söndag 5 mars 2017

Vi står inte ut! – Vi står inte ut men vi slutar aldrig kämpaTill "Vi står inte ut".På er hemsida skriver ni om ert upprop om amnesti för ensamkommande ungdomar som har varit i Sverige i mer än ett år. Detta innebär en så gott som fri invandring av dessa personer till Sverige samt ett fortsatt missbruk av asylsystemet med bland annat åldersbedrägerier som är mycket omfattande. Att det finns många ensamkommande ungdomar som har ljugit om sina namn, åldrar, nationalitet, flyktingskäl och att deras föräldrar är döda nämner ni ingenting om i uppropet.

Det bryr ni er inte om. Dom ska få amnesti. Ett redan extremt stort mottagande av ensamkommande ungdomar (år 2015 kom 35 000 ur denna kategori till Sverige vilket placerar Sverige på en överlägsen förstaplats i Europa) vill ni ska öka ytterligare och som i sin tur ger signal om att ännu fler ensamkommande unga asylsökande kan komma till Sverige och beviljas PUT trots att dom saknar flyktingskäl. Jag citerar vad det tidigare asylombudet Merit Wager, som har skrivit boken "Inte svart eller vitt utan svart och vitt" (rekommenderad läsning), skriver på sin blogg den 2 mars där hon kritiserar ert upprop:

"Ett stort antal asylsökande 'barn' har varken styrkt sin identitet, sin nationalitet eller sin ålder. Eller sin asylhistoria".

Vidare skriver hon:

"En del 'ensamkommande' har släktingar här, en del har fru och barn i sitt hemland som de söker uppehållstillstånd åt när de själva fått det som 'barn'...Upproparna och undertecknarna av uppropet har inte heller någon som helst aning om vilka 'deras barn' faktiskt är. En del hazarer är till exempel inte alls från Afghanistan eller Iran, som de uppger, utan från Pakistan och har ytterst sällan asyl- eller skyddsskäl gentemot det landet. Inte heller gentemot Iran och inte alltid gentemot Afghanistan heller. Många håller regelbundet med sina ”försvunna” eller ”döda” släktingar, vilket personal på HVB och familjehem, där dessa unga män och minderåriga är placerade, har vittnat om".

Det är mycket ansvarslöst av er att ni vill att asylsökande som man inte vet vilka dom är ska belönas med amnesti. Det är ett hot mot landets säkerhet därför att det bland dessa personer kan finnas terrorister vilket det finns exempel på bland dom asylsökande, oavsett ålder, som har kommit till Sverige och Europa. En av konsekvenserna med massinvandringen av ensamkommande ungdomar till Sverige är kriminaliteten. På Expressens hemsida, den 3 mars, kan man läsa att 100 unga afghanska asylsökande i Uppsala finansierar sitt heroinmissbruk genom rån och stölder. Kriminaliteten hade inte minskat om ni hade lyckats påverka rikspolitikerna så pass att en majoritet av riksdagsledamöterna hade röstat ja till en amnesti för ensamkommande ungdomar med mer än ett års vistelse i Sverige. Tvärtom hade den ökat. Det handlar inte bara om narkotikabrott. Det finns också andra brott, till exempel sexualbrott på badhus och musikfestivaler och som är kopplat till invandringen av ensamkommande ungdomar.

En annan konsekvens av en amnesti är en mycket snabbt växande islamisering av Sverige och som redan växer fort i landet.

Har ni från "Vi står inte ut" aldrig funderat djupare på om vilka dessa asylsökande ungdomar är som kommer ensamma till Sverige? Varför har dom rest tusentals mil genom flera länder för att komma till Sverige och söka asyl? Observera att jag skriver rest, de har inte flytt till Sverige. Varför har de inte sökt asyl i något närliggande grannland? Massmedia, politiker och opinionsbildare i Sverige kallar dom ensamkommande ungdomarna för "flyktingbarn" men dom är ofta varken flyktingar eller barn.

Varför är det ofta bara det ena könet som kommer ensamma till Sverige? Varför är deras systrar och föräldrar kvar i hemländerna? Har inte dom också anledning att fly? Är det bara sönerna som har flyktingskäl?

Det kommer unga afghaner från Iran till Sverige. Varför lämnar de Iran där de har bott med sina föräldrar? Några av dessa unga afghaner har aldrig bott i Afghanistan. De är födda och uppväxta i Iran. Vilka är deras asylskäl? Varför söker de inte asyl i något närliggande grannland till Iran och Afghanistan? Varför är deras familjer kvar i Iran? Dessa unga afghaner borde avvisas från Sverige och återförenas med sina föräldrar i Iran.

Många ensamkommande ungdomar ljuger om sin ålder. De säger att de är yngre än vad de är. I tidningen "Riksdag & Departement" finns en artikel med rubriken: "Billström vill ha enade regler för flyktingbarn", publicerad den 3 oktober 2011. Där säger Nevine Mawati, enhetschef vid Migrationsverkets asylprövningsenhet i Malmö, följande om åldern asylsökande ungdomar:

"Definitivt är en stor del över 18 år".

En åldersundersökning från Danmark visar att tre av fyra ensamkommande ungdomar som sade att de är under 18 år ljög om sin ålder. De var vuxna över 18 år.I en artikel från Sveriges Radios hemsida den 7 mars 2010 (rubrik: "Ensamkommande barn kan vara vuxna") säger ungdomscoachen Sara Darabi: "Jag måste vara uppriktig och säga att det är ett stort antal personer, klienter jag möter, som varit över 18 år. Det kan skilja på tio år". Längre ner i artikeln säger Rickard Appelgren på Migrationsverket angående ålderskontroll att: "Det är en okulär kontroll, egentligen, vi träffar barnet under några timmar och i vanliga fall går vi ofta på den ålder som barnet uppger".

Ragunda kommun vill ha ålderstester av ensamkommande ungdomar därför att de har sett asylsökande som säger att de är barn men som i själva verket är vuxna.

Håkan Littzell, kommunchef i Ragunda kommun säger följande om detta i en artikel från Länstidningen i Östersund, den 29 oktober 2015: "Det är ett problem".

Den 8 juni 2016 har Sveriges Radio ett reportage med rubriken: "Sveket mot barnen: Del 1 - De ensamkommande vuxna". Där får man reda på att i Österåkers kommun bedömer man att endast 5 av 98 ensamkommande som kommunen har tagit emot är under 18 år. Helt makalöst!

I Expressen, den 31 januari 2016, säger den moderata riksdagsledamoten Hanif Bali följande om invandringen av unga asylsökande (ofta unga män):

"Förra året kom runt 30 000 ensamkommande barn. Det är extremt kostnadskrävande och det pågår helt utan kontroll av om de är minderåriga eller inte. Ålderskurvan är märklig, förra året var nästan alla afghanska asylsökande 16 år. Det framstår som väldigt konstigt att bara en viss ålderskategori är på flykt från ett land".

Jag håller med Hanif Bali.

Det finns ensamkommande ungdomar som öppet säger att de ljuger om sin ålder vilket man kan läsa om i Sydsvenskan, den 4 december 2016, och på Sveriges Radios hemsida, den 8 juni 2016 (se nedanstående länkar).

Asylinvandringen av ensamkommande ungdomar är bluff. Hur ni inom "Vi står inte ut" och andra likasinnade kan tro på denna bluff är obegripligt. Det skulle inte förvåna mig om ensamkommande ungdomar skrattar om "Die dumme Schweden" när dom sinsemellan pratar om hur naiva och lättlurade vissa svenskar är, däribland "Vi står inte ut". Jag tillhör inte denna lättlurade kategori. Istället för amnesti så bör dom ensamkommande ungdomarna deporteras och återförenas med sina föräldrar i deras hemländer.

Bland andra afghaner som kommer från Iran och Pakistan bör återvända till dom länderna och återförenas med sina familjer där. Vill dom söka asyl så ska dom göra det i närområdet som inte är i Sverige. Inte någon av dom ensamkommande ungdomarna har skäl att få stanna i Sverige därför att Sverige inte gränsar till deras länder. Samtliga beviljade uppehållstillstånd till ensamkommande ungdomar bör omprövas. Dom uppehållstillstånd som återkallas och där berörda ungdomar utvisas från Sverige på livstid gäller framförallt av följande anledningar:

* brottslighet,


* har ljugit om namn, ålder, nationalitet och flyktingskäl,


* har saknat flyktingskäl men ändå fått stanna,


* reser på semester till sina hemländer som dom säger ha flytt ifrån.

Dessa skäl till utvisningar ska inte bara gälla ensamkommande ungdomar. De ska gälla oavsett ålder.

Källor:


(Under denna länk finns fler länkar till intressanta artiklar om ensamkommande ungdomar.)


Paul Nilsson Inga kommentarer:

Skicka en kommentar