söndag 19 november 2017

Framtiden går till dem som kämpar hårdast för den, de som kämpar hårdast kommer att segra...JUDEN utkämpar sitt folkmordskrig mot mänskligheten. Nu måste arierna svara!
Polisen står absolut på kriminella lagbytares sidaPsykopatiska invandrares bilbränder och hot mot allmänheten stoppas inte av polisen, men när det kommer till en demonstration för grundlagens upprätthållande ser vi att polisen istället står på lagbrytarnas sida.

Blixtdemo i Göteborg med efterföljande aktivism i Kungälv 11/11-17

Att demonstrera är en av rättigheterna svenska medborgare garanteras i Sveriges grundlag. Man behöver heller inte ansöka om tillstånd för att få demonstrera och tillståndslösa demonstrationer är i grund och botten lika lagliga som demonstrationer som beviljats tillstånd i förväg.

Lördagen den 11/11-17 arrangerade Nordiska motståndsrörelsen en demonstration i Göteborg utan att ha ansökt om tillstånd i förväg. Polisen stoppade då demonstrationen och har i efterhand ljugit om hur detta gick till.
Polisen anfaller fredliga demonstranter gång på gång. Samtidigt låter de invandrarslödder få begå vilka brott de vill!


Folkmordsglobalisternas dödsvaccineringarObservera att endast vita måste vaccineras regelbundet. Varför?

Nedanstående video visar vilka olika symtom som uppstår efter vaccineringar, som leder till en livsfarlig försvagning av folkstammen!

Föredrag med Linda Karlström i Stockholm den 20 maj 2015.
Hur pålitligt är egentligen Nato?Turkiets ilska mot sina allierade i Nato kan man återigen se när presidenten anklagar Washington för att understödja den Islamiska Staten genom att direkt finansiera militanterna i Syrien. Men det verkar som om nästan alla har anklagats för att stödja ISIS på ett eller annat sätt.
Nato kom till för att försvara Väst mot Sovjetunionen. Men nu när Sovjetunionen inte längre existerar flyttade kommunismen till Väst istället och samtidigt blev Nato kommunismens redskap mot alla länder som inte underkastar sig Israel och USA. (((Lilla och Stora Satan)))!

Därför är det riktigt att anklaga alla Natoländer för att stödja ISIS, som är Israels bästa vapen till att förstöra hela Mellanöstern samt Västvärlden, för det är JUDEN som bestämmer över Väst idag.