onsdag 28 september 2011

En tragedi som redan utnyttjas 2


Professor emeritus Jan Hjärpe
Ämne: ”En tragedi som redan utnyttjas” 2
Bäste professor Hjärpe,
Jag ber att få tacka för Ert minst sagt slingrande svar på mitt första brev på temat ”En tragedi som redan utnyttjas.” Ert svar tyder på att Ni inte längre står för det Ni skrev i Er artikel på SvD Brännpunkt den 14 december 2010.
Detta kan möjligen bero på att det visat sig att Ni hade fel på så gott som samtliga punkter och att Ni – med facit hand – insett att Er artikel ”allt var lite förhastad.”
Att terrorattentatet misslyckades tydde enligt Er på ”amatörism – och på att Taimour Abdulawahab inte genomgått någon terroristutbildning. Denna teori upprepade Ni samma dag även i DN.
Det visade sig att Abdulwahab de facto genomgått en grundlig terroristutbildning i terroristnästet Mosul!

Ni nämnde också ”det budskap han strax före gärningen sände till hustrun” där ”han talade om sin uppriktiga kärlek till henne.”
Det har som bekant framkommit att hans kärlek till hustrun inte hindrade honom från att annonsera på Facebook efter en extra hustru . Så mycket var den ”uppriktiga kärleken” värd!
Era tjusiga teorier om att ”han sökte en död som han ville ge en innebörd, den att stupa i kampen för ett ideal” är inte heller mycket värda. Hans ”idé om en död med mening” visar bara att han tillägnat sig de skrämmande och människofientliga värderingar islamismen står för och som Abdulawahab och många med honom inte tvekar att omsätta i blodiga våldsdåd.
Ni föreslår i Ert svar att jag bör läsa tre av Era böcker som behandlar just dessa företeelser utförligt nämligen Profetens mantel (2007), Förändringens vind (2009) och Islamismer (2010). Då kanske Du kan upptäcka att jag faktiskt tagit upp allt detta som Du plockar fram och analyserat skeendet.
Att basera ett inlägg på en enda tidningstext är allt lite förhastat tycker jag.”
Jag kan svårligen inse nödvändigheten av att läsa tre böcker för att ha kunna ha synpunkter på det Ni skriver en artikel i SvD och säger i en intervju i DN den 14 december 2010!
Det var ju på det Ni skrev i SvD och sade i DN samt på Er uttalade förståelse för ”en ung människa som spränger sig själv till döds” som jag baserade mitt ”förhastade” inlägg.

Att Ni alltid och i alla sammanhang framträder som islams försvarare är inte något nytt och inte längre ägnat att förvåna. Dock måste givetvis Era teorier och åsikter bemötas – i synnerhet som de visat sig vara felaktiga och gripna ur luften.
Att mot denna bakgrund hänvisa till tre av Era böcker förefaller något övermaga.
ISM
*

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar