lördag 29 april 2017

Globalistföreningen FN träter inbördes i säkerhetsrådet om hur mycket krig de ska föra, nu eller senare!
Hoten mot Nordkorea ökar stadigt, med påföljd att Nordkorea rustar upp så mycket de kan. Det hela är ett spel för galleriet då varken Nordkorea eller Ryssland hotar världsfreden, men det gör FN!

Med löften om att sprida demokrati och fred i världen angriper FN den ena världsdelen efter den andra. Glöm inte hur det lät när de skulle genomföra ”Den arabiska våren”, med katastrof och söndertrasade länder som följd!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar