REKLAM

onsdag 3 september 2014

kryssa Kent
7-klövern behöver få på käften

*

Mobbarpacket i full gång

 

Aftonbladet hade en så kallad partiledardebatt som inte var någonting annat än ren mobbning av folkhemmets företrädare.

På 60-talet såg det annorlunda ut. Istället för att flera skulle ge sig på en så jämnade man ut matchen på det sättet att de tre borgerliga partierna som angrep sossarna fick motstånd av tre debattörer, så det blev tre mot tre, för rättvisans skull istället för som nu, sju mot en.

Då representerades sossarna av statsministern, finansministern och en LO-pamp, som också var sosse – motståndarna var Bondeförbundet, Folkpartiet och Högern, man ansåg att det var rättvisast så och alla fick samma tid att svara enligt ett stoppur.

Idag är det som sagt sju mot en. Hur rättvist är det?

Precis!

Det är sju förrädare mot en riktig politiker, som representerar sitt folk istället för andra länders folk – till skillnad från de sju andra som ägnar sig åt högförräderi!

*

tisdag 2 september 2014

Åkesson kommenterar S-manifest: "Tomma löften till pensionärerna"


Jimmie Åkesson kommenterar Socialdemokraternas valmanifest:

- Stefan Löfven har gång på gång lovat att ta bort straffbeskattningen av pensionärerna. När valmanifestet presenterats står det klart att man bara tänker ta bort en liten del. Över 75 % av pensionärsskatten tänker man behålla. Det är ett uppenbart svek mot landets pensionärer.

- Jag är oroad över hur Socialdemokraternas skatt på åkerinäringen kommer att slå mot industrin och landsbygd. Hela fyra miljarder vill man lägga på en ny lastbilsskatt vilket kommer att drabba skogsindustrin hårt men även vanliga konsumenter som är de som kommer att få betala notan när priserna för transporter stiger.

- Jag häpnar över att man i valmanifestet överhuvudtaget inte berör kostnaderna och de påfrestningar på samhället som följer av den rekordstora invandringen. Man har lyckats förtränga alla de extra tiotals miljarder som krävs de närmaste åren. Följden av detta är att man har ett valmanifest som inte går ihop.

*

Det är det här du röstar om


Antingen du vill det eller inte så röstar du faktiskt om ifall Sverige ska finnas kvar eller om Sverige ska gå under.

Invandrade valarbetare ger analfabeter och icke-svensktalande invandrare "hjälp att rösta" i Jönköping

Bland äldre invandrare är valdeltagandet lågt, men på bostadsområdet Råslätt i Jönköping finns veckorna före valet både valarbetare och tolk till hjälp för den som "känner sig osäker" (osäker på vad framgår inte helt av artikeln). (Avpixlat)

Det kan ju verka försynt att flyktingar får hjälp med både det ena och det andra, men de får faktiskt hjälp att rösta för Sveriges framtid, på förrädarna som förstör Sverige. Se den här videon och förfasas över den verklighet vi befinner oss i.Inte ens det kommunistiska SVT kan längre dölja hur det ligger till!

*

Vikingarnas attityd till rättvisa

 

Norden med sin asatro var det mest rättvisa territoriet i världen, och det på grund av Oden.

All religion är en sublimering av det samhälle man lever i och en förgudning av det och på det viset var hövdingens roll i stenålderssamhället att vara vis och rättrådig. En förgudning av denne hövding ledde till asarnas gud Oden. Man mediterade över hur Oden skulle ha tänkt och hur oden skulle ha dömt i olika konflikter och man samlades till ting och dryftade konflikter på så rättvist sätt som möjligt.

Det var annat än den lynchningstradition som fortfarande lever kvar i u-länderna, och som följaktligen också har återkommit i svenskt rättsväsende. Det vet alla som känner asatron ända in i folksjälen, för den har långa rötter, och det har den över hela Norden och Skandinavien.

Så vad säger vår vikingasjäl om rättvisan i att låta vissa konstnärer få skända vårt kulturarv och hyllas på grund av detta, medan konstnärer som vill ställa frågan om mångkulturalismen på sin spets mordhotas eller kastas i fängelse? Hur skulle Oden ha handlat?

 

Dansk frihetskamp för Dan Park

 

Öl, frihet och Entartete Kunst – degenererad konst. Det är lasten på det skepp som på torsdag angör Malmö hamn. Besättningen: bekymrade danskar som vill kämpa för svensk yttrandefrihet och Dan Park – som man vill ska utlämnas till Danmark.

Domen mot konstnären Dan Park för hets mot folkgrupp har väckt stor uppmärksamhet och förvåning i Danmark.
Så här skriver till exempel Palle Weis, kulturredaktör på morgontidningen Jyllands-Posten, om vad som skett i ”vårt besynnerliga grannland”:
− Men den maniska politiska korrektheten i grannlandet har efter hand nått en nivå där försök att diskutera integration per automatik stämplas som rasism och rädslan för kränkningsfundamentalisterna har blivit så stor att man för länge sedan har övergett föreställningen om att ett konstverk sällan skildrar verkligheten 1:1 utan snarare söker att vända den på huvudet och visa upp hyckleri och politisk dubbelmoral.


Men om svenskarna – som det heter i ett pressmeddelande – applåderade domen, har den fördömts på andra sidan Öresund och nu skrider man till aktion. På onsdag den 3 september anordnar ”en radda bekymrade danskar” en demonstration för Dan Park och yttrandefriheten framför den svenska ambassaden i Köpenhamn.

Från den välkända Nyhavn avseglar sedan en frihetsflottilj, under befäl av kapten Gert Wiik och performancekonstnären Uwe Max Jensen, mot Malmö. Och lasten är dansk öl, frihet och kopior av Dan Parks ”Entartete Kunst”.


*