onsdag 28 september 2011

En tragedi som redan utnyttjas 3


Professor emeritus Jan Hjärpe
Ämne: ”En tragedi som redan utnyttjas” 3
Islam och demokrati – två oförenliga begrepp
Den absoluta majoriteten vill inte ha något al-Qaidastyre utan demokrati och mänskliga rättigheter” skrev Ni i Er artikel på SvD brännpunkt den 14 december 2010.
Varför har de då inte vid det här laget ”demokrati och mänskliga rättigheter” i sina respektive hemländer? De har ju haft ett antal århundraden på sig att – precis som västerlandet – genomföra såväl demokrati som respekt för mänskliga rättigheter. Varför kommer de hit för att förstöra vår demokrati i stället för att bygga upp denna i sina egna länder?
Jag förmodar att professorn har en – gärna trovärdig – förklaring till bristen på demokrati och mänskliga rättigheter i muslimska länder. Hur många muslimska länder har demokrati? Hur många muslimska länder respekterar mänskliga rättigheter?
Om de hatar oss, vår demokrati, våra grundläggande friheter, vår jämställdhet, vårt förhatliga sätt att leva så till den grad att de vill döda oss varför väljer de då att leva här? Det finns ju gott om muslimska länder där de kan leva helt efter sina egna principer.
I dessa länder kan de ju dessutom bidra till den utveckling mot demokrati och mänskliga rättigheter som de – enligt Er – vurmar så för!
Det är faktiskt inte självklart att islam utan vidare låter sig integreras i ett Europa som formats av kristendom, demokrati och mänskliga fri- och rättigheter.
Ann-Sofie Roald, själv muslim, har i sin bok Muslimer i nya samhällen konstaterat att ”en stor muslimsk minoritet skapar sociala, politiska och religiösa konflikter.” [Carl Rudbeck, DN 1 mars 2010]
Terrordåd i deras egna länder
De utan jämförelse allra flesta offren för extremisternas attentat och självmordsaktioner är just muslimer, i Irak, i Pakistan, i Afghanistan, i Somalia.”
Menar Ni att det besinningslösa dödandet i deras hemländer på något sätt legitimerar terrorn i Sverige och i andra väst-länder? Den självklara fråga som detta Ert konstaterande väcker är: vad är det för fel i huvudet på människor som inte ens tvekar att systematiskt döda sina egna? Trots en kultur som är äldre än vår mördar de urskillningslöst alla som på minsta sätt väcker deras harm och hat.

Abdulwahabs motiv
Bland motiven för Abdulwahabs planerade attentat nämner Ni: ”den svenska militära närvaron i Afghanistan, vilket på sätt och vis ligger nära till hands. Det är ju den här veckan som den saken tas upp i riksdagen för beslut.”
På vilket sätt ”ligger det nära till hands” att vilja ta med sig oskyldiga julhandlande människor i en självvald död? Var finns logiken i detta resonemang? Det mest logiska hade väl i så fall varit att hämnas på de politiker som ivrigast propagerar för ”den svenska militära närvaron i Afghanistan”?
Bland syndabockarna nämner Ni vidare Lars Vilks: ”Men det som nämns mest i hans budskap är de rätt meningslösa Vilska påhitten.”
Varför väljer man att bo i ett land vars värderingar om yttrandefrihet och konstnärlig frihet man inte kan acceptera? Varför bor man i ett land vars demokrati, öppenhet och värderingar man inte delar? Varför har man ingen respekt för det land, där man får alla mänskliga rättigheter tillgodosedda – utöver den grundlagsstadgade yttrande- åsikts- och religionsfriheten även utbildning, sjukvård, barn– och äldreomsorg, bostad, arbetsfri försörjning mm – d.v.s. en väl utbyggd välfärd finansierad av skattebetalarna.
Jag vore tacksam om professor Hjärpe ville svara på dessa frågor. Eller finns kanske svaret i Era böcker?
I samband med Vilks rondellhundar förklarade generalsekreteraren i Islamiska konferensen Ekmeleddin Ihsanoglu att ”detta var en oansvarig och avskyvärd handling med elaka och provokativa avsikter” och uppmanade Sverige att ”straffa såväl konstnären som de medier som publicerat bilderna.”
Terrorister väljer att bosätta sig i Sverige
En del av svaret varför muslimerna väljer att bo i västerlandet får man i Brynjar Lias bok Architect of global jihad: the life of al-Qaida strategis Abu Mus ab al-Suri [Columbia University Press, 2008] Där konstaterar en al-Qaida-ideolog att ”London var bäst, men även de skandinaviska länderna agerade som efter en väl känd och utstuderad internationell plan för att öppna dörrarna för islamister och jihadister.”
Anledningen till varför radikala islamister förlade sin verksamhet till Sverige redan på 1990-talet var enligt denne al-Qaida-ideolog: ”I Sverige var det möjligt att utnyttja de relativt slappa säkerhetsåtgärderna och välfärdssystemen.” [Per Gudmundson, SvD 16 december 2010]
Islamisternas behov av syndabockar
Hade det inte varit Lars Vilks hade det varit någon annan som provocerat fram terrordådet. Maciej Zaremba skrev i DN att ”Usama bin Ladin och hans terrorister har inget behov av en Lars Vilks eller av en Geert Wilders. De duger att skylla på men hatet mot Västerlandet handlar inte om vad vi gör eller säger utan om vad vi är: nämligen pluralistiska, liberala och toleranta demokratier. /…/ Alltså gör det ingen skillnad om vi tystar Lars Vilks eller överger Afghanistan. Då kan McDonald’s bli nästa mål, eller Moderna museet eller Komvux. För Adolf Hitler spelade det heller ingen roll vad judarna gjorde eller inte gjorde. Beväpnade fullblodsfanatiker kan inte blidkas. De kan bara besegras.”
Eftergifter i form av censur. Självcensur och knäfall för muslimer är m a o ingen lösning. ”Att falla till föga vore inte bara att låta lättkränkta islamister påtvinga oss sin agenda utan är i sig en kränkning av vår demokrati.” konstaterade Claes Arvidsson i SvD den 14 december 2010.
Den 13 december skrev P J Anders Linder i SvD att ”nu får svensk politik och debatt inte än en gång försvinna in i diskussion om bevekelsegrunder och nya motåtgärder. Även om motåtgärder är angeläget” säger Linder att ”vårt samhälle har blivit angripet. Sprängdådet är en uppgift för rättsväsendet men det som har skett är mer än ett rättsfall. Det behövs också moraliskt ledarskap. ”Det måste klart utsägas att” vi inte tänker kompromissa om grundläggande värden…”
En rondellhund är en bagatell medan att spränga julruschande stockholmare i bitar är ett brott. Låt os inte tveka om rätt och fel” konstaterade Claes Arvidsson den 14 december i SvD.
Kanske något för professor Hjärpe att begrunda? Om Ni inte redan har gjort detta i Era böcker.
Vilka patetiska bortförklaringar kommer Ni med nästa gång?
Ni konstaterade att ”nu ville det sig så innerligt väl att sprängningen misslyckades” och inga andra än gärningsmannen strök med. Den här gången.
Den brittiske terrorexperten Robin Simcox varnade i SvD den 14 december 2010 för ”de radikala miljöer som föder självmordsbombare kan ge upphov till nya attacker i Stockholm… Händelser som den här kan inspirera andra radikala individer och Sverige måste vara på sin vakt.”
Det lär tyvärr ske för eller senare. Inte minst p.g.a. att det naiva och blåögda Sverige sedan länge är en bekväm och skattefinansierad fristad för terrorister.

Bl a styrs enligt uppgift den somaliska militanta terrororganisationen al-Shababs forum al Qimmah från Sverige. Denna sällsynt grymma organisation genomförde i oktober 2010 en offentlig avrättning av två tonårsflickor framför hundratals åskådare i den somaliska staden Beledweyne, vilket föranledde FN– experter att beskriva al-Shabaab som ”en organisation som vill föras Somalia tillbaka till medeltiden.” Vad har en sådan organisations sympatisörer i Sverige att göra?
Robin Simcox konstaterade i SvD-intervjun att ”I Stockholm dog ingen förutom självmordbombaren själv. Det betyder att ni hade tur. Men förr eller senare tar turen slut.”
Kommer Ni – även den dag detta sker – att framhålla att terrordåd är ”en personlig tragedi” för terroristen? Det blir onekligen intressant att se vilka fantasifulla och patetiska bortförklaringar Ni då kommer att producera för att legitimera terrorismen! Jag förmodar att det blir de gamla vanliga svepande formuleringarna och inlärda mantran om att ”islam inte har något med terrorism att göra”– ”muslimer i gemen tar avstånd från terrorismen”, ”han sökte något som kunde ge mening åt livet”, ”lösningen blev döden, men en död som han ville ge en innebörd”, ”majoriteten vill ha demokrati och mänskliga rättigheter” etc…
I Er artikel skrev Ni ”Han kunde intala sig om att det var något annat än ett självmord” .
Massmord t ex!
Guilt by association
I Er analys av orsakerna bakom ”Däremot nämns inte de mer reella och allvarliga sakerna som t ex detta att ett islamfientligt parti har tågat in i den svenska riksdagen.”
Ni anser uppenbarligen att SD:s närvaro i Sveriges riksdag skulle vara ett fullgott skäl för våldsbenägna och våldshyllande fanatiker att mörda julhandlande människor på en gata i Stockholm.
Proportionerna är så förvridna att man skulle kunna skratta åt det om konsekvenserna av Ert resonemang inte vore så allvarliga d.v.s. massmord på oskyldiga människor.

Att utpeka SD som mer eller mindre indirekt ansvariga för ett terrordåd, som kunnat innebära hundratals människors död, är inte bara cyniskt utan totalt oansvarigt. Jag förmodar att Ni är nöjd med Er bedrift att i en enda mening ha legitimerat fortsatta terrordåd i Sverige.
Ert utpekande av SD är en grov kränkning av såväl SD:s riksdagsledamöter som av de ca 400 000 svenskar som röstat på dem!
Men det är ju knappast någon nyhet att ”guilt by association” är en av islams främsta opportunistiska och populistiska affärsidéer!
Händelsen har – givetvis – redan kommit att utnyttjas av muslimfientliga propagandister.” För att inte tala om hur ”händelsen utnyttjas” av SD-fientliga propagandister av professor Hjärpes kaliber för att hetsa mot SD.
Ett citat av Salman Rushdie synes mig vara på sin plats. ”Om 25 år kommer vi att undra varför vi i toleransens och acceptansens namn slet upp våra strupar, bakband våra händer och gav upp det västerländska samhället.

Avslutningsvis
föreslår jag att Ni begrundar den franske 1500-talsfilosofen Michel de Montaignes kloka ord: ”Vid randen av en avgrund finns blott en sak att göra: ta ett steg tillbaka.” Ty det är just till en avgrund den stora muslimska invandringen fört Sverige.
ISM
*
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar