söndag 2 oktober 2011

Omänskligt utvisa en 91-årig kvinna

Täby kommun, kommunalpolitiker Jonas Paulsson
v g diarieför och meddela dnr tack
Ämne: ”Omänskligt utvisa en 91-årig kvinna”
 Den 30/9 skrev Ni om ”det omänskliga i att utvisa den 91-åriga dementa Ganna Chyzhevska till Ukraina.” 
Politiker till höger och vänster upprepar i tid och otid sitt inlärda mantra om att ”Sverige har en ökande åldrande befolkning som ska försörjas av allt färre.” Och p.g.a. den åldrande befolkningen ”måste vi ha arbetskraftsinvandring för att garantera välfärden.
 Om de gamla redan ”belastar välfärden” i en sådan utsträckning som politikerna påstår skall vi givetvis inte ta hit ännu fler 80/90-plussare, som belastar våra välfärdssystem. Eller hur, hr Paulsson?

Ett aktuellt exempel på att välfärden redan kollapsat: Aftonbladets Olof Svensson skrev den 15 september om 71-åriga Gullan Holmgren i Piteå som nekas vård för sin svåra nervskada efter en misslyckad höftoperation p.g.a. att ”hon är för gammal.”  Hennes läkare anser att hon ”får lära sig att leva med smärtan.” Enligt verksamhetschefen Karin Hellsten vid Sunderby sjukhus ”har sjukhuset inte resurser att ta emot personer som inte är i arbetsför ålder.”
Tråkigt nog för multisjuka Ganna Chyzhevska - som utöver svår demens bl. a är i det närmaste blind och har hjärtfel – lär hon inte komma i åtnjutande av svensk sjukvård om hon får stanna i Sverige.  Hon torde med sina 91 år med råge falla för åldersstrecket i sjukvården, eftersom denna ”inte har resurser att ta emot personer som inte är i arbetsför ålder.
Samma urvalsprincip som i sjukvården - d.v.s. att ”vi inte har resurser att ta emot personer som inte är i arbetsför ålder” - måste givetvis gälla också i invandringspolitiken!
Antalet äldre invandrare har ökat stadigt sedan 1991. Enligt SCB:s prognoser beräknades antalet äldre med utländsk bakgrund öka från 11, 9 procent år 2005 till 13,5  procent år 2010. Tabell 1
Utrikesfödda eller utländska medborgare, 65 år och äldre
1991
1996
2001
94 406
124 275
146 475

Utrikesfödda, 65 år eller äldre
2002
2003
2004
153 507
159 312
165 213

Utländska medborgare, 65 år eller äldre
2002
2003
2004
37 366
38 362
39 515

Utlänningar 65 år och äldre i procent av befolkningen
1996
2000
2005
2010
8%
9,85%
11,9%
13,5%
Källa: SCB

SCB:s befolkningsprognoser från 2009 över den framtida invandringen visar att det befolkningstillskott som uppkommer genom nyinvandring - d.v.s. invandring utöver ett lågalternativ – kommer att uppgå till ca 165 000 personer år 2015, till ca 480 000 år 2025, till ca 830 000 år 2035 och till knappt 1,4 miljoner år 2040. 
I samma takt ökar givetvis antalet vårdkrävande äldre invandrare. Frågan är hur detta skall hanteras i en sjukvård som redan saknar resurser till de mest nödvändiga som t ex smärtlindring för svenska kvinnor som skadats i vården!  Utöver omfattande vårdbehov och därmed en orimlig belastning på den svenska sjukvården kräver de utomeuropeiska invandrarna tolkhjälp i vården. 2008 höjde fru Reinfeldt tolktidsersättningen i Stockholms län med 50 procent till bl. a vårdcentralerna i Skärholmen, Tensta och Rinkeby!
När det gäller invandrarna saknas det aldrig resurser. tycks det finnas en outsinlig penningkista att ösa ur! hör man aldrig någon politiker komma med förbehållet ”om och när det statsfinansiella läget tillåter:”
Dessutom: enligt Alliansens sjukvårdsideolog, sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt, ”inträffar åldersrelaterade sjukdomar - som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar - ofta tidigare i livet hos utomeuropeiska invandrare, d.v.s. deras åldersymptom visar sig vid lägre ålder än hos människor födda eller uppvuxna i Sverige.” [DN Debatt 2 september 2008]

Den 16 september 2008 konstaterade finanslandstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd, oppositionslandstingsrådet Ingela Nylund-Watz, Birgit Jakobsson, sjukhusdirektör Karolinska och Peter Graf, vd Danderyds sjukhus i DN att ”Snart räcker inte skatterna till vård”.  Och detta trots den högsta landstingsskatten i landet!
I det ekonomiska läget – som f ö förvärrats sedan dess - propagerar Ni m fl. godhetsapostlar för att en multisjuk 91-årig kvinna, som saknar varje antydan till asylskäl skall få stanna i Sverige. Ni borde veta hut!
Jag utgår från att Ni i Er egenskap av kommunalpolitiker har en uppfattning om hur stora vårdkostnaderna blir för Ganna Chyshevska, om hon får stanna i Sverige?
Avslutningsvis föreslår jag att Ni begrundar den franske 1500-talsfilosofen Michel de Montaignes kloka ord. ”Vid randen av en avgrund finns blott en sak att göra: ta ett steg tillbaka.”   Ty det är just till en avgrund politikernas orealistiska, oansvariga, omdömeslösa och penningslukande invandrings- och flyktingpolitik fört Sverige!

ISM
*


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar