbonden som plöjer sina åkrar med oxe från tidig morgon till sen kväll, för hans blod är ditt blod. Det är också du som är utforskaren och vetenskapsmannen och författaren, för du har i grunden samma tankar, därför att du tillhör denna utrotningshotade ras.

Det är din uppgift att forma dig själv till detta ultimata vapen i kampen för den nordiska rasens frihet och överlevnad.

Låt historiens vingslag susa i ditt huvud så att du känner gemenskap med de tidiga generationer av hela folket som du själv är en del av!