onsdag 1 februari 2017

Regeringen: "Islam sponsras utan kontroll"Politisk sakkunnig Ulf Dernevik på regeringskansliet vars uppgift är att svara för demokrati och kulturminister Alice Bah Kuhnke får svårigheter då frågor uppstår kring hennes frikostiga utdelning av skattemedel till de islampolitiska organisationer som sedan åratal tillbaka fått oerhörda summor statligt utbetalda av skattebetalarnas egendom.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar