fredag 24 mars 2017

Den Svenska Statskuppen har korrumperat Svenskt Rättsväsen



Den Svenska Statskuppen har korrumperat Svenskt Rättsväsen med nätverken 'Ruben', 'Ida' och 'Hilda' där karriärgiriga säljer sin själ för fattig belöning.




Inga kommentarer:

Skicka en kommentar