söndag 4 mars 2012

ÄldreimportUtbildningsminister Jan Björklund

Migrationsminister Tobias Billström f k

SverigesRiksdag, Anders W Jonsson, centerns gruppledare f k
Riksdagsledamot Barbro Westerholm, fk
Miljöpartiets migrationspolitiska talesman Maria Ferm f k


Ämne: Äldreimport

Är det fler dementa gamla Sverige behöver?

Ni har i samband med avvisningen av den 91-åriga Ganna Chyzevska sagt att ”Äldre ska få komma hit om det är här de anhöriga finns.
Vi äldre svenskar får ständigt höra att den demografiska förändringen hotar välfärds- och trygghetssystemen.  En åldrande befolkning framställs som ett gigantiskt problem som måste ”hanteras.” Vi är för många, kostar för mycket och har inte vett att dö i tid för att bespara samhället kostnaderna för vår ålderdom.
Min fråga är därför: hur klokt är det att mot denna demografiska bakgrund ta hit ännu fler äldre som skall försörjas och belasta den redan hårt pressade s.k. äldreomsorgen och sjukvården? 
Frågan är desto mer relevant som utomeuropeiska invandrare drabbas av åldersrelaterade sjukdomar – som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar mm - betydligt tidigare i livet än infödda svenskar.

Hur mycket större kostnader kommer kommuner och landsting att få för dessa invandrares hälso- och sjukvård, medicinbehov och äldreomsorg? Jag förmodar att Ni räknat på detta innan Ni uttalade Er. Alla skall ju enligt extremisterna i bl. a Miljöpartiet, kd, centern och vänstern ”ha rätt till hälso-och sjukvård på samma villkor. 

Dessutom måste skattebetalarna givetvis stå för det skattefria äldreförsörjningsstöd som tillfaller alla som är 65 år eller äldre vid ankomsten till Sverige. Sedan 2001 har rätt till. Hur mycket mer kommer detta skattefria stöd att belasta statsbudgeten om alla äldre som har anhöriga i Sverige skall få komma hit?  Jag förmodar att Ni noggrant räknat på detta.
I Rapport den 19 oktober 2011 undvek kd:s migrationspolitiske talesman Emma Henriksson skickligt alla frågor om kostnaderna. ”Familjen är oerhört viktig att ha runt sig i slutet av livet” var hennes enda svar.  Kostnaderna för skattebetalarna är som vanligt irrelevanta i sammanhanget.

Ganna Chyzevskas hälsotillstånd

Fru Chyzevska har bott i Sverige periodvis sedan 2003, då hennes make dog. Hon sägs vara ”dement, hjärtsjuk och nästan blind.   Att vara hjärtsjuk, dement och se och höra dåligt är inte ovanligt för en 91-åring. Alltså är tillståndet inte något speciellt för fru Chyzevska utan drabbar många i hennes ålder.
Expressens ledarskribent frågade den 19 oktober: under rubriken ”Sverige behöver en Lex Ganna”: ”Hur sjuk och gammal måste man vara för att få rätten att stanna i Sverige? Krävs det en vårdplats på ett hosipice? Ett läkarintyg på att den utländske medborgaren väntas avlida inom tre månader?”.

Svaret på den första frågan är att det torde vara svårt att ”få en vårdplats på ett hospice” eftersom det nästan inte finns några sådana ens för svenskar som bott i Sverige i hela sitt liv.
Svaret på den sista frågan är att det vore in linje med Alliansens arbetslinje, enligt vilken svenskar skall arbeta till 75 år och sedan enligt statsministern förväntas dö inom två och ett halvt år för att inte utgöra ett hot mot välfärdssystemen och pensionerna.

När det senaste avvisningsbeslutet kom den 26 oktober 2011 försämrades fru Chyzevskas hälsotillstånd så till den grad på bara två veckor att ”en flygresa skulle medföra hennes död.”
Migrationsverkets förtroendeläkare, som granskade de nya uppgifterna delade inte bedömningen att fru Chyzevskas tillstånd förvärrats eller demensexpertens utlåtande att ”hon kan hamna i ett allvarligt förvirringstillstånd om utvisningen fullföljs.”    En undersökning av fru Chyzevskas hjärta och lungor visade att ”hennes hälsotillstånd är gott i förhållande till hennes l ålder.

Ganna Chyzevska har pendlat mellan Ukraina och Sverige

Expressens ledare konstaterade den 19 oktober 2011 att ”vi inte behöver vara medicinska experter för att inse vilka risker en 91-årig dement människa löper vid ett sådant dramatiskt miljöbyte.
Eftersom fru Chyzevska under flera år har pendlat mellan Sverige och Ukraina tycks miljöbytet inte vara något större problem – åtminstone inte på resan hit.
Fru Chyzevska har enligt uppgift klarat att leva ensam i hemlandet och erhållit hjälp från ukrainska socialmyndigheter.
     Eftersom hon vistats halvårs i Ukraina är frågan hur hon klarade sig där? Vem följde henne till ambassad/beskickning och fyllde i hennes ansökan om besöksvisum?  Klarade hon det själv trots sin ”svåra demens” och dåliga syn?
Givetvis vore det en katastrof för fru Chyzevska att hamna på ett svenskt äldre/demensboende med tanke på de senaste Caremaskandalerna.

Hur dement är fru Chyzevska?

Ganna Chyzevska har suttit i TV och hållit långa, sammanhängande utläggningar på ryska – så snabbt att t o m hennes dotterdotter, som tolkade harangerna, hade svårt att hinna med. Hon hade inga problem ens med ord som ”Migrationsverket.   
Vi har även sett henne i TV stå framför spegeln och sätta på sig hatten och piffa till håret. Så brukar en svårt dement människa inte göra.
Fru Chyzevskas medvetenhet om och bekymmer för sitt utseende stämmer dåligt med diagnosen ”svår demens” och att trots att hon skulle vara ”nästan blind” hade hon inga problem med att spegla sig.
Varför är familjen i Sverige?

På vilka grunder fick Svetlana Otto och hennes familj permanent uppehållstillstånd i Sverige? Hur tänkte Svetlana Otto när hon lämnade sin då 70-åriga mamma vind för våg i Ukraina?
Den 7 november 2003 avslog Utlänningsnämnden f g Ganna Chyzevskas ansökan om bosättning i Sverige.  Den 3 juni 2008 beviljades fru Chyzevska besöksvisum som sedan förnyats ett antal gånger.  Den 26 januari 2010 ansökte familjen på nytt om uppehållstillstånd för fru Chyzevska och den 27 september avslogs ansökan.   Domen överklagades den 31 mars 2011 och det blev åter avslag.  Ett nytt överklagande gjordes den 15 juni 2011 resulterade i ett avslag från Migrationsöverdomstolen. Familjen Otto tycks ha utomordentligt svårt att förstå det tvåstaviga ordet ”avslag.”
Vid den senaste avvisningen hoppades familjen att ”flygbolaget skulle vägra att låta henne resa med hänvisning till hennes hälsa.  Märkligt nog var hon frisk nog att resa när hon skulle hit!
 Den 19 oktober jublade Expressen i en ledare över att ”utvisningen tack och lov stoppades tillrättavisad av Europadomstolen.” Enligt uppgift är domstolens tillrättavisanden inte bindande och inget Sverige behöver rätta sig efter.  Svaret på frågan från domstolen ”Kommer utvisningen av Ganna Chyzevska innebära en konkret risk för omänsklig behandling i strid med artikel 3 i Europakonventionen” måste givetvis besvaras med ett rungande ”nej.
Dessutom är Ukraina medlem av Europarådet och har antagit resolutionen om mänskliga rättigheter. Detta torde garantera fru Chyzevska ett värdigt liv i hemlandet. 
Trots att hennes anhöriga f ö har möjlighet att regelbundet hälsa på henne i Ukraina sade barnbarnet Anna Otto den 15 december 2011 i Expressen att ”vi kommer angripa varje punkt som regeringen skriver.  Fräckheten är som vanligt obegränsad hos dessa lycksökare och välfärdskarriärister.
En möjlighet är ju att familjen återförenas i Ukraina.

Lagen är entydig

Eftersom det gått 13 år sedan dottern bosatte sig i Sverige ”föreligger inte något beroendeförhållande” eller några ”synnerligen ömmande omständigheter som motiverar permanent uppehållstillstånd i Sverige.”
Saken borde vara enkel: om en person söker uppehållstillstånd i Sverige som anhörig men inte uppfyller de krav som finns i lagen skall uppehållstillstånd inte beviljas.  Enligt riksdagens krav för att bevilja uppehållstillstånd måste det t ex ”röra sig om ett livshotande tillstånd, det måste saknas vård i hemlandet och vården i Sverige måste leda till en varaktig förbättring.”[1][1] Enligt Migrationsverkets rättschef Mikael Ribbenvik ”stämmer detta sällan eller aldrig in på människor i den åldern.”
Expressen hävdar i en ledare den 19 oktober att ”utvisningsbeslutetsaknar, som det brukar heta, stöd i det allmänna rättsmedvetandet.”  Utvisningsbeslutet har stöd i lagen och det är fullt tillräckligt.  Några andra s.k. hänsyn skall givetvis inte tas.


[1][1]  Migrationsverkets presschef Johan Rahm i Aftonbladet

Snyftvalserna i medierna


En av de värsta snyftvalserna dirigerades föga förvånande av Aftonbladets egen gråterska Lena Mellin. Eftersom Ganna Chyzevska är ” hjärtsjuk, nästan blind och gravt dement är risken att hon blir kvar på flygplatsen i Kiev tills hon dör därmed överhängande. Gravt dementa kan inte själva betala en bussbiljett, inte ens om de har pengar. De kan inte beställa mat på en restaurang eftersom de inte kan välja och om de mot förmodan skulle lyckas haspla ur sig en beställning kan de inte betala utan hjälp Ganna skulle alltså gå en snabb död till mötes om hon utvisades. Hon riskerar helt enkelt att svälta, alternativt torka, ihjäl på flygplatsen om ingen förbarmar sig över henne.” Enligt professorn i geriatrik Yngve Gustavsson drabbas många gamla av undernäring och uttorkning i den svenska äldrevanvården. Eftersom fru Chyzevska inte talar svenska skulle hon förmodligen få svårt att klara sig i den bristfälliga svenska s.k. äldreomsorgen. Eller kommer familjen Otto att förse henne med tolk dygnet runt? 
Fru Mellin är inte heller dålig på att ”haspla ur sig”: ”Om svenska myndigheter fick som de ville skulle man lika gärna kunna stoppa ner Ganna i en liten eka och putta ut henne i Östersjön.” 
Tror Lena Mellin att fru Chyzevska driftiga barn och barnbarn skulle släppa iväg henne till Kiev utan tillsyn?  Dessutom har ju tidigare nämnda TV-inslag visat att fru Chyzevska långt ifrån har svårt att ”haspla ur sig” både det ena och det andra! 
DN:s offentliga gråterska Pea Nilsson skrev den 16 oktober 2011 att ” hon saknar familj och nära släktingar i Ukraina och det finns inga garantier för att hon ens får en sängplats om hon tvingas lämna Sverige.”
Tror Pea Nilsson att familjen Otto inte skulle se till att deras mamma och mormor ”inte ens får en sängplats”? 
Mellins och Nilsson påståenden är givetvis kränkande mot den engagerade familjen Otto.
I samma artikel kom Anna Otto dragande med att: ”hamnar hon i ett förvirringstillstånd kan det inte hävas med medicin. Hon mår väldigt dåligt och hotar att ta sitt liv.” Hur skulle hon i sitt – uppenbarligen mer eller mindre kroniska förvirringstillstånd - klara det?
En annan gråterska– har konstaterat att ”Ganna lever inte länge i Ukraina. I Sverige kan hon leva tills hon blir 100.  Hur mycket kommer hon att kosta de svenska skattebetalarna under de extra levnadsåren?

”Sista länken”
Den s.k. ”sista länken” som gav äldre möjlighet att förenas med sina anhöriga i Sverige slopades klokt nog 1997.  Tobias Billström ser - lika klokt - ingen anledning att återinföra den.  Att återinföra sista länken skulle ”generera kostnader inom äldrevård och medicinsk vård som Sverige inte har några resurser till. Att utvidga kretsen av människor som anses ha synnerligen ömmande omständigheter till att omfatta fler personer som är äldre skulle också medföra väldigt omfattande kostnader” konstaterade Billström i DN och bedyrade den 19 oktober 2011 i Expressen: ”Jag är inte heller beredd att prioritera om. ”
En annan klok och ansvarsfull man - SD:s ledamot i socialutskottet Erik Almqvist - konstaterade i Aftonbladet den 20 oktober 2011 att ”vår utgångspunkt är att lagen inte ställer tillräckliga krav på anknytning. Vi vill inte ge asyl till synnerligen ömmande fall ö h t.”
Lena Mellin raljerar i Aftonbladet den 19 oktober 2011 över Tobias Billström: ”Med sällsynt tondövhet säger migrationsministern att någon ny sista länk inte ska leta sig in i lagboken. Det skulle kosta ’många, många miljarder’.  - - Det tror jag inte vi är beredda på. Det finns en mängd andra saker som är viktigare för regeringen än det. 
Så talar en viking. Bunta ihop dem och slå ihjäl dem” skriver Mellin. ”Eftersom Sverige ändå tycks vilja införa en modern ättestupa för det fåtal personer som är lika illa som Ganna (som dessutom inte kostar ett öre eftersom släkten betalar för henne) är det onödigt att gå omvägen över en flygbiljett till Kiev.  Man skulle lika gärna kunna stoppa ner henne i e n eka och putta ut henne i Östersjön.”
Sex av åtta riksdagspartier vill återinföra ”sista länken” för att gamla utan släkt i hemlandet skall få rätt att dö hos familjen i Sverige.”  Många svenskar får också leva och dö utan anhöriga. Det får gå bra ändå.
Migrationsminister Tobias Billström anser alltså att ”sista länkenlagen är alldeles för dyr.  Så är det givetvis. Vi har ju - som bekant (?) - inte råd att ge våra egna gamla en värdig äldre- och demensvård. Eller för den delen palleativ vård – d.v.s. värdig vård i livets slutskede - eftersom ”det saknas resurser.”


”Sverige jublar när Ganna får stanna 

utbrast Aftonbladet den 23 oktober 2011: Över hela Sverige har människor rörts i hjärtat över Gannas Chyzevskas öde.”    Gråterskan Pea Nilsson i DN ville inte vara sämre: ”Migrationsverkets beslut har drivit upp en storm av protester.
Detta var en sanning med modifikationer. ”Hela Sverige” jublade inte.  .  Vid den senaste avvisningen protesterade 400 på Facebook och runt 30-40 personer samlades på Arlanda för att protestera mot avvisningen.  Justitiedepartementet fick 2 500 mail med kritik av den planerade avvisningen ”Hela Sverige”??? ”Storm av protester”???

”Alla äldre anhöriga - föräldrar, fastrar, mostrar - ska hit”

Du ska få hit alla (!) äldre anhöriga, föräldrar, mostrar och fastrar. Men du måste själv stå för kostnaden ” sade Er allianspartner, centerns gruppledare Anders W Jonsson i Expressen den 16 december 2011. Hur det är tänkt att fungera framgick givetvis inte.   Riksdagen har f ö inte beslutat om någon sådan möjlighet. Många svenska gamlingar saknar också anhöriga. De får klara sig ändå.
Två statliga utredningar har föreslagit att ”anhörigkretsen bör utvidgas till gamla föräldrar om barnen lovar att står för försörjningen.”  Hur mycket ett sådant ”löfte” är värt behöver man inte vara Einsteins syster för att räkna ut.
Vad händer den stund familjerna inte klarar att ta hand om sina sjuka. Dementa och vårdkrävande anhöriga?  Vilka skall då träda in?  Vilka skall stå för medicinkostnaderna? Givetvis landsting och kommuner – d.v.s. skattebetalarna.  Barnens ”löften” är alltså noll och intet värda.
Centerns integrationspolitiske talesman Abir Al-Sahlani anser att ”Man inte ska prata om kronor och ören när det gäller människoliv.   Men det är ju just det Alliansen gör när man lägger över äldrevanvården på riskkapitalbolag!
Det som Expressen den 19 oktober 2011 kallade ”SD:s mytbildning att är man väl på plats i Sverige är det bara att plocka hit hela släkten” är - om mp, fp, kd, c och v får bestämma på väg att besannas.
Migrationsminister Billströms föredömliga argumentation mot gråterskorna som vill låta gamla och dementa välla in över gränserna
 T o m oktober 2011 hade 42 anhöriga personer över 80 år sökt uppehållstillstånd i Sverige.  Vad har dessa – och de som tillkommit efter oktober 2011 – kostat kommuner och landsting d.v.s. skattebetalarna?  Jag förmodar att förespråkarna för fri äldreinvandring har budgeterat för sin välvilja.
Expressen krävde i sin ledare den 19 oktober 2011 ”en Lex Ganna” eftersom ”den humanitära nödutgången blivit alldeles för trång.”
Sedan 1980 har mer än 600 000 anhöriga fått permanenta uppehållstillstånd i Sverige varav 135 032 var anhöriga till flyktingar.
Enligt migrationsminister Billström ”är Sverige det tredje största asyllandet i Europa.”   Eftersom 97,7 procent saknar asylskäl torde – och drygt 90 procent dessutom saknar ID-handlingar – torde den ”humanitära” nödingången tvärtom stå på vid gavel.

ISM

*