torsdag 29 september 2011

En tragedi som redan utnyttjas 4Professor emeritus Jan Hjärpe

Attacken har ingenting med islam att göra

I Er artikel på SvD Brännpunkt den 14 december 2010 skriver Ni ”Uppmaningen till majoriteten av muslimer i Sverige att ställa upp i kampen har sin orsak i just detta att jihadismen inte har stöd bland dem, utan att muslimer i gemen tar avstånd från terrorismen och tar anstöt av att extremistiskt våld legitimeras med det religiösa språket.”

Imamer och ledare i Islamiska förbundet och andra muslimska organisationer bekräftar Ert påstående och säger sig fördöma dådet. Bl a säger imamen och talesmannen för religiösa frågor Mahmoud Khalfi: ”Dådet är emot alla islamska värderingar.”

Stora moskén på Södermalm skickade ett brev till alla muslimska organisationer i Sverige med ett ickevåldsbudskap ”som vägledning och inspiration.” Hur rimmar detta budskap med att man i moskén i mycket grova ordalag vid flera tillfällen hetsat och uppmanat till våld mot judar?

I sin fredagspredikan den 18 december sade imamen Ben Mhaumoud Rahmah: ”Kära bröder och systrar: Sverige är vårt land och dess folk är vårt folk. Det som behagar landet behagar oss och det som skadar riket skadar oss.”[Lasse Granestrand, DN 18 december 2010]

Många av oss undrar när Sverige blev ”muslimernas land” och svenskarna ”deras folk”? På vems mandat kan imamen påstå att ”Sverige är vårt land och dess folk är vårt folk”?


Imamen betonade vidare ”samhörigheten med Sverige som omfattade oss med jämlikhet, rättvisa och humana värderingar.”
Frågan som aldrig får något svar är varför vi – på bekostnad av vår frihet och öppenhet – inom våra gränser skall tvingas hysa religiösa fanatiker som vill rasera själva grundvalarna för vårt samhälle?
Han sade sig vidare vara ”stolt över att inget hänt här trots Vilks teckningar.” ”Inget har hänt här”?? Man frågar sig hur imamen har mage att kalla det planerade attentatet under julhandeln på Drottninggatan för ”ingenting.” Han borde veta hut!
Inget har hänt trots Vilks teckningar”?? Lars Vilks har hotats till livet, han har utsatts för mordbrand av två unga muslimer och hans föreläsning på Uppsala universitet har avbrutits av en skränande muslimsk mobb.
Så mycket är det vackra talet om ”humana värderingar” alltså värt!
Ben Mhamoud Rahma undrade i sin predikan” Är det dags att ta avstånd från Vilks galna teckningar?” Till vilka ställde han denna fråga? Om inte till de våldsbenägna unga muslimer han påstår sig ta avstånd från?
Det var inge hejd på flosklerna: ”terrorismen har inget land, ingen religion och inget medborgarskap.”
Imamen Hassan Moussa[Moussa är ordförande i Sveriges imamråd, teologiskt råd till Islamiska förbundet som driver Stockholmsmoskén, vice ordförande i det svenska Fatwarådet och sitter med i det internationella Fatwarådet] har uttalat en fatwa mot terrordådet: ”Det som hänt är förbjudet, brottsligt, det är en terrorhandling. Även hyllandet och rättfärdigandet är otillåtet enligt islam.”
Om detta är sant skulle följaktligen Ert försvar och rättfärdigande av Taimour Abdulwahab inte vara ”tillåtet enligt islam.” Hur ser Ni på det?
Moussa hänvisade till Koranen: ”Ta inte en annans liv, Gud har förklarat det heligt, annat än i rättfärdigt syfte.” [Sebastian Chaaban, SvD den 15 december 2010]
Den springande punkten är just detta med ”rättfärdigt syfte” – en svepande formulering som tillåter en synnerligen vid tolkning av texten.
Abd al Haqq Kielan, Svensk islamisk samling såg omedelbart en möjlighet att tillskansa sig ”mer medel för att motarbeta extremism” i ett treårigt pilotprojekt i Haninge. Ännu mer av skattebetalarnas pengar skall alltså satsas på en förlorad sak.
Enligt Kielan ”finns det ännu ingen utvecklad metodik i Sverige för hur ungdomar i riskzonen ska fångas in.” Varför gör det inte det? Kielan och hans meningsfränder har ju varit verksamma i decennier! Vad har de åstadkommit i sina skattesubventionerade organisationer?
Abdirisak Waberi betonade ”vikten av att förstärka gemenskapen med hela samhället.” Han vill nu ha ”gemenskap” med det samhälle han tidigare tagit avstånd från genom att förespråka månggifte och hävda att mannen har rätt att slå sin(a) hustru(r).
Inam Jasas, programledare i irakiska TV-kanalen Afayhaa men bosatt i Stockholm sade i SvD den 18 december: ”jag har gjort många inslag i Bagdad om Sverige. Det är ett populärt land, dit många av oss kommit för öppenheten.” Man kan inte låta bli att undra varför en person som arbetar för den irakiska televisionen bor i Sverige?
Terrordåden kan slå tillbaka på muslimer i Sverige
Enligt de muslimer som uttalat sig är problemet inte att människoliv offras i deras religions namn utan att ”de främlingsfientliga vinner många problem och blir starkare” [Sheik Rauf, 57, i Malmö]
Muslimerna oroar sig inte för de dödliga konsekvenserna d.v.s. att oskyldiga drabbas av fanatismen utan för att ”terrordådet skall slå tillbaka på muslimer i Sverige.”
I Metro den 13 december 2010 sade Dalal Mroueh: ”Det blir en katastrof för oss muslimer:”
Jag hoppas och tror att svenskarna förstår att det är en sjuk människa som gjort detta. Ingen muslim kan tycka att detta är bra” sade Amir Jann, 42, i Malmö i DN.
Mot bakgrund av alla terrorattentat i muslimska länder – som även Ni hänvisar till i Er artikel – tycks det finnas oerhört många ”sjuka människor” i dessa länder!

Mustafa al-Jenabi, Danmark hoppades att ”svenska folket förstår att det inte är en riktig muslim som sprängde sig i Stockholm.”
Alla dessa påståenden om att ”terrorism inte är förenligt med islam” motsägs av Mohammed Laajab som efter Ben Mhamoud Rahmahs fredagspredikan bekräftade våra farhågor: ”Jag kan inte fördöma en muslimsk handling.” I en bisats i SvD bekräftade Rahmah själv att han i sina ”budskap måste balansera många olika åsikter.”
Fördömandet” av attacken bottnar förmodligen i ”Taqiya” d.v.s. muslimernas urgamla rätt att ljuga, när det gynnar islam eller dem själva.
Vi får alltid höra att ”det är bara en liten procent v världens muslimer som är radikala islamister och fundamentalister.” Det tycks även ”bara vara en liten procent” av världens moderata muslimer som tar avstånd från terrorism och självmordsbombare. De flesta tiger och samtycker!
På en bild i DN den 17 december sågs ett antal svartklädda huckleklädda muslimska kvinnor med plakat med texter som ”Vi fördömer terrorattacken”, ”Hand i hand mot terrorismen” och ”Nej till extremism.” Man undrar onekligen var de ”riktiga” muslimska män som ”i gemen tar avstånd från terrorism” fanns?
ISM
*
Hej Här kommer svar nr två från professor emeritus Jan Hjärpe (69 år). Han verkar inte särskilt nöjd med mig!! Det tar jag som en komplimang! Hälsningar ISM
*
Kära ISM,

Om Du verkligen menar att en 29-årings självmord inte är en personlig tragedi, så kan jag inte låta bli att undra över vilken inställning till Dina medmänniskor Du har, och vilken sorts moral Du representerar; Jag tycker att Din inställning är är minst sagt chockerande.

Beträffande Dina konspirationsteorier så återkommer jag till mitt tidigare råd: Läs de böcker som jag nämnde i förra mejlet så får Du ju min analys av de här företeelserna. I stället för att tjata om en artikel som jag ser att Du inte har förstått. Tror Du verkligen inte att en gammal professor (69 år) som arbetat med islamfrågor och den muslimska världen skeende sedan tidigt 60-tal kanske vet lite mer än Du om det här? Det Du skriver är allt välbekanta saker (såväl beträffande fakta som faktoiderna).
Men folk som inte villl läsa böcker tror sig likafullt ha en massa kunskaper. Kanske särskilt sådana.

Försök ändå komma ihåg att det är människor, medmänniskor, det handlar om.
Jag är verkligen bedrövad över att vi genom SD nu fått denna fascistiska mentaliteten in i vår riksdag.

Med detta umel pphör vår korrespondens.

Med likafullt vänlig hälsning
Jan Hjärpe
*
Det är alltid bekvämt att åberopa hög ålder när man ligger i underläge (Demokratbloggen)
*
1 kommentar:

  1. Hittade denna video via PI. Här har vi det slutgiltiga beviset för att islam och nazism är två sidor av samma mynt. Möt det nybildade egyptiska nazist-partiet. Måste dock erkänna att jag höll på att garva läppen av mig. Så dom här knallhattarna tänker lägger världen under sig.

    http://www.memritv.org/clip/en/3131.htm

    SvaraRadera