REKLAM

tisdag 7 juli 2015

Hur man kränker en progressiv
*

Det är vårt folk som byggde landet vi ärvde
Det är inte så att landet har givits oss av Gud, utan det är ett land som är upparbetat av generationerna före oss, och det landet tillhör en hel, kedja generationer ända sedan stenåldern för tio tusen år sedan.

Vi har inte längre Oden. Vi har politiker istället, och de är inte pålitliga!

Eftersom folk behöver ledare har vi överlämnat administrationen åt politiker, men vi har varit naiva och trott dessa politiker om gott, som om de vore Oden, den rättvise.

Allt sedan klassamhällets inträde i vårt land har vårt folk plågats under herrar som inte alltid velat oss gott och som sett vårt folk som slavar, och förtryckare har det varit gott om. Men om inte våra förfäder funnits för tio tusen år sedan så har inte heller dess avkomma funnits, med andra ord har vi aldrig funnits. Döda sådana kräk som antyder det!Här är ett gammalt fotografi av de första arbetarna. I regel hade de ett litet torp och någon ko och en gris, och dessutom lite åker så att de kunde odla grödor och låta kon gå på bete. Pengarna räckte inte så därför fick dessa torpare ta extra arbete där sådant kunde finnas. Dessa människor på bilden finns inte mer men deras gener finns fortfarande hos oss, vi som har ärvt dem.Här skildras ett möte i bygden. Det var innan Folkets Hus fanns för sådana möten. Idag finns Folkets Hus, men hyrs ut till hitresta jihadister som ska leva på vår bekostnad.

Alla träd som fällts på platsen kommer att bli virke av och en möteslokal kommer att byggas, där folk förutom att tala politik också kan träffas till dans, till att träffas för att bilda nya familjer. Återigen erinrar vi oss om generna inom oss och hos våra förfäder. Deras arbete ska inte vara förgäves. De som vill ta vår historia ifrån oss måste likvideras, annars blir vi själva likviderade. De som inte är med oss är emot oss!Här tar våra förfäder rast. Det är de som har byggt våra vägar och järnvägar och måste bo borta under långa tider medan mor stannar hemma i torpet med barnen under tiden. Hon syr kläder till barnen, mjölkar kon, skördar hö till vinterbete och tar hand om grisen. Hon gråter ofta av ensamhet och hoppas att maken snart är tillbaka och att han inte har gjort sig illa och inte längre kan arbeta. Det är Våra gener dessa människor har.Så här kunde det se ut någon generation senare, då städer har växt upp och ångmaskinen driver dessa industrier. Det var dammiga bomullsspinnerier, vars vinster byggde upp både Norrköping och Borås. Det var smidesverkstäder som började finnas i allt fler bruksorter i landet, såväl som möbelsnickerier. Sverige började moderniseras. Men tänk; Detta hade inte funnits utan våra svenska förfäder. Låt inte bedragare ta det ifrån er! Döda dem hellre!Ta en produkt, vilken som helst. Tänk nu bort arbetet som ligger inbäddat i denna produkt. Då finns inte produkten, bara lite jord och grus ligger där i en hög.

Tillsätt arbete så kommer järn att utvinnas ur stenarna, och jorden och sanden blir till infrastrukturen i form av vägar runt cykelfabriken som växer upp. Järnet valsas ut till plåt och denna plåt klipps till och formas till en cykelram och när tillräckligt med arbete har tillförts produkten är det en cykel.

Det finns naturligtvis dem som har organiserat arbetet, men arbetarna är viktigast. Om det bara funnits piskor och fåfänga kungar på pyramidernas tid så hade det inte blivit några pyramider. Arbetets själva utförande är viktigast.

Ser ni nu vilken stöld svenska folket utsätts för? Det är inte bara dina pengar som försvinner åt helvete, det är hela din etniska historia som idag löses upp av förrädare som inte förtjänar annat än döden!

Här, på Millds blogg, är några av förrädarna som sakta stryper vårt folk till döds.
Gör din plikt, kräv din rätt!

*