tisdag 11 april 2017

Mail från verklighetenVår beredskap är god, förkunnades från landets styre vid ett tidigare tillfälle då krigstillstånd rådde. Vår säkerhet är god, har i dagarna förkunnats av inte bara Sveriges statsminister utan därtill vid upprepade tillfällen av chefen för säkerhetspolisen (Säpo), Anders Thornberg.

Detta trots att samme man nödgats tillstå att det i vårt land uppehåller sig uppemot hundratusen personer illegalt som resultat av de många åren utan kontroll vid gränserna. Därtill drygt tiotusen individer med avvisningsbeslut men som avvikit, vilket innebär att man varken vet var de befinner sig eller vad de eventuellt umgås med för planer under sin tid här. Som grädde på moset har till Sverige återvänt ett okänt antal hundra IS-krigare som kommun, Polis och Säpo inte heller har någon koll på och långt mindre något "program för avradikalisering" avseende.

Undertecknad har länge levt i tron att när det gäller medborgarnas trygghet fanns det ingen olämpligare än Dan Eliasson, på dennes post som rikets Polischef. Under senare tid har det dock med tydlighet framgått att han har sin överman i just Säkerhetspolisens högsta chef, Anders Thornberg. Det som definitivt kvalificerar honom för en så framskjuten placering är hans senaste deklaration att "Säpo fokuserar på vit makt-miljön"..!

Knappast någon människa som besitter åtminstone en smula sunt förnuft kan i dessa tider av islamistiska fasor i alla avseenden, på allvar uppfatta att hotet mot svenska folket och nationen Sverige kommer från de patrioter och nationalister som adresseras med etiketten "vit makt-miljö". Att högsta chefen för rikets säkerhet lever i en sådan villfarelse är inte bara anmärkningsvärt, det är i högsta grad en fara för vårt land!

//Kenneth Sandberg

*Hallå???? Vad vill du mig????

Kan du sluta mejla mig och pracka på mig en massa åsikter som du ändå inte verkar vilja ha någon diskussion kring????

Jag har sett vad du har skrivit i en bildtext om mig tidigare och baserat på det förstår jag att du inte tar mig på allvar. Varför är det då så viktigt för dig att jag ska ta del av dina åsikter????

Louise Helleday

*
Mot bakgrund av den totala brist på verklighetsförankring rörande överrepresentationen av brottslighet hos “personer med invandrarbakgrund” som du uppvisat i din kommentar till Peter Springare, har jag förstås inga illusioner om din receptionsförmåga ens gällande förhållanden som t o m den annars klent begåvade människan inte har några svårigheter att begripa (se länken ovan).

Dock ser jag som min plikt att i möjligaste mån förmedla sådan kunskap och insikt som i bästa fall kan leda till någon reducering av den skada som en åklagare med så skriande avsaknad av analytiskt tänkande kan åsamka vårt rättssamhälle.

Med för det svenska samhället ansvarskännande hälsningar

//Kenneth SandbergInga kommentarer:

Skicka en kommentar