fredag 17 februari 2012

Dårarnas paradis

Generaldirektör Dan Eliasson


Regeringskansliet statsminister Fredrik Reinfeldt f kSocialdepartementet, socialminister Göran Hägglund f k

Tema: Dårarnas paradis

”Sjukskrivnas förmåga prövas med nya begrepp”
Man hade kanske i sin naivitet trott att det någon gång skulle bli ett slut på vansinnigheterna. Men icke.  Nu senast har Försäkringskassans skarpaste hjärnor kommit på den lysande idén att i Orwellsk anda - typ: ”krig är fred” - byta ord på för Alliansen problematiska företeelser.
Riksdagen gav förra året regeringen bakläxa och krävde att begreppet ”den reguljära arbetsmarknaden” skulle skrotas.  Regeringen gav då Försäkringskassan i uppdrag att för ett okänt antal miljoner skattekronor utreda frågan.  Så har nu skett. 
För att få de dumma svenskarna att acceptera arbetslinjen för sjuka, handikappade, gamla och döende skall ordet ”arbetsmarknad” och begreppet ”stå till hela arbetsmarknadens förfogande” bytas ut mot uttrycket ”medicinska förutsättningar för arbete.

Med ett nytt begrepp blir det lättare för den enskilda att förstå hur regelverket fungerar” sade generaldirektör Eliasson i DN den 14 februari.

Ett annat sätt att uttrycka saken och få ”den enskilde att förstå hur regelverket fungerar ” skulle kunna vara denna formulering: ”ligg inte där och lata dig i respiratorn! Upp och jobba!”
Enligt Försäkringskassan ”har skillnaden mellan det gamla och nuvarande arbetsmarknadsbegreppet haft liten praktisk betydelse.”  Men i propagandasyfte är förändringen givetvis betydelsefull.   Alliansens propagandaapparat skulle förmodligen få självaste Goebbels att bli grön av avund!
Bertrand Russel gav 1951 sin uppfattning om propagandans betydelse: ”Framtidens socialpsykologer kommer att till sitt förfogande ha ett stort antal människor på vilka de kommer att pröva olika metoder att framkalla en orubblig övertygelse om att snö är svart.”
Trots propagandans ovedersägliga betydelse för Makten förefaller det ändå ganska onödigt att i det här fallet tillsätta en för skattebetalarna förmodligen kostsam utredning.  Det finns ju ett gammalt inarbetat begrepp som Alliansen kunde ha använt sig av:
Arbeit macht frei.”

ISM

*