REKLAM

söndag 28 maj 2017

Krig, fred och genus på vikingatidenMaria Kvilhaug

Hur korresponderar de gamla nordiska myterna om en guldålder av fred och visdom, och önskan om att återupprätta den eran, med vikingatiden och järnålderns samhällen, som en krigarkultur i Norden?
Häxor och invigningsritualer i AsatronMaria Kvilhaug
Gott vs Ont, och andra makter i AsatronMaria Kvilhaug

Om att se bakom polariteten av gott och ont för att kunna förstå hednatron.

Om att inse att källor såsom Snorre Sturlason kan vara missledande eftersom de anpassar det ursprungliga hednatänkandet till ett kristet tänkande.

Om gudamakten, de styrande krafterna, och hur de inte så lätt kan klassificeras eller passas in i en hierarki som det kan verka i första påseendet...
Eftersom Snorre Sturlason var en kristen munk så hade han naturligtvis inte något intresse av att presentera Asatron på ett positivt sätt, snarare tvärtom!


Vad som döljer sig i runornaMaria Kvilhaug
Hur verserna kom till i den poetiska eddanMaria Kvilhaug
Här gäller det att vara duktig på symbolik och ha god associationsförmåga, och det har Maria!