onsdag 5 oktober 2011

Jämställdhet är en smart investering för framtiden 1

Statsrådsberedningen                                                                  v g diarieför och meddela dnr tack


Statsminister Fredrik Reinfeldt
”Jämställdhet är en smart investering för framtiden” 1
Statsministerns plattitydparad
Under rubriken ”Jämställdhet är en smart investering för framtiden” skrev statsministern den 24 september i DN ”När jag talar i FN idag kommer jag att fokusera på bristande mänskliga, ekonomiska och sociala rättigheter för världens 3,5 miljarder kvinnor och flickor.”
/…/ Vi har sett exempel på länder där utvecklingen går bakåt. Det handlar om ett allvarligt brott mot respekten för alla människors lika värde.”
Ett land ”där utvecklingen går bakåt” är Alliansens Sverige p.g.a. den stora muslimska invandringen och p.g.a. att dessa bakåtsträvare t o m släppts in i demokratins högborg – Riksdagen.
Hur stämmer statsministerns vackra ord med att Moderaterna i sin riksdagsgrupp har en man vid namn Abdirisak Waberi som förespråkar motsatsen till ”respekt för alla människors lika värde”?   Dessutom är moderaternas gruppledare Anna Kinberg Batra ”stolt över att ha en praktiserande muslim i moderaternas riksdagsgrupp.”  Är statsministern lika stolt?

Waberi anser att
  • Kvinnovåld är bara en myt. Det är att tillrättavisa och ge rätt gudalära då man slår sin fru om hon t ex vägrar sex, är otrogen eller pratar med okända män. Så står det i Koranen. Och det står slå inte aga.
  • ”Min åsikt är att mannen är den starkaste personen i en relation. Han styr relationen och kvinnan står som bas. Manne styr också för det mesta barnens religiösa liv.
  • Kvinnan ska vara underordnade män och en man bör ha rätt att slå en kvinna som varit otrogen.”
I en intervju av Peter Olsson i P1 sommaren 2010 bekräftade hr Waberi sina lagvidriga åsikter:
* ”En man får ha fyra fruar.
* ”En man har tillräckligt mycket kärlek i sig för att ha fyra fruar men en kvinna har inte tillräcklig kärlek i sig för att ha fyra män”
* ”Har en man fyra hustrur måste han kunna ge lika mycket kärlek åt alla fyra samt kunna försörja dem.
* ”Dessutom kan kvinnor inte ha fyra män för då vet de inte vem som är far till barnen.”
Då Peter Olsson påpekade att faderskap kan kontrolleras genom DNA-prov svarade den moderate riksdagsmannen Waberi ”Vi kan inte göra om Koranen p.g.a. att vi fått DNA.”
När Olsson tog upp frågan om att Waberi tidigare gått ut med sin åsikt att en man har rätt att slå frun/fruarna svarade han att det finns tre metoder att straffa en kvinna, som var olydig: ”1) Prata med henne 2) sluta ha samlag med henne 3) slå henne. ”
Utöver att sitta i moderaternas riksdagsgrupp är Waberi är rektor för den muslimska statsbidragsstödda friskolan Römosseskolan (årskurs 1 – 9). Det har bl. a framkommit att
* undervisningen inte leds av behöriga ledare utan av en imam
      * flickorna måste bära slöja och får lära sig att ”män och kvinnor inte är jämställda” samt att ”bli en av fyra fruar.
Hur stämmer hr Waberis uttalanden med statsministerns prat om ”respekt för alla människors lika värde”?    
Hr Waberis åsikter står som bekant (?) i strid med moderaternas handlingsprogram, där det under rubriken ”Människors lika värde” står att läsa:
”Till grund för friheten ligger människors lika värde. Alla ska vara lika inför lagen och ha samma rättigheter. Denna jämlikhet gäller samtliga människor oavsett ålder, etnicitet, tro, utseende, sexuell läggning, åsikt, funktionshinder eller kön. Ingen människa ska behöva styras av andras fördomar eller förutfattade meningar. Det är viktigt att alla människors lika värde avspeglas mellan könen.
Länge styrdes familjelivet, samhällslivet och yrkeslivet helt på männens villkor. Mycket har hänt sedan dess. Sverige ligger idag i framkant när det gäller mäns och kvinnors inflytande, delaktighet och likhet inför lagen.”
Under rubriken ”Alla behövs” får vi – stick i stäv med hr Waberis uppfattning - veta att ”Alla ska rätt till respekt för sin person och sina känslor – oavsett bakgrund, religion, social status, kön, ålder, sexuell läggning eller etniskt ursprung. Människors rättigheter ska inte påverkas av dessa faktorer.”
Hur tycker statsminister Reinfeldt att dessa portalparagrafer i moderaternas handlingsprogram stämmer med att Ni accepterat en muslimsk fundamentalist som Abdirisak Waberi - som så uppenbart brister i respekten för ”människors lika värde” - i rikets lagstiftande församling?Ni har sagt Er inte vilja ” ta i sverigedemokraterna med tång” men att ”ta i ” hr Waberi möter uppenbarligen inga hinder. Hur kommer det sig?

ISM
*


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar