lördag 3 mars 2012

Pastor åtalas för tortyrliknande andeutdrivning
Staffan Kihlström

 Pastor åtalas för tortyrliknande andeutdrivning
IEr artikel den 25 februari om den 14-åriga flickan i Borås som utsatts för andeutdrivning under tortyr saknades uppgift om förövarnas etniska härkomst? Varför framgick det inte att de tre förövarna har afrikansk härkomst?

Tvärtom påpekades det att ”flickans föräldrar är medlemmar i en liten evangelisk församling i Borås” och det talas om ”en kvinnlig pastor i Malmö.”  För en icke uppmärksam läsare ger detta intryck av att familjen skulle vara svensk.

Stämmer det – eller stämmer det inte – att pappan heter Etumba Kassi, styvmamman Mukigi Byankuba och att en den kvinnliga pastorns namn är Rita Richmore och att hon är verksam i The International Church i Malmö?  Det vore onkeligen intressant att få veta vad denna "kyrka" står för?

Ytterligare en präst med det föga svenskklingande namnet  Abiodun-Ola Oluayo  skall ha deltagit i den våldsamma exorcismen men inte begärts häktad.

Denna dysfunktionella familjs härkomst saknar givetvis inte allmänintresse.
Det kan knappast ingå i det publicistiska uppdraget att undanhålla läsarna viktig information.  Eller ingår det i Ert uppdrag att till varje pris – t o m på bekostnad av sanningen – försvara det mångkulturella samhället?

Att inte säga hela sanningen skadar givetvis medborgarnas förtroende för journalisterna och tidningen.
Detta senaste exempel på journalisternas undanhållande av relevant information aktualiserar än en gång Verner von Heidenstams definition av journalistskrået: ”Andens tattarfölje.”


M v h

ISM

*