torsdag 20 april 2017

Intellektuellt - eller psykopatiskt..?Per T Ohlsson: Ingen tid för käbbel(Tyvärr belagd med prenumerationsvillkor i nättidningen)

"Om Sverigedemokraterna skall hållas borta från inflytande kan den förlamande låsningen i svensk politik bara dyrkas upp ifall blockpolitiken överges. De anständiga partiernas (sic) oförmåga att möta Sverigedemokraternas utmaning bottnar i en desorientering orsakad av fantomsmärtor från ett blockpolitiskt mönster som inte längre existerar.

En brett förankrad strategi mot terrorismen erbjuder ett lämpligt tillfälle för båda sidor att signalera en beredskap att regera landet över blockgränsen. Då skulle SD förlora varje möjlighet att bedriva politisk utpressning i samband med nästa regeringsbildning. Man skulle kunna kalla det en beredskapsplan för demokratins värden/.../Inte enbart beroende på partiets rasistiskt impregnerade attityd till invandring, utan mer generellt på en auktoritär världsbild med ett djupt rotat förakt för andra åsikter och värderingar än de egna...".
...........Mer än många andra samhällsdebattörer ger Per T Ohlsson begreppet "rabiat" ett ansikte. Hur hans diagnos ser ut är en omsorgsfullt bevarad hemlighet hos Asylsvenskan, men det är väl känt att psykopati kan ta sig många uttryck.

//Kenneth Sandberg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar