fredag 16 mars 2012

Barnfattigdomen – som man bäddar får man ligga


StadshusetStockholm stad, socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (m)
Ämne: Barnfattigdomen – som man bäddar får man ligga

Barnfattigdomen diskuteras just nu i medierna. Ni sade i dagens DN att ”det finns inga snabba genvägar för att komma åt barnfattigdomen i Sverige.”

Barnfattigdomen är störst i s.k. ”eftersatta – d.v.s. invandrartäta – områden.   I t ex Rinkeby är barnfattigdomen 55,8 procent medan den i Täby ligger på 3,8 procent.

  Det höga procenttalet i dessa områden beror givetvis på att oansvariga politiker aldrig gjort någon konsekvensanalys av massimporten av ett illiterat – d.v.s. oanställbart – trasproletariat från Tredje världen. 

Det är Sveriges oansvariga, omdömeslösa och orealistiska invandringspolitik som skapat barnfattigdomen. Makthavare från såväl vänster som höger bär således hela ansvaret för denna barnfattigdom som ni nu inte vet hur ni skall hantera.”En snabb genväg”

”En ” snabb genväg” skulle kunna vara ett moratorium för all invandring utom det minimum som ryms inom FN:s flyktingkonvention. Som bekant saknar drygt 90 procent av de - lågt räknat och i snitt ca 70 000 som årligen väljer att bosätta sig i Sverige - asylskäl enligt Genèvekonventionen.


Moratoriet skulle självklart gälla till dess makthavarna satt alla de arbetsbefriade som redan är här i arbete och därigenom ”komma åt barnfattigdomen.”
 Som Ni själv säger: ”det handlar om att varje barn ska kunna gå ut skolan med fullständiga betyg och det handlar om jobb.”   Hur Ni och Era kolleger på riksplanet skall klara detta med nuvarande massinvandring är en gåta! 
Enligt Arbetsförmedlingen var 2011 mer än var tredje registrerad arbetslös på utrikesfödd.  Andelen har ökat dramatiskt från 22 procent sex år tidigare till 35 procent 2011.
Av de 372 389 arbetssökande som AF hanterade i oktober 2011 var 132 241 utrikes födda.

Till detta kommer givetvis ett mycket stort mörkertal av bl. a somaliska och andra muslimska/arabiska/afrikanska män - och inte minst kvinnor - som ö h t aldrig söker ett arbete och därmed inte står till arbetsmarknadens förfogande.
Beträffande att ”varje barn ska kunna gå ut skolan med fullständiga betyg” undrar jag hur detta går ihop med de usla skolresultaten i invandrartäta skolor. Enligt Arbetsförmedlingen ”ligger andelen utrikes födda som saknar gymnasiekompetens på i snitt 50 procent och många riskerar att aldrig komma in i arbetslivet.”   Tabell 1

Tabell 1  Antal invandrare  i procent som inte klarade  grundskolan 2001 och 2011
År
Födda utomlands
Födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands
Födda i Sverige
2001
24,9  %
15,7 %
8,8 %
2011
37,4 %
14,6 %
9,2 %

 Rosengårdsskolan har enligt Skolinspektionen ”exceptionellt låga resultat – endast 13,4 procent av eleverna nådde målen i samtliga ämnen, en andel som dessutom sjunkit det senaste året .” (2011) . Enligt Läraren Lars Ellborg ”beror detta på den höga andelen elever som varken behärskar svenska eller sitt modersmål på den nivå som krävs för att klara utbildningsmålen.”Den danske IQ-forskaren Hellmuth Nyborg skrev 2011 om Sverige självförvållade i Jyllands-Posten: ”Invandring från lågintelligenta länder kommer oåterkalleligt sänka den svenska IQ-nivån till skada för Sveriges produktivitet och internationella konkurrenskraft. Det borde oroa både nuvarande och kommande statsledare att demokratin aldrig gått att upprätthålla i länder, där befolkningen IQ understiger 90. ”Araber har enligt uppgift en IQ-kvot på ca 80 och somalier runt 70.
Det är bara att önska Er lycka till med Er ambition att ”varje barn ska gå ut skolan med fullständiga betyg.
2010 beviljades 105 102 permanenta uppehållstillstånd, PUT, och 2011 var antalet 93 134.  Sedan 2007 har 390 710 nybyggare från i huvudsak Somalia, Eritrea, Irak och Afghanistan kommit till det kravlösa bidragslandet Sverige – världens största socialkontor.
Dessutom saknar i snitt över 90 procent av de asylsökande ID – handlingar.  Att det är lönsamt att göra sig av med sina ID-handlingar framgår av att antalet ID-lösa stadigt ökat sedan 2005.  Tabell 2
Tabell 2  Asylsökande som saknar ID-handlingar  2005 - 2009
2005
91,4  %
2006
90,3 %
2007
93,9 %
2008
95,6 %
 2009
95 %


Ökad anhöriginvandring ökar barnfattigdomen
Att familjeåterförening av främst mycket stora familjer från Somalia och Afghanistan nu - i enlighet med den oheliga alliansen mellan regeringen och extremisterna i Miljöpartiet - underlättas kommer givetvis knappast att minska barnfattigdomen.
 Redan 2009 avsåg av totalt 102 449 beviljade PUT 33 637 anhöriga - d.v.s. 33 procent. Och nu skall de bli ännu fler.

De ensamkommande ”flyktingbarnen” ökar barnfattigdomen
Det måste givetvis också bli ett stopp för det generösa mottagandet av de skäggiga s.k. ensamkommande ”flyktingbarnen” med 46 i skor. De riskerar att förbli fattiga och arbetslösa, eftersom de i stor utsträckning är analfabeter vid ankomsten till Sverige. Att ungdomsarbetslösheten i Sverige dessutom är en av de högsta i EU underlättar givetvis inte för dem att inom en rimlig framtid - om ens någonsin - försörja sig själva. De kommer att förbli bidragsberoende – och fattiga.

ISM
*