fredag 26 april 2013

Landstinget – dårarnas paradis


Stockholms stad                              

Sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt

Sveriges kommuner och landsting, SKL vd Håkan Sörman Socialdepartementet, statsråden Göran Hägglund,    Maria Larsson och Ulf Kristersson 

 
 
Landstinget – dårarnas paradis
 
 Alla vi som i decennier undrat vad alla högavlönade landstingspolitiker, landstingsdirektörer och tjänstemän sysslar med i den lekstuga de kallar sin ”arbetsplats” har nu fått svaret. De fördriver tiden med att göra ordlistor eller som de själva kallar det ”termlistor.
Enligt Maciej Zarembas artikel i DN den 24 april under rubriken ”Förlåt dem, ty de visste inte vad de gjorde” har Stockholms läns landsting publicerat en ”termlista” till de vårdnadsanställdas upplysning med 1 255 begrepp vars betydelse och innebörd fastställts efter noggrann utredning och analys.
 
Några exempel: 131 – Ansvar: det ansvar som gäller för en viss typ av katalogkomponent samt vilka typer av aktörer som har detta ansvar. 60. Aktör - roll som innehas av fysisk person som är delaktig i aktivitet i vård- och omsorgsprocessen.  107 – Arbetslös - person som saknar yrkesarbete.  529. Efternamn – namn som anger släkt- eller familjetillhörighet.  651. Fritidssysselsättning – det som patienten normalt ägnar sin fritid åt. 580. Ensamboende – en som bor ensam. 857. Hyllmeter – en meter handlingar ställda bredvid varandra på hyllor (jfr löpmeter). 879. Hälsoproblem – ett hälsotillstånd som av någon kompetens bedöms motivera åtgärder eller insatser riktade mot hälsoproblemet 1416. Patient – patienten är utgångspunkten för en önskad beställning respektive beställning. 1443 Person – kan ibland anta rollen som utförare respektive beställare. En utförare respektive beställare är alltid en viss person. 1532. Problem – okänd underliggande orsak till en eller flera incidenter. 1837. Språk – det vi använder när vi talar och skriver. 1946. telefonnummer – sifferföljd som man slår för att komma i förbindelse med viss abonnents telefon.  996. Invånare – användare som inte tillhör kategorin eller uppträder i rollen medarbetar.  
 
 

Man tar sig för pannan. Detta måste vara det ultimata exemplet på det galopperande vansinnet.  Det ställer dock ett antal frågor som finansiärerna av vanvettet - d.v.s. skattebetalarna – måste få svar på. Till vilka vårdanställda riktar sig denna infantila ordlista?  Utgår sjukvårdsansvariga politiker från att alla som arbetar i vården är kretiner?  Är inte detta i så fall kränkande?

Finns det inget bättre sätt att använda skattebetalarnas pengar och landstingspolitikerns eventuella kompetens? Med tanke på sjukvårdens haveri – överbeläggningar, vårdköer, personalnedskärningar, skandalöst låga sköterskelöner etc. - bör det finnas hur många hål som helst att stoppa de miljoner skattekronor Filippa Reinfeldts och landstingets lekstugor kostar skattebetalarna.

 

Statsminister Reinfeldts med ett gökurs envishet upprepade – men till intet förpliktigande - mantra ”skattepengar ska alltid användas med klokskap” tycks inte ha nått fram vare sig till den f d hustruns fögderi eller till SKL.

Bland de 1 255 ordförklaringarna saknas – som Maciej Zaremba konstaterade - föga förvånande definition av ett ord - nämligen läkaretik.   Varför?

 

Avslutningsvis

 påminner landstingets ”termlista” skrämmande mycket om den ordlista ”Att studera på högskolan” som Högskoleverket år 2000 gav ut på lätt svenska.  Där förklarades ord som ”dina närmaste: din familj, t ex dina barn eller syskon, forskare: en person som studerar något ämne vetenskapligt, mångfald: här finns folk från många olika länder, generell: allmän, veterinär: läkare för djur, förkunskaper: man behöver kunna en del saker innan man går den här utbildningen.”

 

Behovet av förklarande ordlistor bevisar att utbildnings- och bildningsnivån i Sverige är katastrofalt låg – i vissa avseenden uppenbarligen obefintlig. Men vad annat kan man vänta sig när den politiska klassen prioriterar import av ett illitterat trasproletariat från tredje världen?  Arma Sverige!

 

ISM

 

*

 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar