onsdag 12 april 2017

Höjd stridsberedskap
Om det nu det bli verklighet av förslaget att Malmö får en polishögskola och med det 10 000 fler polisanställda så bör denna skola naturligtvis placeras i Rosengård.

I samband med detta så bör också kriminellt belastade med invandrarbakgrund boende i just Rosengård i första hand antas till polisutbildningen.

Med detta förfarande så vinner man mycket. Dessa kriminellt belastade invandrare har ju redan en gedigen kunskap i vapenhantering samt användande av både granater och andra sprängmedel. Denna grupp har ju god lokalkännedom i mångkulturella bostadsområden samtidigt som deras vänkrets till största delen utgörs av andra kriminellt belastade invandrare vilket för med sig att dom snabbt vet var man skall leta efter gärningsmännen.

En annan fördel är ju att dom talar samma språk som dom flesta kriminella och det innebär att man slipper använda sig av tolk.

Jag vill påstå att ju tyngre kriminellt belastad en invandrare är desto mer passande är denna till att bli polis och därför så skall man ta dom som i första hand är dömda för riktigt grova brott. Nu sitter många av dessa bakom lås och bom för lång tid framöver och därför bör dom som söker sig till polisutbildning ges amnesti så fort deras ansökan blir beviljad.

Detta för med sig ännu något mycket positiv, nämligen att våra av invandrare överfulla fängelser kommer att bli om inte tomma så i varje fall näst intill.

Som jag ser det så finns det bara positiva saker med att utbilda grovt kriminella invandrare till poliser.

Jag hoppas därför att kommunledningen i Malmö gör allt för att få den nya polishögskolan till Rosengård i Malmö.MITT KRIMINELLA LIV ÄR IDAG SLUT - FÖR I MORGON ÄR JAG SNUT

Sandor Herold, invandrare boende i Malmö som inte är tillräckligt kriminell för att bli polis

*


"Arbetsförmedlingen och Försvarsmakten ska också tillsammans skapa förutsättningar för ungdomar att komplettera sina gymnasiebetyg så att Försvarsmakten kan anställa dem, enligt ett pressmeddelande".*

Bäste Sandor Herold,

De goda nyheterna för Sveriges utveckling till ett land som många andra ute i världen står som spön i backen dessa dagar. Enligt pressmeddelandet ovan kan åtskilligt effektiviseras i omvandlingen av vårt tidigare tråkigt homogena och händelsefattiga folkhem till ett mecka för alla spänningsskapande immigranter. Kontrollen vid gränserna för att förhindra insmuggling av vapen kan sparas in, då man framöver på ett mycket enklare sätt blir innehavare av riktig krigsmateriell. Inte bara kostnadsfritt utan därtill som välbetald "försvarssoldat" i Sverige..!

Rimligtvis blir det också lättare för gemene svensk att få en plats på flygen och tågen ut i världen, då allt färre behöver uppta dessa för att ta sig till IS träningsläger i Mellanöstern.

Målgrupperna för rekrytering förefaller optimala då vår erfarenhet är att här finns ett kluster med antingen medfödda eller socialt nedärvda förutsättningar för vapenbruk. De eventuella brister i språkkunskap som dragit ned gymnasiebetygen blir säkert lätt att komplettera när ordförråden och läs- och skrivandet ska handla om sådana praktiska ting som att skjuta, spränga och döda, vilket sannolikt är mer motiverande än skolans fåfänga försök att få begreppen fredlighet, hänsyn och civiliserat beteende att landa.

Således Sandor Herold, behöver vi framöver kanske inte vara så ängsliga som svenska folket måhända en gång var då det endast (!) var "min soldat" som skulle stå emot en yttre fiende. 

Huruvida den "inre" säkerheten utvecklas i positiv riktning - eller om det till äventyrs uppstår andra faror för svenska folket - får väl framtiden utvisa...

//Kenneth SandbergInga kommentarer:

Skicka en kommentar