lördag 22 april 2017

Politikerna riskerar att försätta Sverige i krig!Precis som jag beskrev i det här blogginlägget skriver också Fria Sidor om faran med Nato på Gotland.
Vid en eventuell konflikt mellan USA och Ryssland, som kan börja med en incident som sedan eskalerar, måste Ryssland oskadliggöra de militära hot som ligger närmast dem. Om Sverige uttryckligen och bevisligen värnar vår neutralitet är vi ingen måltavla för Ryssland men om vi, som de svekfulla, hjärndöda, svenska politikerna, från höger till vänster, villigt gör genom att upplåta t.ex. Gotland, som ligger mycket nära ryskt territorium, måste Ryssland, i sitt försvar, slå mot de militära enheter och förband som ligger där. Allt annat vore tjänstefel av rysk militär.

Det första Ryssland måste göra, hur motvilligt de än gör det, är att slå ut allt som ligger nära dem och som är stationerat nära deras gränser. Amerikanskt, kärnvapenbestyckat flyg, kan de omöjligt tolerera och enklast är väl då att bomba hela Gotland, eller hur? Egentligen är en klok strategi från ryssarnas sida att inta hela Europa för att hindra USA och Storbritannien att kunna landstiga med trupp. Är det då ryssarnas fel eller är det svenska och Europeiska politikers fel? Ryssland har samma rätt som Tyskland hade i första- och andra världskriget att, om de märker att en stat inte är strikt neutral, eller inte kan värna sin neutralitet, inta landet för att säkra sitt försvar.

Tysk ockupation ett försvar, inte aggression

Tyskland ockuperade Danmark och Norge under andra världskriget eftersom Norge inte var neutralt, utan lät britterna minera deras farvatten och Danmark för att de omöjligt kunde försvara sig mot de allierades planerade landstigningar. Är det krig, då är det krig, det betyder att de som är inblandade i det måste säkra upp vitala intressen. Några massvåldtäkter utförda av tyska soldater förekom inte såsom de sovjetiska och amerikanska styrkorna gjorde sig skyldiga till, vilket stämmer till eftertanke.Sverige har med värdlandsavtalet också satt sig på kartan nedan som ett legitimt mål för Ryssland vid en eventuell större konflikt. Fria Sidor fördömer dem inte om de riktar en attack mot Sverige. Våra svenska politiker är de som bär ansvaret. På samma sätt som Norge agerade under andra världskriget, när de villigt lät britterna minera sina farvatten, måste Sverige räkna med att Ryssland vill säkra upp mot amerikansk aggression genom att inta Sverige eftersom vi skrivit under värdlandsavtalet. Har svenska politiker inte studerat krigshistoria? Förstår de inte att krig snart kan vara en realitet? Vill de se Sverige atombombat till stenåldern?

Läs Hela artikeln på Fria Sidor, den är mycket tänkvärd!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar