torsdag 22 september 2011

Framtidskommission ska möta Sveriges utmaningar 5


Ämne: ”Framtidskommission ska möta Sveriges utmaningar” 5
Alliansens plattitydparad fortsätter
Fler människor har idag möjlighet till arbete och egen försörjning.” 
En grupp som inte omfattas av denna ”möjlighet” är det av politikerna arbetsbefriade invandrarkollektivet, som fortsätter att vara bidragsberoende efter flera decennier i Sverige Att så är fallet bekräftade statsministern själv 2008 i en partiledardebatt med Lars Ohly: ”Vi har inte högre socialbidrag idag än vi hade 2006. Om det är så att de stiger så vet jag vad det beror på. Men om vi ska diskutera flyktingmottagandet så ska vi ta det som ett särskilt ämne tycker jag. ”Herr Reinfeldt förtydligade sitt uttalande i TV; ”Ökningen bero på att vi tar emot många flyktingar.”  [”Flyktingar” är en politiskt korrekt benämning på alla invandrare oavsett flyktingstatus]
Anders Borg bekräftade i Finanspolitiska rådets paneldebatt i Finansutskottet den 31 maj 2011  att ”med ett socialbidragsberoende bland invandrare på över 50 procent plus bidragsberoende i andra transfereringssystem är det ett mycket stort problem.”
Samme Borg - som utan svårigheter kan hysa två diametralt motsatta åsikter på en och samma gång – hade visserligen i riksdagen 2010 kläckt ur sig det inlärda mantrat att
invandringen är en samhällsekonomisk vinst” och att ”Sverige skulle stanna utan invandrarna.”  För att få den ekvationen att gå ihop med deras bidragsberoende måste man nog vara finansminister!

Enligt SCB förbrukade utrikesfödda 60 - 70 procent av de sociala utgifterna 2010.
I Danmark var motsvarande siffror för försörjningen av utomeuropeiska invandrare 30-35 procent. Danska Välfärdskommissionen har räknat ut att en dansk kostar samhället i snitt 750 000 kr från vaggan till graven. En utomeuropeisk invandrare kostar p.g.a. det låga deltagandet i arbetslivet 2,5 miljarder kr. [Fremtidens vaelfaerd og globaliseringen, 2005].
Enligt en forskningsrapport från det nationalekonomiska Frischcentret i Norge uppbär hälften av alla invandrare efter 25 år i landet socialbidrag. Professor Rögnvaldur Hannesson vid Norges handelshögskola talar om ”eksplosiv innvandring.”
I utredningen Velferd og migrasjon. Den norske modellens framtid som publicerades i maj 2011 konstaterades att invandrare från Afrika och Asien – precis som i Sverige - ”har så låg delaktighet i arbetsmarknaden att det ger en allvarlig ekonomisk belastning.” Halva vinsten med pensionsreformen – 30 miljarder norska kronor – äts upp.
I Sverige får pensionärerna avstå från sänkt skatt för att finansiera invandringen. Dessutom har Göran Hägglund kommit på hur han skall finansiera fri hälso- och sjukvård för illegala invandrare nämligen genom höjt tak i högkostnadsskyddet.  Taket beräknas höjas med – förmodligen lågt räknat - 600 kr.
Föregångsländerna Danmark och Norge
När den norska höstbudgeten presenterades 2010 gladdes statsminister Jens Stoltenberg över att antalet ogrundade asylansökningar minskat från 18 000 till 10 000. ”På detta sparade staten 2,5 miljarder kr” konstaterade en nöjd Stoltenberg i NTB 5 oktober 2010.
Generalsekreteraren i Norsk Organisasjon for Asylsökere Ann-Magrit Austenå var lika nöjd: ”Nu är det Sverige som har notan. När Norge blir mindre attraktivt för asylsökare drar fler till Sverige.”  [Aftenposten 7 december 2010]
Vilket bekräftades av att Migrationsverket under 2010 närmare 100 000 permanenta uppehållstillstånd till personer utanför EU. [Källa: verksamhetschef Jonas Lindgren i DN]
Enligt utredningen Velferd og migrasjon skall de norska socialförsäkringssystemen göras mindre generösa, man vill stimulera invandrarkvinnor att välja arbete framför hemmatillvaro med barnbidrag.  Föga förvånande ”väljer Sverige en annan väg” - flerbarnstillägget har på kd:s initiativ höjts, vilket framför allt gynnar invandrarfamiljer med många barn. Tabell 1
Tabell 1
Barnbidrag- och flerbarnstillägg
Antal barn
Barnbidrag kr
Flerbarnstillägg kr
Summa kronor
1
1 050
-
1 050
2
2 100
150
2 250
3
3 150
604
3 754
4
4 200
1 614
5 814
5
5 250
2 854
8 114
6
6 300
4 114
10 414
Flerbarnstillägget höjdes fr.o.m. den 1 juli 2010 med 200 kr för det femte barnet och varje ytterligare barn. För sju barn blir flerbarnstillägget 4 314, för åtta barn 4 514, för nio barn 4 714, för tio 4 914 etc.
Källa: Försäkringskassan och brevsvar från socialminister Hägglund den 1 september 2011
Dessutom har alliansen ändrat huvudprincipen för försörjningsstödet så att invandrarna får behålla socialbidragen trots att de arbetar. Denna reform kommer givetvis att öka antalet som blir berättigade till socialbidrag.  Någon kostnadsanalys har som vanligt när det gäller invandringen inte setts till. Liknande försök har f ö gjorts i Kanada och USA med tveksamt resultat. 

Vidare vill den norska regeringen införa försörjningskrav för anhöriginvandring.  Givetvis väljer Sverige också här ”en annan väg.”  Sådana krav är otänkbara här. 
Den norska regeringen skall också försvåra för att bidrag förs ut ur landet. I Sverige uppmuntrar s.k. ”cirkulär migration.” Alliansens förvarar dessutom sina dyra reformer - skattelättnader för arbetstagarna och sänkt krogmoms - med att detta skall öka konsumtionen. Den konsumtionsökningen behöver uppenbarligen inte ske i Sverige!
Norge kommer inte heller att ”lätta på den åtstramade humanitära invandringen” som enligt regeringen är ”konsekvent, rättfärdig och rättssäker.”  Också här ”väljer Sverige en annan väg” och öppnar bl. a för obegränsad import av illitterata somalier genom s.k. ”familjeåterförening”. Även utgifterna för mottagandet av s.k. ”ensamkommande flyktingbarn[Av de 2 293 ”ensamkommande barn” som 2010 kom till Sverige var drygt hälften unga män över 16 år.] har ökat och de medel som anslagits för asylsökande - anslaget 1:2 Ersättningar och bostadskostnader skrevs i vårbudgeten upp med 875 miljoner kr! I höstbudgeten 2012 avsätts 850 miljoner kr för kostnaderna för Miljöpartiets och Alliansens anhöriginvandring och papperslösa – d.v.s. illegala - barns skolgång.
Märkligt nog har finansminister Borg et consortes aldrig några förbehåll - ”om och när det statsfinansiella läget tillåter” - när det gäller invandringen! 
 Lars Lökke Rasmussen kunde i valrörelsen skryta med att ”vi har under några år fört en fast, rättvis och förnuftig utlänningspolitik”. Något sådant kommer en svensk statsminister aldrig kunna säga – och bli trodd!   För att minska Danmarks attraktionskraft som invandrarland har man infört ett poängsystem för äktenskap med medborgare från land utanför EU. Poäng utdelas bl. a för doktorsexamen från ett av världens 20 bästa universitet eller från danskt universitet, goda kunskaper i danska, kvalificerat arbete utomlands eller i Danmark, den part som bor i Danmark får inte ha varit arbetslös mer än högst sex månader de senaste tre åren och inte ha varit socialbidragsberoende under tiden, man skall ha en bostad med högst två boende per rum och kunna ge en bankgaranti på 1000 000 kr.
Poängsystemet har medfört en stor minskning av antalet PUT i Danmark. Januari-oktober 2010 beviljades 1 954 PUT och under januari-juni 2011 hade antalet fallit till 274.
Vi vill se ett sammanhållet Sverige
Vi vill se ett sammanhållet Sverige. Där fler får bli en del i arbetsgemenskapen och färre människor sitter fast i utanförskap. Så skapas den utvecklingskraft Sverige behöver för framtiden
Ert vackra tal om att ni ”vill se ett sammanhållet Sverige” rimmar illa med att ni gjort – och gör – allt för att splittra och söndra Sverige.  Klyftorna har som bekant ökat under alliansens maktinnehav.
Det sammanhållna Sverige” ni vill se har för alltid slitits itu av massinvandringen och mångkulturen.  Ni har för länge sedan tappat greppet om invandringen genom att inte ta hänsyn till Sveriges mottagningsförmåga. Därför finns det dessvärre ingen väg tillbaka till ”ett sammanhållet Sverige.”
Den arabiske tänkaren Ibn Khaldun talade på 1300-talet om ”asabjja” d.v.s. ”vilja till gemensamma ansträngningar och gemenskapsanda.” ”Asabija” förutsätter ”ett betydande mått av pliktkänsla, disciplin, solidaritet och samhällstillit.[Mauricio Rojas, rektor för Madrids högskola för integration och internationellt bistånd, SvD 8 augusti 2011] Tycker ni att det finns något i ert mångkulturella samhälle som tyder på att muslimerna/araberna/afrikanerna i Sverige tillämpar ”asabijja” och på att ”ett sammanhållet Sverige” är möjligt?
 Ni tycks helt ha förträngt att ni själva skapat invandrarnas utanförskap genom att ni tagit – och fortsätter att ta hit - ett gigantiskt arbetsbefriat trasproletariat från Tredje världen som varken vill arbeta eller kan anställas p.g.a. bristande utbildning och avsaknad av erforderlig social kompetens bl. a p.g.a. de inte brytt sig om att lära sig tala begriplig svenska.
Bristerna i utbildning hos dessa välfärdsräddare framgår av Högskoleverkets broschyr.
Redan 1995 konstaterade Hans Esping i rapporten Bota eller skrota invandrarpolitiken att ”den utomeuropeiska invandrargruppens ”sociala kompetens” som är viktig bl. a för integrationen i arbetslivet, minskar. Detta påverkar givetvis möjligheterna till en smidig social integration (d.v.s. de invandrarpolitiska målen enligt besluten från 1968 och 1975). Det är inte självklart att detta underlättas av en ”idealistisk” politik med moraliska förtecken.” 
Så gott som alla försök under de senaste fyra decennierna att få in invandrarna på arbetsmarknaden och integreras i samhället har misslyckats.
Det är obegripligt hur det kan vara problem med att få invandrarna att etablera sig på arbetsmarknaden med alla de stödåtgärder som redan nämnts i föregående brev. 
Det har varit Blommanprojekt (1995) med syfte att bl. a ”stärka kompetensen hos invandrarna och öka deras arbetskraftsdeltagande”, Storstadskommittén (1995) vars syfte var att ”Stockholm ska bli den första stad i världen som bryter utvecklingen mot social och etnisk segregation och minskar arbetslösheten i de utsatta områdena” med flera för skattebetalarna kostsamma integrationsprojekt. Alliansen har fortsatt med ännu fler kraftfulla slag i luften: skattesubventionerade instegsjobb, nystartsjobb, etableringsstöd, halverade arbetsgivaravgifter, sänkt krogmoms, sfi-bonusar, jobb-coacher etc. i all oändlighet. Allt resultatlöst!
Dessutom är ju invandrarna ”en sådan resurs” utan vilken ”Sverige skulle stanna.”  Det är onekligen svårt att få den ekvationen att gå ihop med alla misslyckade integrationsinsatser.
Det ni inte åstadkommit sedan slutet av 1980-talet lär ni inte klara av i framtiden heller. De problem ni skapade då har förvärrats och lär inte försvinna genom vackra men till intet förpliktigande ord om ”ett sammanhållet Sverige, livschanser, tilltro, skapande av utrymme för tillväxt, dynamik, rättvisa, värden som identitet och gemenskap” mm. De inlärda flosklerna och plattityderna har för länge sedan kommit till vägs ände.

ISM
*


3 kommentarer:

 1. Det ryktas nu på nätet att Hybridministern tänker avgå 2013, i god tid före valet och att Borg kommer efterträda landsförrädaren. Frågan är om vi ens orkar stå ut med sovhjärnan ens så länge. Fast vi får väl trösta oss med att det inte är Waberi som tar över.

  SvaraRadera
 2. Om Borg blir näste partiledare så kanske det ändå är Waberi som står bakom kulisserna.

  Moderaterna får göra som sossarna, peta hela partistyrelsen, så blir det intressant.

  SvaraRadera
 3. Visst, det är sannolikt. Är dom alla köpta av saudierna enligt en del, av bilderbergarna enligt andra, så ser det inte bra ut om Waberi frontar eftersom vi vita fortfarande är i majoritet. Oavsett vem som har köpt dom så är det klockrent folkförräderi och landsförräderi.

  SvaraRadera