tisdag 27 september 2011

De har inte kommit hit för att leva på bidrag

Arbetsmarknadsdepartementet
Integrationsminister Erik Ullenhag

Statsrådsberedningen, statsminister Fredrik Reinfeldt

Näringsdepartementet näringsminister Maud Olofsson
Ämne: ”De har inte kommit hit för att leva på bidrag
Det inlärda mantrat
Mantrat om att arbete skall lösa problemen med den misslyckade integrationen upprepas med et gökurs envishet. I Alliansens regeringsförklaring står: ”Integrationen bygger på arbete och möjlighet till egen försörjning.” Därför är regeringens arbetslinje också integrationspolitik.
Ni konstaterade nyligen att ”integrationspolitiken har brister – det gäller att de snabbt kommer i arbete.”
Vilka arbeten det är som de ”snabbt ”skall få och som skall ”leda till egen försörjning” framgår givetvis inte. Inte heller när 100 000-tals invandrare kommer att vara integrerade genom arbete? Det har ju inte gått så bra hittills trots alla skattesubventionerade instegsjobb, nystartsjobb, starta-eget-bidrag och en oändlig rad integrationsprojekt, som samtliga havererat.
Arbetslinjen gäller
Statsministern konstaterade för femtielfte gången i Lördagsintervjun den 9 oktober att ”det är arbetslinjen som gäller, De som har arbetsförmåga ska arbeta.”
Uppenbarligen saknar 100 000-tals invandrare ”arbetsförmåga” eftersom de är ”exkluderade” från arbetsmarknaden.
Vad är det för fel på arbetslinjen ”bärplockning”? Era invandrare tycks inte ens vara kvalificerade för bärplockning, eftersom 1000-tals säsongsarbetare varje år måste tas hit från avlägsna länder som Bangladesh och Thailand.

Statsministern konstaterade vidare att ”vi har tagit bort arbetsförbudet för asylsökande” Därmed tycks problemet vara löst. Frågan är som sagt bara vilka jobb skall de asylsökande skall få? Det finns ju inga jobb. 434 200 personer var arbetslösa i maj i år, vilket är 90 600 fler än 2006.
Medianmåttet för att en kommunplacerad invandrare – kallad ”flykting” – skall komma ut på arbetsmarknaden är sju år. För många tar det ännu längre tid. Många – bl a ett illitterat trasproletariat importerat från Tredje världen -lever på bidrag hela livet.
25 procent av invandrare i åldern 18 – 45 år – dvs en synnerligen arbetsför ålder - har inte fått sitt första jobb efter nio år! [Per Gudmundson, SvD 29 augusti 2010]
Sverige har f ö en ungdomsarbetslöshet på 29,7 procent – en av de högsta i EU och den högsta i Norden.
T o m under 80-talets högkonjunktur och trots att majoriteten var unga och arbetsföra stod invandrarna utanför arbetsmarknaden. Massinvandring och massarbetslöshet är uppenbarligen två oförenliga begrepp.
Det skall onekligen bli intressant att se när alla dessa gästarbetslösa fått arbete – arbeten som inte finns.
Allt tyder på att integrationsministerposten även fortsättningsvis kommer att vara en pratministerpost. Traditionen går tillbaka till när Mona Sahlin innehade denna statsrådspost.
Ni har sagt att Ni träffat många asylsökande: ”Ingen enda asylsökande har sagt att dom kommer hit för att leva på bidrag utan de vill arbeta.”
Tror hr Ullenhag att de är så dumma att de skulle erkänna att de kommit för att leva på bidrag.? I så fall underskattar Ni grovt Era invandrares intelligens.

De har flytt för att få en fristad i vårt land
Ni påstår utan att blinka att ”de har flytt för att få en fristad i vårt land.” Tror Ni själv på detta tror Ni förmodligen även att jorden är platt, att månen skall trilla ner, att tomten kommer med julklapparna och storken med de små barnen.
Högt räknat har ca sju procent av alla de drygt 1,5 miljoner invandrare – varav 1,3 miljoner utomeuropéer – Sverige tagit emot de senaste decennierna flyktingstatus enligt FN:s flyktingkonvention. Detta vet Ni mycket väl – eller borde veta – men väljer att mörka.
Under perioden 1980-2008 fick 354 404 asylsökande permanenta uppehållstillstånd, PUT. Av dessa asylsökande var 25 724 flyktingar enligt FN:s flyktingkonvention.
Något av det mest svenska vi har är öppenhet mot omvärlden
Något av det mest svenska vi har är vår tradition av öppenhet mot omvärlden. I Sverige har generationer av människor som flytt förtryck och fattigdom fått chans att börja ett nytt liv.”
På vems bekostnad är en fråga ni aldrig ställer er? Men vi vet svaret: priset har ”verklighetens folk” fått betala med fattigdom och höga skatter – inte minst straffskatt på våra redan skandalöst låga pensioner.
Däremot finns det obegränsade resurser för ett skattefritt äldreförsörjningsstöd på drygt 11 000 kr/mån som frikostigt utbetalas till alla som är 65 år eller äldre vid ankomsten till Sverige. Förklara gärna hur detta hänger ihop.
Invandrarna är berikande
För politiker av Er kaliber är det viktigare att ”stå upp för öppenheten. Sverige är ett öppet och tolerant land och det gäller att se till att det förblir så” än att ha ett fungerande samhälle.

De invandrartäta bostadsområdena är laglöst land. Tryggheten på gator och torg är obefintlig. Vi har mord, rån, misshandel, gruppvåldtäkter och våldtäkter ”av normalgraden.” Vi har ständiga skottlossningar på öppen gata, lekplatser, sjukhus, parkeringsplatser, i krogköerna etc.
Vi har beskjutning med automatvapen mot polishus, nerbrända skolor, daghem, ungdomsgårdar, bilbränder, vandalisering av bostäder och bostadsområden mm. Vi har stenkastning mot polis och räddningstjänst – ambulanspersonal och brandmän hindras från att rädda liv och släcka bränder. Brandmännen får sin utrustning förstörd – bl a sina vattenslangar sönderskurna, vilka är deras livlina i rökfyllda hus. Bussar och annan lokaltrafik vandaliseras och utsätts för stenkastning.
Som följd av massinvandringen har vi fått ett rättsväsende i förfall. Domare och åklagare måste ha polisbeskydd för att kunna sköta sina jobb. Enligt Brå har var 10:e tingsrättdomare utsatts för hot och trakasserier.
Listan på den berikande invandringen kan göras hur lång som helst. Och all denna berikning bemöter svenska politiker med ”tolerans
Ni tycks inte förstå att var och en av er har ett individuellt moraliskt ansvar för alla etniska svenskar som misshandlats, rånats, våldtagits och mördats av invandrare.
Stängda gränser gör Sverige fattigare
På vilket sätt? Det går Ni och Era gelikar av någon anledning aldrig in på. Det vore onekligen klädsamt om Ni någon enda gång gav exempel på denna påstådda berikning. Jag antar att Ni inte syftar på religiösa vanföreställningar, kvinnoförtryck – s.k. ”heders”mord, kvinnlig könsstympning, tvångs-, barn- och kusinäktenskap – de senare med inavel som följd avancerat djurplågeri – bl a halalslakt där livet långsamt rinner ur de arma djuren. Givetvis har de lyckan att vara vända mot Mecka!

Kanske är det kebaben som gjort oss mindre fattiga?
I ett av Era uttalanden var de enda exempel på att Sverige skulle berikas av invandringen Ni hade att komma med var att ”utländska företag som Felix och Bonnier har gjort Sverige rikare.”
Detta hr Ullenhag, är ett mycket tunt argument. Hur många företag från MENA-länderna d.v.s. Mellanöstern och Nordafrika (Maghreb), Somalia, Afrika söder om Sahara, etc. har ”gjort Sverige rikare”?
Invandringsförespråkarna är experter på att slänga ur sig svepande formuleringar. Ni får allt slipa Era argument om Ni skall kunna ta debatten med SD.
Föregångslandet Danmark
Den danske statsministern Lars Lökke Rasmussen har konstaterat att ” I områden där danska värden inte råder räcker inga vanliga åtgärder .”
Medan den danske statsministern föreslår en lång rad handfasta åtgärder[* Rivning av en del bostadskvarter i problemområdena *Ökat tryck mot kriminella kretsar * Fler brandkårsutbildade] pratar svenska politiker om arbeten som inte finns!
Enligt Lökke Rasmussen är situationen ”ohållbar”: Regeringen kan inte acceptera bostadsområden där vandalism och våld präglar vardagen och lagarna sätts ur spel.
Den danske statsministern har uppenbarligen mycket att lära av svenska politiker. Här kan nämligen politikerna – såväl alliansen som oppositionen – mycket väl acceptera såväl att vandalism och våld präglar vardagen som att lagarna sätts ur spel.
Eftersom dessa laglösa områden kännetecknas av stor brottslighet och stora sociala problem förordar Lökke Rasmussen bl a ”ökad polisiär närvaro.”
I Sverige innebär eventuell ”ökad polisiär närvaro” att polisen skall föra en dialog med gängen. Allt annat vore rasistiskt och främlingsfientligt

Danmark har 29 invandrarstadsdelar över hela Danmark som kräver ”speciella insatser.”
1900 hade Sverige tre invandrartäta s.k. ”eftersatta områden”. 2000 var de 137 och 2006 hade de ökat till 156 stycken. Med en årlig invandring som motsvarar tre städer av t ex Landskronas storlek torde de vara ännu fler idag.
I Danmark har det även framförts förslag på att vägra socialbidrag till kvinnor i niqab, eftersom de genom sin heltäckande klädsel visar att de inte står till arbetsgivarnas förfogande. Något sådant är givetvis otänkbart i Sverige. Här anmäls arbetsgivarna för diskriminering och de burkaklädda ”offren” tilldöms gigantiska skadestånd som ett komplement till social- och övriga bidrag.

De kommer inte hit för att leva på bidrag
2007 startade SDN Lärjedalen halvårslång utbildning i hammarkullen för tio somaliska kvinnor med inriktning på hotell och hushållsnära tjänster d.v.s. städning. Åtta kvinnor fullföljde utbildningen som avslutades med en träff med en presumtiv arbetsgivare, en städfirma. Tre av kvinnorna, som under utbildningen varit normalt klädda kom till mötet i heltäckande klädsel. Städbolaget konstaterade att de p.g.a. sin klädsel inte var anställningsbara.
Enhetschefen på socialkontoret i Hammarkullen sade I GP att ”Vi uppfattade att kvinnorna gjorde en klar markering. Självklart ska man ha frihet att tro och klä sig hur man vill, men om man sätter upp hinder som gör at man inte är anställningsbar har man då rätt till försörjningsstöd?” [Christer Lövkvist i GP 28 oktober 2007]
Ingen – utom möjligen en naiv politiker som Erik Ullenhag, som ”inte träffat någon som kommit hit för att leva på bidrag” – tror väl annat än att kvinnorna fortsatte att leva på socialbidrag d.v.s. på de svenska skattebetalarnas bekostnad.
Jag erinrar mig osökt Harry Scheins klarsynta kommentar: ”Jag ogillar kvinnor i slöja i Sverige. Med det visar dom att dom inte tillhör Sverige och inte heller vill göra det.”
Ytterligare ett exempel som motsäger Er tes om att ”ingen enda asylsökande har sagt att dom kommer hit för att leva på bidrag utan de vill arbeta.” Göteborg-Postens reporter Christer Lövkvist intervjuade en somalier som arbetade (!) som tolk i Hammarkullen. Denne berättade:
När det regnar och är grönt i Somalia och kamelerna ger mjölk behöver nomaderna inte anstränga sig. De diskuterar och snackar (och tuggar khat förmodar jag) och på nätterna spelar man spel (och tuggar khat). Men när torkan kommer jobbar nomaderna och ser till att kamelerna och getterna och korna överlever i öknen. När samma människor kommer till Sverige så regnar det hela tiden – socialbidrag, barnbidrag, bostadsbidrag och alla andra bidrag. Så det blir som i nomadlivet när det regnar och är grönt, folk sitter och tar det lugnt. Och här i Sverige kan man ta det lugnt hela året, sitta på kafé och snacka. När man har det så bra, varför ska man då jobba?”
Någon kommentar, hr Ullenhag? ”Ingen enda asylsökande har kommit hit för att leva på bidrag utan de vill jobba:” Var det inte så Ni sade?

Ett litet tips för Ert kommande integrationsarbete: Ansvarig för flyktingfrågor i den norska kommunen Löten utanför Oslo, Wenche Stenseth, sökte 2006 ett extraanslag på en miljon norska kr för att köpa in tio till tjugo kameler. Tanken var att ett hundratal utomeuropeiska asylsökande i kommunen – främst från Somalia och Sudan – skulle integreras genom att arbeta med kamelskötsel, vilket många av dem hade erfarenhet av sedan tidigare.
Dies irae
Er rädsla för att Sverigedemokraterna kommit in i Riksdagen beror givetvis på att ni vet att ni kommer att avslöjas och offentligt anklagas för att i decennier ha fört en ansvarslös invandringspolitik. Ni har dessutom fört – och fortsätter att försöka föra – svenskarna bakom ljuset med era floskler om att ”stängda gränser gör Sverige fattigare.”
Det borde vara en självklarhet att inte ta emot fler – i synnerhet utomeuropeiska – invandrare än ni klarar av att integrera. Förstår man inte det har man ”en hjärna som en kolibri” för att citera statsmannen, presidenten och generalen Charles de Gaulle.
Sveriges absorptionskapacitet – eller på lätt svenska: mottagningsförmåga – är sedan länge överskriden med råge. Lösningen på den havererade integrationspolitiken är därmed inte arbeten – som inte finns – utan ett moratorium för all invandring som saknar stöd i FN:s flyktingkonvention
Dessvärre finns det inget som tyder på annat än att alliansen kommer att fortsätta att föra en oansvarig, omdömeslös och penningslukande invandringspolitik som totalt saknar verklighetsförankring.
Avslutningsvis
föreslår jag att Ni begrundar den franske 1500-talsfilosofen Michel de Montaignes kloka ord. ”Vid randen av en avgrund finns blott en sak att göra: ta ett steg tillbaka.”
Ty det är just till avgrund decennier av en ansvarslös invandringspolitik fört Sverige.
ISM
*


4 kommentarer:

 1. Hon är duktig ISM till att få till mycket bra och läsvärda inlägg. Det finns ett avsnitt om den berikning som invandringen tillför landet enl 7Klövern(nn)s glädjebudskap. Jag hörde igår på radio Malmöhus P4 och på lunchboxen. Där var en Egyptisk invandrad kvinna bosatt i Trelleborg med som gäst. När man hörde henne berätta så har Svenskarna myckat att lära. Hon kom hit med sina föräldrar som 18åring 5 månader senare kunde hon svenska språket. När väl språket var på plats tog hon körkort och utbildade sig till tolk med arbetsuppgifter för bla migrationsverket. Efter detta började hon i rask takt att föda barn och starta företag. När hennes mor blev sjuk och ett av hennes 6 barn var handikappat startade ett assistansföretag. Eftersom det enbart finns en resebyrå i Trelleborg så fixade hon ett program till sin dator och starade resebyrå plus en städfirma och en sjukvårdsklinik hon hade ytterliggare ett företag men det hörde jag inte vad detta sysslade med det kan ha varit tolktjänster. Hon hade även hunnit med att skilja sig och har nu ny man och nygift. Det är nog detta 7Klövern(nn) menar är något som skall berika landet och Svensken och få han eller henne att bli egna företagare.Här är ju exemplet på hur enkelt det är att driva företag i Sverige. Har man bara viljan iden och lite go så är det löjligt enkelt bara man vet lagarna att driva företag enl denna superkvinna. För superkvinna måste det ju vara för att ha 6 barn och 5 företag kräver sin kvinna. Men de som driver och vi som har drivit företag vet att det tyvärr inte är så busenkelt.PURSVENSKEN Hans K Nilsson.

  SvaraRadera
 2. Nej just det!

  Hon får ju allt gratis för att propagandan ska gå ihop. Markandsföringen som är den tyngsta biten har hon fått gratis, är jag övertygad om, och den är dyr.

  Advokat får hon gratis, för hon är utlänning, så det är advokaten som har bildat dessa företag åt henne, och vi skattebetalare får stå för notan, och nesan att de nynazistiska murvlarna pekar finger åt oss och fyller i 32:ans sinnessjuka tes att svenskar är barbarer som inte duger någonting till.

  Man kan undra hur länge till det dröjer innan krutdurken av svenskar exploderar? Det blir nog blodbad, är min gissning.

  SvaraRadera
 3. Frågan är vem som kommer drabbas mest av blodbadet? Min gissning är oss pursvenskar eftersom mohammedanerna har våldet i blodet och fri tillgång på vapen medan vi är obeväpnade.

  SvaraRadera
 4. Jag tänkte närmast på influenser från Breivik.

  SvaraRadera