måndag 24 april 2017

Förrädarna går samman för att förstöra sitt eget land!Frankrikes politiska etablissemang sluter nu upp bakom president­kandidaten Emmanuel Macron och uppmanar väljarna att rösta på honom för att stoppa Nationella frontens Marine Le Pen, skriver AP.

Såväl höger som vänster­politiker uppmanar väljarna att enas kring finans­mannen, som ställt upp som oberoende kandidat, för att förhindra att en nationalist blir landets första kvinnliga president. Och det mesta tyder på att Macron kommer besegra Le Pen i andra valomgången den 7 maj. Fria Tider

Förrädarpacket förtalar nationalismen som om det vore en främmande makt som vill ta över landet, när det är precis tvärtom. Det är ju förrädarna som vill att globalistiska främmande intressen ska ta över landet och utrota värdfolket.

Vad är en nation?

Folket är nationen. När det bor en folkstam på ett revir, som till exempel det franska folket i Frankrike så är det en nation, och en nationalist är en person som vill att det här folket ska fortsätta äga detta revir, precis som svenskarna ska ha Sverige, finnarna ska ha Finland, engelsmännen England osv.

Sedan bildar man en stat över det hela. Staten innehåller lagar, tar in skatt och ombesörjer vägar, sjukhus, skolor med mera. Då säger man att man har ett civiliserat land. Det är just detta som förrädarna vill förstöra för folket!

I Sverige har vi nationen svenskar, som har funnits här ända sedan istiden och arvtagarna till den nationen är vi som lever idag, därför har vi arvsrätt till vårt land. Det är inte svårare än så. Den som hävdar att vi svenskar har rätt till vårt land kallas för nationalist, det är logiskt.

Men för att förrädarna ska kunna genomföra folkmordet så vill de förvanska bilden av nationalister och de projicerar sin egen destruktivitet på nationalister och påstår att det skulle vara nationalisterna som är vidriga mördare, medan folkmördarna själva skulle vara de som försvarar folket.

När inlandsisen började smälta även uppe i lappmarkerna trängde det in en annan nation i landet Sverige, bestående av samer, som idag påstår sig vara ursprungsbefolkningen och som förrädarna genast håller med om, i syfte att utplåna varje spår av de verkliga ursprungsinvånarna. Nu har nationen samer bott i lappmarkerna i så många år så att de har rotat sig där, och de har sin egen inkomstkälla med renskötsel så att de kan få vara kvar där.

Utöver det har våra förrädare till att börja med bjudit in andra nationer bestående av Sydeuropeer, och som inte har någon naturlig anknytning till Sverige. Dock har dessa små nationer inte gått in för att plåga och trakassera värdfolket utan istället skött sig.

Men vi har en parasitnation i Sverige som förrädarna har tagit in och som på inget sätt vill integreras med Sverige och svenskarna och det är den judiska nationen. Här i Sverige har dessa judar gjort samma sak som i alla andra länder de har tagit sig in i och det är att förvanska verkligheten för folk genom att ha lagt beslag på massmedia för att börja hjärntvätta folket. Den nationen kan vi inte ha kvar i vårt land om vi inte vill bli mördade av den judiska nationen.

Vi har inga andra nationer i Sverige. Det är vi som är ursprungsbefolkningen, och vi tolererar den samiska nationen, som vi till och med kan vara stolta över eftersom det är en urgammal färgklick som gör vårt land unikt. Men några andra nationer ska vi inte ha i vårt land, så därför räknade jag inte in de allt större arabiska och afrikanska nationerna, för de måste vara lika ovälkomna som den judiska nationen, för de hittar bara på djävulskap!

Jag är en så kallad etnopluralistisk nationalist, och etnopluralism innebär att jag anser att alla nationer ska finnas, men endast på sina egna habitat, det vill säga att djurarten människa också har sitt ekosystem, där problemet med invasiva arter/raser nu visar sig i form av ytterligt våld mot värdarten respektive rasen. Därför är det viktigt att vi värnar vårt revir/habitat så vårt land inte blir fullständigt obeboeligt.

Samma gäller Frankrike och det är i det perspektivet vi ska se de globalistiska förrädarnas attacker på nationalisten Le Pen, som ju bör stödjas av världens alla nationalister, för nästa gång är det vår tur att vilja få stöd av andra vita folk i världen.

Slutligen ska betonas att nationalism inte handlar om politisk ekonomi. Man kan vara vänster (bara man inte är antinationalist) eller höger med samma parentesanmärkning, man kan önska en stor stat eller en liten stat, eller man kan vilja ha kung eller inte kung, vara religiös eller ateist. Det har ingen som helst betydelse, bara man vill att varje nation och dess land ska få finnas.

Sverige åt svenskarna!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar