torsdag 27 oktober 2011

Främlingsfientlighet bekämpas på lokalplanet II

Av demokratbloggen

Dagens Nyheters redaktion DN Debatt


F v b till Tankesmedjan Fores Clara Sandelin, statsvetare, ansvarig för migrationsinfo.se,

Oskar Taxén, jurist, utredare, Martin Ådahl, vd
Genmäle på ”Främlingsfientlighet måste bekämpas på lokalplanet
”Invandring – ett framgångsrecept”
Det vore onekligen intressant att få veta vilka ”alla dessa länder som växt sig rika” genom att invandringen varit ”en del av framgångsreceptet” är. Jag nöjer mig med ett enda exempel från de tre trosvissa debattörerna.
Om Sandelin, Taxén och Ådahl syftar på USA kan jag hänvisa till följande uttalande av författaren, f d riksbankschefen och socialdemokraten Harry Schein under rubriken ”Drömmen om det multinationella samhället” på DN Kultur den 13 juni 2002: ”Det multinationella samhället har blivit ett alltmer positivt laddat honnörsord. Förklaringen är enkel. Vore det inte bra om folk med olika språk, hudfärg, olika religioner, olika etniska traditioner kunde leva tillsammans i harmoni. Ett tag trodde många att denna dröm förverkligats i USA. Det kan möjligtvis bero på att landets urbefolkning utrotats av invandrarna från Europa.”
Idag hotas Europa på samma sätt av den pågående islamiseringen. Tillåt mig citera Salman Rushdies definition av detta hot: ”Om 25 år kommer vi att undra varför vi i toleransens och acceptansens namn bakband våra händer, slet upp våra strupar och gav upp det västerländska samhället.”
Syftar debattörerna på Storbritannien har ekonomiprofessorerna David Coleman och Robert Rowthorn utvärderat massinvandringens ekonomiska konsekvenser och påståendet att mottagarländerna tjänar på invandringen: ”Invandrarna är de enda otvetydiga förmånstagarna av invandringen. /…/ De viktigaste effekterna av en storskalig invandring till Storbritannien är demografiska, sociala och miljöbetingade”. Bl.a. nämner Coleman & Rowthorn ”en ökad risk för nya och svårbearbetade sociala klyftor och en motsvarande försvagning av den nationella identiteten och sammanhållningen med en framtida möjlighet om ett slutligt försvinnande av den population som tagit emot invandrarna och deras kulturer.” (The Economic Effects of Immigration into the United Kingdom. Population and Development Review 2004)
Syftar debattörerna på Kanada beror ett eventuellt ”framgångsscenario” på att Kanada tagit emot välutbildade invandrare och inte som Sverige huvudsakligen öppnat gränserna för ett illitterat trasproletariat från Tredje världen. I Kanada ”försörjer jobbskapande invandrare i praktiken flyktinginvandringen.” (Källa: SvD, Per Gudmundson 16 oktober 2009)
Syftar debattörerna på Europa vill jag erinra om att Spaniens f d premiärminister José Maria Aznar i ett föredrag på Georgetown University i Washington i oktober 2006 konstaterade att den mångkulturella politiken i Europa misslyckats: ”Jag är emot denna idé. Den delar våra samhällen och försvagar dem. Multikulturalism skapar varken tolerans eller integration. /…/ Att godta olika lagar beroende på etniskt ursprung eller på religion är ett mycket allvarligt misstag. Det är ett av skälen till att mångkulturalismen är ett mycket, mycket allvarligt misstag i Europa.” (Källa: Världen Idag, 1 november 2006)
Toppdiplomaten och socialdemokraten Sverker Åström var i en intervju i DN redan 1990 inne på samma linje som Aznar. ”Sverige borde akta sig för att ta emot flyktingar som kommer från kulturer med så väsensfrämmande seder och bruk att det skulle få svårt att anpassa sig till ett nordeuropeiskt land.” När Åström ombads förklara sig förtydligade han att han ”visserligen inte ville nedvärdera en huvudjägares kultur, men att en sådan människa skulle känna sig mindre hemma i Vetlanda eller Gällivare.”

Sverker Åström
I sin memoarbok Alla rosor ska inte tuktas skrev dåvarande statsrådet Anna Greta Leijon på sid. 133 med anledning av den redan då – i förhållande till Sveriges mottagningsförmåga – stora invandringen: ”Partivännerna i Södertälje och Botkyrka uppvaktar regeringen för att få stopp på invandringen. Kristna grupper med biskopsmötet och ärkebiskopen i spetsen bönar för att alla ska få stanna. Olof Palme säger när jag berättar det: ”Du kan dra olycka över oss om för många kommer hit.
Jag förmodar att såväl Harry Schein, Olof Palme, Sverker Åström som José Maria Aznar i debattörernas ögon var/är främlingsfientliga. Eller är det bara Sverigedemokraterna som kan vara främlingsfientliga och som skall kritiseras och demoniseras för detta?

Jimmie Åkesson
”En positiv debatt om invandringens möjligheter”
Tillsammans kan vi skapa en positiv debatt kring invandringens möjligheter. En sådan debatt behöver stöd i fakta, eftersom mytbildning är grogrunden för rasism. /…/
Varför framför debattörerna inte ett enda sådant ”fakta” i sin artikel?
Man nöjer sig med att i svepande ordalag kritisera det man reflexmässigt kallar ”främlingsfientlighet” och ”främlingsrädsla.” Anklagelser om fördomar, rasism och främlingsfientlighet används regelmässigt för att dölja sanning och fakta.
Trions retorik tycks ha tagit sin utgångspunkt i några av de regler som låg till grund för den nazistiska propagandan på 30-talet: ”Propagandan koncentreras till några få satser som ständigt upprepas” och ”Ju större lögnen är desto större är utsikterna att den skall bli trodd.”

Josef Goebbels
Är det stenkastning mot polis, och räddningstjänst – ambulans och brandkår – och bussar som den ”positiva debatten om invandringens möjligheter” skall handla? Eller är det om de ligister som skär sönder brandslangarna – brandmännens livlina – när de skall rädda liv? Eller om bilbränder och nerbrända skolor, daghem och fritidsgårdar? Eller skall den handla om den berikande organiserade brottsligheten? Eller skall den ”positiva debatten” kanske rent av handla om det importerade kvinnoförtrycket i form av s.k.” heders”mord, könsstympning, tvångsgifte, våldtäkter etc.?
”Mytbildning är grunden för rasism”
Jag skulle gärna vilja veta vari den påstådda ”mytbildningen” ligger?
Är SD:s avslöjanden av de gigantiska kostnaderna för invandringen – s.k. ”flyktingmottagning – och diverse misslyckade integrationsprojekt ”mytbildning?
Är SD:s fakta om den importerade, mångkulturella kriminaliteten, som rättsväsendet totalt tappat greppet om ”mytbildning”?
Är det SD:s uppgifter om massinvandring som är ”mytbildning”? År 2009 lär enligt uppgift (Källa: Insändare i Skånska Dagbladet) 98 644 uppehållstillstånd ha beviljats, vilket motsvarar tre städer av Landskronas storlek! Denna uppgift tyder på att det snarast är myten om en restriktiv invandringspolitik som skall punkteras!
Är det SD:s väl underbyggda uppfattning att kostnaderna för invandringen – bl.a. invandrarnas bidragsberoende – underminerat vår tidigare välfärd som är ”mytbildning”?

ISM
*


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar