tisdag 23 april 2013

Om Abdirisak Waberi


Dagens Nyheters redaktion

Erik HelmerssonBäste Erik Helmersson,

Med anledning av att Du i söndagens God morgon världen sade att ”även den moderate riksdagsmannen Abdirisk Waberi borde granskas ordentligt.” Jag håller helt och hållet med Dig om detta. Men jag anser att även Moderaternas gruppledare i riksdagen Anna Kinberg Batra bör granskas i detta sammanhang.

 

Den 7 januari 2011 sade sig Kinberg Batra i P1 Morgon vara ”stolt över att ha en praktiserande muslim i min riksdagsgrupp.”

Jag skrev då och frågade henne på vilka grunder hon var stolt över Waberi och citerade några av hans uttalanden i olika intervjuer i medierna.

Sommaren 2010 intervjuades Abdirisak Waberi i sin egenskap av rektor för den muslimska friskolan Römosseskolan (årskurs 1 – 9)  av Peter Olsson i SR P1.

Det hade framkommit att undervisningen i skolan inte leddes av behöriga ledare utan av en imam. Dessutom hade det avslöjats att flickorna

*   måste bära  slöja 

*  får lära sig att män och kvinnor inte är jämställda  samt att  bli en av fyra fruar.

 

Jag bad Anna Kinberg Batra  förklara hur en friskola med ovanstående  - för svensk demokrati och jämställdhetspolitik  främmande  - ”värderingar” kan få statsbidrag.

Eftersom dessa märkliga värderingar avslöjats i samband med att hr Waberi kandiderade för (m) i riksdagsvalet frågade Peter Olsson hr Waberi: ”följer ni värdegrunden i den svenska skollagen”?  Hr Waberi förstod först inte innebörden i begreppet ”värdegrund.” När han fått ordet förklarat för sig sade han ”Jag har inga problem med värdegrunden men Koranen står över denna.  Är vi osäkra på något söker vi svaret hos Mohammed.”

 
 
Jag undrade om Kinberg Batra var ”stolt” över att hr Waberi anser att ”Koranen står över” den svenska skollagen och över att i den moderata riksdagsgruppen ha en ”praktiserande muslim” som ”söker svar hos Muhammed” om det uppstår problem med den svenska skolans lagstadgade värdegrund?
När Abdirisak Waberi i sin egenskap av representant för Islamiska förbundet - som ju även driver Stockholmsmoskén - blev utpekad som islamist menade han att ”det handlade om att smutskasta islamska organisationer.”
 
Aje Carlbom, fil dr i socialantropologi, kommenterade i en intervju med SvD:s Lena Hemmel den 14 december 2009  Islamiska förbundet och Stockholmsmoskén:
Islamiska förbundet är en del av den islamistiska rörelse som vill bygga upp en egen offentlighet – egna skolor, förskolor mm.
Den parallella strukturen går stick i stäv med partiernas syn på integrationspolitiken. Den förstärker segregationen. Men islamisterna vill ha segregation. De anser att den skyddar muslimska barn.
Att kandidera för ett politiskt parti är att ge rörelsen ökat inflytande.”
 
 

Jag frågade givetvis Anna Kinberg Batra om hon var ”stolt” över att bidra till att ”ge en islamistisk rörelse inflytande” i Sveriges riksdag?

Inom parentes: När det gäller ”uppbyggandet av en egen muslimsk offentlighet” och ”parallella strukturer” undrar jag om detta är samma ”muslimska civilsamhälle” som Omar Mustafa syftade på i sitt avgångsbrev: ”Partiledningen menar dock att man inte kan förena ett partiuppdrag och ett uppdrag i det muslimska civilsamhället.” Skall inte det svenska samhället enligt våra makthavare på såväl höger- som vänsterkanten vara ”ett och odelbart” d.v.s. ingen uppdelning i ”vi och dom” får förekomma. Så vad menar Omar Mustafa? Jag är förvånad över att ingen enda journalist reagerat på hans uttalande om ett parallellt ”muslimskt civilsamhälle.”  Denna avståndstagande formulering har märkligt nog  inte väckt några reaktioner i vare sig den politiska eller mediala världen.

 

Fler lagvidriga åsikter

I intervjun med Peter Olsson framkom med all önskvärd tydlighet att hr Waberi hyser lagvidriga åsikter även på andra områden, vilket han i offentliga debatter – bl. a den 7 januari 2011 i P1 Morgon - alltid försöker tona ner och förneka.   I intervjun 2010 sade hr Waberi att 

* ”en man får ha fyra fruar” * ”En man har tillräckligt mycket kärlek i sig för att ha fyra fruar men en kvinna har inte tillräcklig kärlek i sig för att ha fyra män”

* ”Har en man fyra hustrur måste han kunna ge lika mycket kärlek åt alla fyra samt kunna försörja dem. ” * ”Dessutom kan kvinnor inte ha fyra män för då vet de inte vem som är far till barnen.”

 

Då Peter Olsson påpekade att faderskap kan kontrolleras genom DNA-prov svarade hr Waberi: ”Vi kan inte göra om Koranen p.g.a. att vi fått DNA.”

Jag förmodade att Kinberg Batra var ”stolt” över att ha en ”praktiserande muslim” i moderaternas riksdagsgrupp som sätter Koranen - d.v.s. religiös vidskepelse - framför modern vetenskap.

 

Kinberg Batra sade i inslaget i P1 Morgon att Waberi ”anklagats för att förespråka månggifte.”  Det tycks ligga betydligt mer bakom än påstådda ”anklagelser.”

 

Abdirisak Waberi propagerar för mannens rätt att slå sin(a) hustru(r)

När Peter Olsson tog upp att hr Waberi tidigare gått ut med sin åsikt att ”en man har rätt att slå sin fru/sina fruar” svarade han att det fanns tre sätt att bestraffa en olydig kvinna: ”1) sluta prata med henne 2) sluta ha samlag med henne och 3) slå henne”.

På Olssons påpekande att ”aga är förbjudet i Sverige” svarade hr Waberi: ”Det står slå – inte aga. ” P g a dessa hårklyverier  i  tolkningen av den Koran  Waberi  utnämnt till sitt enda rättesnöre och i vilken det står att ”man får slå sina hustrur  – men inte ”aga” dem  strider Koranen  enligt Waberi  inte mot svensk lagstiftning!

Givetvis måste Anna Kinberg Batra vara oerhört ”stolt” över den klurige hr Waberi och hans eminenta förmåga att hitta kryphål när det behövs!

Då Olsson konstaterade att ”demokratins bärande idéer ska vara vägledande för samhällets alla områden.” var hr Waberis något kryptiska kommentar: ”Mitt mål är att höja moralen.”

 

Det är onekligen litet svårt att förstå att detta är samme man som drygt ett år senare i P1 - den 7 januari 2011 - förnekade allt han tidigare sagt och frankt påstod att ”det finns inga svenska muslimer som säger att man får slå sina fruar” och bedyrade att han ”inte tror på månggifte.”

Det tycks åtminstone finnas en ”svensk muslim som säger att ”man får slå sina fruar” och som ”tror på månggifte.”  Abdirisak Waberi heter han.

 

Jag föreslog att Anna Kinberg Batra nästa gång hon träffade hr Waberi skulle fråga honom vad han har för åsikt om ”taqija” d.v.s. muslimernas urgamla rätt att ljuga för myndigheter och andra auktoriteter när det gynnar islam eller dem själva samt om hans tillämpning av ”iham” vilket lär betyda ”lura, svindla, föra bakom ljuset” eller liknande.

Såväl Abdirisak Waberi som Omar Mustafa tycks behärska såväl ”taqija” som ”iham” till fulländning! Och båda tycks ha likartade problem med trovärdigheten!

Som avslutning föreslog jag att Anna Kinberg Batra skulle begrunda Salman Rushdies ord: ”Om 25 år kommer vi att undra varför vi i toleransens och acceptansens namn bakband våra händer, slet upp våra strupar och gav upp det västerländska samhället.”
 
 

 

ISM

 

*

 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar