REKLAM

lördag 20 december 2014

Trendbrott med Mattias Karlsson..?

 
Trendbrott i svensk politik!
SD´s fällande av regeringens budgetförslag inger förhoppningar om framtiden för Sverige. Att partiet med Mattias Karlsson i ledningen dessutom med osedvanligt klarspråk deklarerade sin avsikt att fälla varje regering som ignorerar svenska folkets vilja att bromsa invandringen, är definitivt ett trendbrott!
 
I relief mot den förvirrade samling som 7-klövern utgör har under senare tid gruppledare Mattias Karlsson (MK) framträtt som ett ljus i mörkret. Till och med en del av de PK-angripna mediearbetare som haft uppgiften att ”sänka” SD vid bevakningen av de dramatiska turerna i budgetriksdagen, har haft synbart svårt att upprätthålla sin på förhand pådragna killermask vid de olika intervjuerna.
 
Det intressanta – för Sverigedemokraternas och Sveriges del viktiga – är att detta inte uppstått genom en ansträngning från MK´s sida att till varje pris uppfattas som ”Satis polito”. Tvärtom har han uppträtt med den oförfalskade naturlighet och säkerhet som endast infinner sig om man menar det man säger och har kuraget att tala från sitt sanna hjärta och sunda huvud utan att med flackande blick vrida, vända och väga varje ord på guldvåg.
 
Tveklöst kommer SD med samma ledning och linje att kraftigt öka sitt väljarstöd i kommande val. För den stora majoriteten av väljare är det helt avgörande att de av en partiföreträdare får höra och bekräftat det som de måhända inte i hela sin komplexitet kan greppa, men som de ”intuitivt” uppfattar som ärligt och sanningsenligt beskrivet – och som ju i många avseenden dagligen bekräftas av det som utspelas runt om dem. För denna förlösning av svenska folkets tillbakahållna protest behövs ingalunda någon partiledare som försöker matcha politikerbroilers som Erik Ullenhag & Co eller med ambitionen att via ”nolltolerans” tillerkännas rumsrenhet från Expressen et Consortes.
 
Klockan är definitivt fem över 12 för Sveriges del, eftersom massinvandringen i grunden skadat nationen. Och utöver en akut inbromsning av den pågående invandringen krävs ett begränsande av denna till ett absolut minimum. Samt en radikal återvandrings- och repatrieringspolitik.
 
Med upprätthållande av det civilkurage som Mattias Karlsson nu manifesterar från SD´s sida är det trots allt inte utsiktslöst att Sverige fortfarande går att rädda. Min tro är att i princip hela den existerande motståndsrörelsen runt SD är mogen att göra gemensam sak för vårt land och för våra barn och barnbarns skull.
 
//Kenneth Sandberg
 
*
 

Koranen

 

De här citaten ÄR på svenska!

 

Koranen 2:191 ”Dräp de otrogna var ni än finner dem.”

 

Koranen 3:28 ”Muslimer får inte ha otrogna som vänner.”

 

Koranen 3:85 ”Ingen annan religion än Islam är godtagbar.”

 

Koranen 5:33 ”Lemlästa och korsfäst de otrogna om de kritiserar Islam.”

 

Koranen 8:12 ”Terrorisera och hugg huvudet av dem som tror på andra heliga skrifter än Koranen.”

 

Koranen 8:60 ”Muslimerna måste mönstra alla stridsmedel för att terrorisera de otrogna.”

 

Koranen 8:65 ”De otrogna är enfaldiga; kräv att muslimerna bekämpar dem.”

 

Koranen 9:5 ”När det ges en möjlighet, så döda de otrogna var ni än griper dem.”

 

Koranen 9:30 ”Judarna och de kristna är perversa; kriga mot dem.”

 

Koranen 9:123 ”Kriga mot de otrogna som bor i din omgivning.”

Koranen 22:19 ”Bestraffa de otrogna med brinnande klädnader, järnkrokar, kokande vatten; smält ner deras hud och underliv.”

 

Koranen 47:4 ”Sukta inte efter fred med de otrogna; hugg huvudet av dem när ni griper dem.”

 

Den 22 mars röstar du bort dem!

*


Niklas Orrenius har SD-hat som jobb
*

fredag 19 december 2014

SD-hatande Ulf Lundell & SR gör sig till åtlöje

Ulf Lundell vill inte att hans plagierade låt ska spelas om SD får över 20 procent.
Så talar en sann fylletratt!
 
Visa istället hur en sann patriot röstar den 22 mars!
 
*

Syndabocken

 

Vad är en syndabock för någonting, och varför ska man utnämna SD till syndabock?

Man anser att det är ett bra sätt att skylla ifrån sig på andra, kasta skulden på någon person, och i det här fallet ett politiskt parti, och skylla det partiet för alla dåligheter man själv har hittat på.

Det här är typiskt för alla mobbare, och det är så typiskt att man kan finna samma beteende ända från biblisk tid. Psykoanalysen brukar härleda mentala problem och associalt beteende till tidigare händelser från olika mytologier eller religioner för att hitta en överensstämmelse med mänskliga felprestationer och därmed kunna fastställa olika neurosers ursprung.

Vi kan också säga att den som sa’t, han va’t, vilket betyder samma sak, att han som skyller på andra är den som är mest skyldig. Och i fallet Sverigedemokraterna som syndabock är alltså förrädarna i riksdagens sju riksdagspartier de skyldiga, men kastar alla skuld på SD och påstår att det är de som försöker fördärva Sverige.

/.../Syndabockens ursprung hittar vi i en sed som beskrivs i Gamla testamentet. En gång om året tog översteprästen i templet en bock och bad till Gud att folkets alla synder under året skulle läggas på bocken i stället för på människorna. Bocken skickades sedan ut i öknen och tanken var folkets synder därmed var borta och de kunde leva utan skuldens börda ytterligare ett år.

Bocken skall bära alla deras synder med sig ut i ödemarken och släppas lös där ute i öknen. (3 Moseboken 16:22)/.../ (Svenska kyrkan)

Citatet från Svenska kyrkan är inte dumt, men det intressanta är att denna kyrka idag, med detta citat, visar att de själva gör sig skyldiga till samma förföljelse som de beskriver i sitt citat.

Vi kan på goda grunder anta att dessa dogmatiker gör sig skyldiga till förväxlingar på grund av bristande rationalitet och pragmatism, och det blir extra tydligt om man går till den hemsidan och tittar på den bild som ska illustrera syndabocken. Det är alltså ingen bock på bilden utan en bagge istället, en helt annan art med andra ord.

Men dagens kyrka kan ju som bekant inte heller skilja på Jesus och Muhammed, vilket ju också borde vara en artskillnad på vilken moral man ska ta till sig, och symtomatiskt så följer nästa mening så här:

Med denna berättelse om syndabocken i bakhuvudet blir det ett av flera sätt att förstå och beskriva vad Jesu död på korset betyder för oss: Våra synder läggs på Jesus som frivilligt dör för vår skull så att vi ska kunna leva vidare fria från synd och skuld.

Det är just detta som förrädarna i riksdagen har tagit fasta på. Men inte fan blir de skuldfria bara för att de kastar skulden på andra. De skyller bara skulden ifrån sig, men den kan de heller inte befria sig ifrån. Någon annan kan aldrig bli skyldig för oförätter som kriminella element har hittat på, så därför är tolkningarna av denna och andra bibeltexter endast ett bevis på att dessa uttolkare är precis lika kriminellt belastade rent moraliskt sätt som vilka förrädare som helst.

Implementationen borde väl hellre bli att vi ser att myten om Jesus på korset, där han tog på sig skulden för andras kriminella handlingar, inte gav någon som helst effekt, så därför borde ju korsfästelsen av Jesus istället tolkas som så att det är omöjligt att skuldbefria genom att ta på sig andras skuld. Då visar ju återuppståndelsen hur omöjligt det är, för den oskyldige återuppstod ju, medan de skyldiga fick livstids straff med oerhörda skuldkänslor som följd.

 

Att skjuta pilar på en stackars get på det här grymma sättet visar bara vad kriminella och perverterade galningar är i stånd till. Man kan ändå skänka en tacksamhetens tanke till tredje Moseboken som visar på galenskapen att utse en get, som sedan ska jagas ut i öknen och försmäkta till döds för att mentalsjuka individer ska få känna sig skuldfria.

Hur kan en get göra sig skyldig till allehanda brottsliga gärningar? Det enda den vill är att äta och föröka sig. Den har inga som helst illvilliga eller baksluga tankar. Den är totalt oskyldig eftersom den är inkapabel att begå brott, och ändå ska det stackars djuret utsättas för ett grymt djurplågeri.

Här hoppas jag att det står klart hur bakvänt och galet det är att skylla andra för sina egna fel. Det är uppenbart, och om det ännu inte är uppenbart för alla så blir det ovillkorligen det så småningom – Jesus återuppstod ju, eller hur?

Idag har vi djurskyddslagar – för vi har insett att djur är oskyldiga till våra handlingar

Idag har vi internet med alternativ massmedia – för vi har insett att det finns massmedia som ljuger

Det går inte i längden att skylla ifrån sig

Visa att du har förstått den 22 mars!

*