fredag 14 april 2017

Alla goda ting är tre...

Anders Ackfeldt är universitetsadjunkt vid Centrum för Mellanösternstudier på Lunds universitet.

Dan-Erik Andersson är universitetslektor vid Centrum för Mellanösternstudier på Lunds universitet.

”Självfallet råder det ingen motsättning mellan skärpt lagstiftning för att göra det maximalt svårt och farligt för den som vill ansluta sig till en terrorgrupp och att kommuner gör allt som går för att förhindra att ungdomar ansluter sig till våldsbejakande grupper, eller hjälpa dem som vill lämna sådana grupper.

Visst går det att ha två tankar i huvudet samtidigt, handla på två sätt och vara beredd att göra det på samma gång".


Bästa samhällsvetare

Vore det inte bra om det i det här sammanhanget fanns ytterligare en tredje tanke? Nämligen att åtgärda orsaken till de eskalerande problemen och hotet mot vårt svenska samhälle, d v s massinvandringen. Istället för att bara fokusera på symptomen...
Terrordådet i Stockholm är bara en början. Sverige kommer därtill inom en snar framtid att få en situation liknande den som råder i Mellanöstern och Afrika. Detta har vi förutsett och varnat för sedan flera år tillbaka.

Högst ansvariga för denna utveckling i Sverige är Stefan Löfven och Fredrik Reinfeldt, samt deras föregångare på statsministerposten tillsammans med deras politiker i Riksdag och Regering. En skuld dom delar med hela det PK-etablissemang, anfört av massmedia, som står bakom den massinvandringspolitik man bedrivit under senare decennier. Icke att förglömma de s.k. säkerhetsexperter och terrorforskare som aldrig försummar tillfället att framhålla "högerextremismen" som möjliga gärningsmän och hot mot samhället..!

Oavsett ovannämnda folk- och landsförrädares oförtröttliga ambitioner att förvanska fakta och sanning, kommer verkligheten - i form av allt frekventare terrordåd, upplopp och brottslighet i deras "mångkulturella" Sverige - att hinna ikapp dem. I takt med detta lär en växande andel av svenska folket vakna upp och utkräva ansvar av de styrande.

//Kenneth Sandberg


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar