fredag 6 september 2013

Replik på professor Leif Lewins artikel om måltidens sociala funktion


Svenska Dagbladets redaktion

 

Replik på ”Måltidens sociala funktion främjar demokratin

 

Med sin s.k. ”forskning” om måltidens demokratifrämjande funktion har professorn i statskunskap och ordföranden i Måltidsakademien Leif Lewin kvalificerat sig för en 1:a placering i kategorin Dårarnas paradis.

 
 
Forskningsresultatet” - som publicerades i SvD den 18 juni - är ett svårslaget rekord i opportunistisk och kvasivetenskaplig populism.
Lewin och Evelina Stadin har kommit fram till att ”ensamätare är odemokratiska rasister medan ”samätare” är goda, öppna och vidsynta demokrater.
Ett mer uttalat förakt för alla ensamma människor som av olika anledningar inte har någon att dela sina måltider med är svårt att hitta. Som exempel kan nämnas alla gamla som dagligen sitter ensamma framför sin massproducerade, näringsfattiga och smaklösa matlåda levererad av hemtjänsten en gång i veckan. I professor Lewins värld utgör de ett hot mot demokratin!
Journalisten Maja Lundgren konstaterade i Expressen att ”med glättig cynism genomför man en undersökning som osar av förakt för de fattiga. Det säger allt om vår tids militanta och ignoranta brackighet.”
 
Professor Lewins plattitydparad
 Professor Lewin och Evelina Stadin har slösat skattemedel på att forska fram att - ”gemensamma måltider har betydelse för demokratin” -”de som äter tillsammans känner inte bara större tilltro till sina medmänniskor utan också till politikerna” - ”måltiden erbjuder en mötesplats där människor lär sig umgås med varandra och utvecklar sympati för varandra” - Förtroende, demokratins premiss, kan bara byggas upp genom att praktiseras och härvidlag framstår måltiden som en oöverträffad mötesplats” – ”Måltiden är ett möte, ett sätt att överföra värderingar”…
 
”Ensamätare har odemokratiska attityder
Professorn har i sin s.k. ”forskning” konstaterat att ”ensamätare har odemokratiska attityder” Detta forskningsresultat har professor Lewin kommit fram till genom en statistisk undersökning som påstås bevisa att ”den växande högerextremismen ” beror på solitärt förtärande av hamburgare och varmkorv medan samling kring ostron, gåslever, kalvfilé Oscar och sjötunga Meunière ”leder till öppenhet och tolerans.”
Exklusiva och dyra matvanor är i Lewins akademiska värld - inte minst i Måltidsakademin - tydligen tecken på moralisk överlägsenhet.
 
 

Näthataren återfinns bland dem som sitter för sig själva med hamburgaren framför datorn och sällan eller aldrig deltar i några gemensamma måltider” konstaterar professor Lewin som fortsätter sitt ”vetenskapliga” resonemang ”Även om ensamätarna med odemokratiska attityder är ganska få i vårt land utgör de naturligtvis ett stort problem. ”

Skulle ”ensamätaren med odemokratiska attityder” utgöra ett mindre problem om han/hon äter tillsammans med andra som har samma ”attityder”?  Enligt professor Lewins ”vetenskapliga” teorier och slutsatser skulle de s.k. näthatarna uppenbarligen bli toleranta och demokratiska om de intog sina måltider i sällskap med andra ”näthatare”!

 

”Gemensamma måltider leder till ’bridging’

Enligt herr professorn ”leder gemensamma måltider till ’bridging’ d.v.s. kontaktskapande med människor utanför den egna gruppen”.

Det vore onekligen intressant att veta hur många Rinkeby-, Husby-, Bergsjö-, och Rosengårdsbor – för att inte tala om Gottsundabor – d.v.s. ”människor utanför den egna gruppen” som professor Lewin brukar bjuda in till ”förtroendeskapande bridging” vid måltiderna i den - förmodar jag – illustra och exklusiva Måltidsakademien!  Eller för den delen till tjusiga middagar i hemmet i Uppsala.  Förmodligen inte särskilt många.

Att bryta sitt bröd med någon har i alla tider varit uttryck för tillit och gemenskap.  Med samhällsvetenskaplig terminologi skapar gemensamma måltider ett socialt kapital som i sin tur främjar demokratin.”  

Hur ofta har professor Lewin och hans ”forskare från vitt skilda discipliner och fakulteter – medicinare, humanister, designkonstens utövare och kokkonstens mästare ” ”brutit sitt bröd som ett uttryck för tillit och gemenskap ” med skäggiga s.k. ”ensamkommande flyktingbarn”, analfabeter från Somalia, rumänska romer eller med någon annan representant för det importerade illitterata trasproletariatet från Tredje världen och därigenom skapat ”ett socialt kapital som främjar demokratin”?

 

Professor Lewin fiskar efter forskningsmedel till sin Måltidsakademi

Expressens Maja Lundgren misstänkte – med rätta - att professor Lewin med sin uppdelning av befolkningen i odemokratiska högerextrema ”ensamätare” och demokratiska och toleranta ”samätare” ”fiskade efter pengar för Måltidsakademiens räkning i något slags folkuppfostrande projekt.”

 

Hon konstaterade dock att Måltidsakademin förra året delade ut pris till ”årets bästa måltidslitteratur alla kategorier.” Priset gick förvånande nog inte till ”bridging mellan människor utanför den egna gruppen” vid en mångkulturell samling kring kebab och humusgegga utan till något så odemokratiskt som en exklusiv bok om blomsterdekorationerna vid Nobelmiddagen med titeln ”Låt det blomma! Om Nobelblommor och annat vildvuxet”!

Nu är det väl inte så mycket ”vildvuxet” i de praktfulla blomsteruppsatserna vid Nobelmiddagarna utan betydligt mer kultiverade blomster som för en enda kväll flygs in direkt till middagen från San Remo i Italien!

 

Avslutningsis

Alla vet att god mat och goda drycker i trevligt sällskap är stimulerande, givande och gynnsamt för välbefinnande och intellekt. Men det går givetvis inte att dra några som helst vetenskapliga socio-politiska slutsatser av påstådda skillnader mellan ”ensamätare” och ”samätare.” Det förstår t o m en något så när normalbegåvad höna.

Dessutom behövs det ingen – för skattebetalarna kostsam – s.k. ”forskning” för att inse att måltiden kan fylla en social funktion och att det är intellektuellt stimulerande med trevligt middagssällskap!

 

ISM

 

PS Vidarebefordra gärna mitt genmäle till professor Lewin. DS

 

*

 

 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar