onsdag 9 maj 2012

Miljöpartiet, språkröret Gustav Fridolin


Kommentar till partiledardebatten den 6 maj 2012Ni ”bemötte” Jimmie Åkessons inlägg i partiledardebatten i söndags med att ”nu har vi diskuterat jobb, skola och vapenexport. Enligt Åkesson är två av sakerna invandringens fel. Tydligen är det svårt att skylla vapenexporten på dem.”
 Det är inte alls ”svårt” att koppla invandringen till vapenexporten.  Däremot är det ett förbisett faktum.
Svensk vapenexport genererar förmodligen – precis som alla andra vapen - flyktingar.  Dessa tvingas då fly ”undan krig och förföljelse” - som det brukar heta - och alltför många av dem väljer föga förvånande ”världens största socialbyrå” Sverige.  De blir genom sin undermåliga utbildning och dåliga anpassning till arbetsmarknaden - d.v.s. oanställbarhet - en enorm belastning på det svenska samhället d.v.s. på skattebetalarna.

Tyvärr missade Åkesson denna viktiga aspekt.Givetvis påverkar massinvandringen samtliga politik- och samhällsområden: den ekonomiska politiken eftersom invandrarna enligt bl. a professor Jan Ekberg i ESO2009:3 ”Invandringen och de offentliga finanserna” ”de senaste decennierna inneburit en belastning på svensk ekonomi.” Redan i Ds 1995:58 ”Invandring, sysselsättning och ekonomiska effekter” konstaterade Ekberg och Lars Andersson att ”invandrarna börjat ta i anspråk det offentliga välfärdssystemet i betydligt utsträckning än tidigare. Därefter (1995) har ett årligt underskott förelegat d.v.s. inkomster överförs numera från svenskbefolkningen till invandrarbefolkningen”, arbetsmarknadspolitiken p.g.a. oförmågan att göra sig gällande på arbetsmarknaden, socialpolitiken genom sitt stora och ofta livslånga socialbidragsberoende, sjukvården p.g.a. överutnyttjande av hälso- och sjukvård.

Bl. a drabbas utomeuropeiska invandrare betydligt tidigare i livet av åldersrelaterade sjukdomar som åldersdiabetes, hjärt- och kärlsjukdomar etc. Dessutom har de ofta mycket smittosamma och multiresistenta sjukdomar med sig till Sverige t ex TBC, aids, nya och tidigare i Sverige okända penicillinresistenta bakteriestammar, äldreomsorgen eftersom antalet äldre och gamla invandrare har ökat konstant de senaste decennierna och enligt SCB:s prognoser kommer de att fortsätta att öka – inte minst p.g.a. Mp:s genomdrivande av lättnader för anhöriginvandringen. Dessutom kräver de kostsamma etniska äldreboende med hemlandets mat och personal som talar de egna språken, kriminalpolitiken och rättsväsendet p.g.a. deras överrepresentation i brottstatistiken p.g.a. gängkriminalitet, organiserad brottslighet, rån, våldtäkter, misshandel, stenkastning, anlagda bränder etc., skol- och utbildningspolitiken eftersom våra oansvariga och omdömeslösa politiker envisas med massimport analfabeter från Tredje världen bl. Somalia, Afghanistan, Mellanöstern m fl., Även infrastruktur och miljö utsätts givetvis för stor belastning p g a massinvandringen.

Förstår man inte dessa självklara samband har man ”en hjärna som en kolibri” – för att citera statsmannen, presidenten och generalen Charles de Gaulle: ”De t är bra att det finns gula fransmän, bruna fransmän och svarta fransmän ty det visar att Frankrike är öppet för alla raser, men de får inte bli för många ty då kan Frankrike inte förbli Frankrike. Förstår man inte det har man en hjärna som en kolibri.”
Jag föreslår att Ni p.g.a. Ert partis extrema invandringspolitik läser professor Ekbergs ESO-rapport och debattinlägg och begrundar hans slutsats: ”det finns således inga särskilt starka offentligt finansiella argument för framtida invandring…

Avslutningsvis
     för att travestera den franske 1500-talsfilsofen Michel de Montaigne: ” Vid randen av en avgrund, hr Fridolin, finns blott en sak att göra: ta ett steg framåt”!!

ISM

*