tisdag 7 februari 2017

Knäppskallen som obstruerar mot Trump... och han ska föreställa domare!Den stolloga domaren James Robart försökte ju motarbeta Trumps migrationspolitik. Nu svarar Trump på detta med orden: ”Den så kallade domaren som i grunden åsidosätter rättsväsendet i vårt land är löjlig och kommer att ignoreras”.

Frihet, säkerhet och rättvisa kommer att råda!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar