söndag 22 juli 2012

Träd med två grenar


Är det möjligt att ha samma värdegrund och samma agenda men att metoderna för att befria Sverige är olika?

Ja, naturligtvis! Vi kan se det som ett träd som grenar ut sig åt två håll men har samma stam. Själva stammen är värdegrunden, den som har sammanställts i ett kompendium, och som jag har översatt utdrag ur till svenska, så att alla kan läsa själva och förvissa sig om vilken värdegrund som den all-europeiska väpnade motståndsrörelsen har.


Det är nödvändigt att ha en allseende politisk syn på vad som ska göras i ett land som lever under ett förtryck där massmördare importeras i hundra tusental för att slutligen massakrera sitt eget folk till döds, med den grymma affärsidén att rånmörda folket.

Här behövs det politiska argument, en utarbetad politik för vad vi vill ha istället och ett deltagande i riksdagen för att avslöja diktaturen, visa att en fredlig väg ut ur detta förtryck är omöjligt.

Samtidigt är det viktigt att den väpnade grenen också får livsutrymme, för om man inte har möjligheter att sätta kraft bakom orden så kommer man inte någon vart. Och som vi ser på trädet ovan så skjuter stammen ut en gren vid sidan om själva huvudstammen, och på samma sätt måste vi naturligtvis också se värdegrunden.

Den grenen som har skjutit ut och växer sig allt starkare balanserar upp trädet. Den tar också upp solenergi från ett ställe där annars skulle ha varit skugga och orsaka att trädet kvävs, så det finns en stark orsak till att stammen har låtit skjuta ut den grenen, som allt mer börjar likna en egen stam.

Jag har tidigare beskrivit hur Sverigedemokraterna bör bemöta argument mot den väpnade rörelsen istället för att själva börja bekämpa sin egen gren som försörjer trädet med den nödvändiga extra energin så att trädet inte ska förtvina; Alltså om Sverigedemokraternassyn på Breivik.

Så om majoriteten i partiet lyckas göra sig av med landsförrädarna så måste de också bli ett revolutionärt parti och tillhöra stammen med två grenar. Man ska vara stolt över de två grenarna och man ska naturligtvis försvara hela sitt träd, oavsett vilken gren man själv tillhör.
Om det inte lyckas att kasta ut förrädarna ur SD så måste ärliga Sverigedemokrater genast lämna partiet istället för att vara kvar och hjälpa till att administrera landsförräderiet som ledningen har inlett.
Då bör dessa patrioter bilda ett revolutionärt konservativt parti, som inte är beväpnat, men som heller inte förtalar den väpnade kampen utan istället försvarar den. För vi måste alltid tänka framåt. Den väpnade all-europeiska rörelsen kommer att befria Sverige såväl som övriga Europa, och då behövs det folk här i landet som kan ta ledningen, annars kommer Sverige efter befrielsen att styras av utlänningar de närmaste 50 åren.
Men om det finns svenska nationalister som är förberedda att sitta vid rodret efter befrielsen så blir det en tribunal som består av svenskar som sköter våra politiska göranden, och det låter bättre i mina öron.
För alla som ställer sig fientliga mot den väpnade motståndsrörelsen har en gevärspipa riktad mot sig och lever fredslösa fram till befrielsen då de avrättas, om de inte redan har dödats av befrielserörelsen innan.
Amnesti
Kategori A och B förrädare erbjuds amnesti om de kapitulerar innan 1 januari 2020. Och amnesti får man och slipper dessutom att leva under dödshot från den väpnade rörelsen genom att växla kurs och sluta motarbeta rörelsen, att istället kämpa för att deportera muhammedaner, inte kräva ”ansvarsfull invandring” för det är deportationer som gäller, att kraftfullt kräva tvångskonvertering av de muhammedaner som inte har annat medborgarskap än det svenska, och i samband med det också att konvertiterna ska döpas till kristna västerländska namn, och här i Sverige gäller naturligtvis svenska namn.
Amnesti och frihet från den fredslösa tillvaron som landsförrädare får man endast om man uppfyller de kriterierna samt att man också med kraft kräver tvångsassimilering av de utlänningar med endast svenskt medborgarskap och som inte har förstått att de bor i Sverige. På alla sätt ska man agera som att nu tillhör man den nationalistiska kulturkonservativa rörelsen, för om någon riddare ser att det här är inget annat än ett sätt att komma undan ansvar så tar denne patriot på sig ansvaret som domare, jury och bödel och verkställer avrättningen, långt, långt innan Sverige och Europa är befriat, för det är sanktionerat av den väpnade rörelsens egen militära orden, Tempelriddarorden, de fattiga riddarna.
Då vet alla som har läst det här att det inte går an att själv påstå sig vara en nationalistisk patriot, man måste agera som en sådan också, och då sitter man inte kvar i ett parti som anses vara ett landsförrädarparti och administrerar deras pacifistiska landsförräderi mot det egna folket!
*