fredag 31 mars 2017

Olle Ljungbeck Anmäler bl. a JO, BO, DO, Konstitutionsutskottet, SkolinspektionenSkall vi fortsätta att låta de "Politiskt korrekta" (PK) ha tolkningsföreträde?

Denna artikel är jämväl en anmälan mot partiledarna i SAP, M, C, L, KD, MP och V för rasism och brott mot Regeringsformen till rubr. myndigheter inkl. Konstitutionsutskottet.

Sjuklöverpartiernas ledande huvudpersoner är kopior av nazisternas, fascisternas och kommunisternas propagandister när det gäller att med olika invektiv svartmåla de som är motståndare till massinvandringen och de konsekvenser den medför inte minst för svenska kvinnor och flickor.

Deras (politikernas) primitivitet och bristande bildning visar sig också i hur de favoriserar de mest primitiva, barbariska muslimska organisationerna i vårt land.

Läs hela artikelnVår Stund i Sverige


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar