onsdag 29 mars 2017

Putin anklagar stater för imperialism, pedofili, och "satanism"
Den 25 mars 2017  i ett sällan skådat tal säger Putin att det finns en moralisk kris i Väst och den är avsiktligt skapad av stater.

Kort sagt har de moraliska fundamenten av rätt och fel som ofta länkas till kristendomen eroderat.

I dess ställe har imperialistiska oligarker upprättat ett system som reverserar det som är gott och ersätter det med propaganda som leder till kulturellt förfall och suddar ut identiteten, enligt Putin.

Han menar att traditionell gudstro har ersatts av satanism. Det verkar konstigt men ändå tycks det finnas någon slags samhörighet med ockult religiös tillämpning bland vissa politiskt kopplade individer. Om det är “satanism” eller något helt annat får andra bedöma.

Han säger att partier som “förespråkar pedofili” har på allvar blivit legitimerade på grund av överdriven politisk korrekthet.

Talet har fått förnyat intresse i ljuset av den pågående utredningen av USA-politikers inblandning i sex-trafficking och pedofilringar (det som kallas #pedogate).

Och Putin inte bara talar, han agerar också.

Ganska nyligen har han har förbjudit alla amerikanska fosterföräldrar att adoptera ryska barn.

Förbudet kan verka extremt, men man måste hålla med om sanningen i att industrin med fosterbarn i USA har en utbredd trafficking och barnprostitution, där man använder “adoption” som en front i många fall.

Putin tillägger sedan att medan denna moraliska kris sker på nationell nivå så finns det internationella försök att eliminera suveräna nationer och ersätta dem med ett system av globaliserad hegemoni.

Vi vet att vi förväntas tro på massmedia och tro att Putin rakt igenom är avskyvärd. Och likt de flesta mäktiga ledare har Putin gjort en del överträdelser.

Men på den här punkten har Putin tekniskt sett rätt. Det finns faktiskt en internationell västlig maktstruktur som vill skapa en global statsstatus eller en unipolär geopolitisk ordning. Rockefellers nyliga död påminner oss att han erkände sig vara en del av denna struktur.


Kanske det är därför som nationell autonomi, antingen det är i Afrika eller Latinamerika eller Mellanöstern, alltid har skrämt de global transnationalisterna.

Nationer som inte samarbetar med skiftet till en global hegemoni demoniseras och porträtteras som busar; En stunds reflektion på historien visar mängder av exempel.

En permanent, icke folkvald statsform, eller vad som är känt som “den djupa staten”, skapar vanligtvis svepskäl för att erövra sådana nationer med våld och eliminerar deras chans till självbestämmande.

Apropå Putins synpunkter är det kanske naturligt att fråga om Ryssland har blivit den senaste busen för den djupa staten och dess NATO-allians.

Som den politiska filosofen Noam Chomsky tidigare har påpekat så har den djupa staten flera sätt att ta ner de som utmanar deras globala ekonomiska ordning.

De kan skicka CIA-agenter operatives till den trotsiga nationen och framställa sig som “journalister” or “musiker.” Dessa agenter börjar sprida propaganda för att initiera en våldsam färgrevolution och installera en USA-vänlig marionett.

Som trotsig nation har man relativt begränsade val. Om man låter agenterna sprida sin propaganda så riskerar man att störtas med våld, eller bli en misslyckad stat. Om man fängslar eller dödar agenterna kommer den djupa staten att använda sin media och TV-utsändningar i Väst för att framställa dig som blodtörstig diktator som dödar journalister och musiker.

En annan teknik som den djupa staten kan använda sig av är att angripa de egna politiska institutionerna och infrastrukturen och skylla det på dig. Det kan göras inte bara fysiskt utan även digitalt med verktyg som kan lämna ett “fingeravtryck” som falskt indikerar att du var angriparen. Sedan påstår man att du har hotat demokratin och måste elimineras.

I vart fall kommer den djupa staten att använda situationen i ett försök att initiera militär konflikt för att dominera det trotsiga landet.

Titta på videon nedan.

Here is a portion of the complete transcript:Inga kommentarer:

Skicka en kommentar