torsdag 8 mars 2012

Svensk vapenexport har gett hyckleriet ett ansikteInsändarredaktionen

Svensk vapenexport har gett hyckleriet ett ansikte.

Jag vill belysa en aspekt som aldrig tas upp i den pågående debatten om den svenska vapenexporten till några av världens värsta diktaturer.  Först säljer den svenska regeringen vapen och know-how till ett stort antal skurkstater runt om i världen. Sedan förväntas de svenska skattebetalarna försörja offren för den svenska vapenexporten genom att många - som det brukar heta – ”tvingas fly undan krig och förföljelse” och söka skydd i Sverige.


Förutom till Saudiarabien exporterar Sverige vapen till regeringarna i Thailand, Burma, Pakistan och Egypten. Regeringar i dessa länder skyr – lika litet som regeringarna i Syrien, Libyen och Tunisien - våldsmedel för att förtrycka sina egna folk och med en överlägsen vapenmakt krossa folkliga resningar och krav på frihet och demokrati.

Det finns starka misstankar om att regimen i bl. a Tunisien under revolutionen använde svenska vapen mot den egna befolkningen.  Den arabiska våren har följts av en flyktingström över Medelhavet till södra Europa. Många fortsätter därifrån norrut till bl. a Sverige.  Svensk vapenexport har därigenom gett hyckleriet ett ansikte.

ISM

*