torsdag 1 september 2011

Vad blir nästa steg för EU?Vad blir nästa steg för EU?”

Bernt Jacobsson föreslog för några dagar sedan att Israel och Palestina skulle bli fullvärdiga medlemmar i EU. ”En redan nu EU-besviken” insändarskribent trodde den 30 augusti att hr Jacobsson skämtade.


Redan idag har EU inom ramen för den s.k. Barcelonaprocessen - tidigare den Arabisk- europiska dialogen” - långtgående associeringsavtal med ett tiotal stater på andra sidan Medelhavet - däribland Israel och Palestina/PLO.

Andra arabstater med vilka associeringsavtal upprättats och ratificerats av bl. a Sverige är Algeriet, Marocko, Tunisien, Egypten, Jordanien, Libanon och Syrien. Sverige undertecknade som första EU-land avtalet med Egypten i juni 2002.

Libyen erbjöds redan våren 1999 att delta som fullvärdig medlem i Barcelonaprocessen. Eftersom Libyen då ”ännu inte uppfyllt EU:s villkor” fortsatte förhandlingarna. Avtalet skulle ha undertecknats vid utrikesministermötet i Valencia i april 2002, men ceremonin inställdes p.g.a. att Libyen (och Syrien) uteblev från mötet i protest mot Israels agerande i regionen.  Avtalet undertecknades i stället vid Allmänna rådets möte i Luxemburg den 17 juni.

Jemen begärde år 2000 medlemskap i Barcelonaprocessen. Eftersom Arabländerna inte var intresserade ingick EU ett bilateralt samarbetsavtal med Jemen.

Associeringsavtalen kan ses som ett första steg mot fullvärdigt medlemskap i EU eftersom såväl Malta som Cypern hade sådana avtal innan de blev fullvärdiga EU-medlemmar.  Även Turkiet har som EU-kandidatland associeringsavtal med EU.
Redan 1987 sökte Marocko fullvärdigt medlemskap i dåvarande EG. Den gången avslogs dock Marockos ansökan.
De europeiska skattebetalarnas kostnader för EU:s Medelhavsbistånd (MEDA) beräknades för perioden 2000-2007 till 3, 425 miljarder euro. 
Förutom biståndet ger Europeiska Investeringsbanken sedan länge krediter till partnerländerna kring Medelhavet.  För åren 2000- 2007 anslogs 6, 4 miljarder euro för biståndslån och ytterligare en miljard euro avsattes som reserv.  Totalt beräknades biståndet från EU under sjuårsperioden uppgå till 12, 7 miljarder euro.

Avtalen med arabstaterna utgör ett brott mot Romfördragets artikel 237 – Europaklausulen” - som slår fast att ”endast europeiska stater kan bli medlemmar i EU.”

ISM
*


2 kommentarer:

  1. EU monstret tycks bli ännu värre än de allra värsta farhågor jag hade intill folkomröstningen. Jag känner mig gott tllfreds med att jag behöll huvudet kallt och inte lyssnade på JA sidans fagra ord. Det har ju visat sig att det är som vanligt när Landsförrädare öppnar truten det är enbart skit och rena rama lögner de har att komma med. Men jag vill gratta alla er som var Ja anhängare hoppas NI era BARN och BARNBARN får ett berikande och händelserikt liv under den tid NI lever. Om den dagen skulle uppenbara sig att VI fick ta ställning till om Sverige skulle gå ur EU då skulle jag lägga en stor JA röst. PURSVENSKEN Hans K Nilsson.

    SvaraRadera
  2. Kunde bara inte låta bli en replik. Hr Jakobsson är Metros egen proffstyckare och är antingen Metros kelgris eller så är det väldigt få som skriver insändare dit. Han skriver de mest befängda saker om diverse ämnen (som han inte begriper) och ibland undrar jag om han gör det som brandfacklor eller om han bara mist förståndet. Hur som helst så är det svårt att taga honom på allvar.
    Alla organisationer som blir för stora faller till sist isär efter som de då frångått sitt syfte och förmåga. Hur gärna Israel än vill vara en del av Europa så är dem det inte. EU ska stärka samarbete och kultur i Europa vilket är en utmaning nog, utan att dessutom behöva sitta till bords med araber och deras infantila förhandlingsmetoder.

    SvaraRadera