lördag 8 april 2017

Så blir du grundlurad av maktelitenNew World Order påstås vara en konspirationsteori men tänk om det inte är det?

 Tänk om det verkligen finns en liten oligarki som sedan några hundra år sökt världsherravälde? Hur kan vi ta reda på det? En metod är, som Fria Sidor gör i detta inlägg, att detaljstudera olika organisationer som oligarkerna stött och se vad de arbetade för.

Denna studie visar att de inte bara stödde kommunismen utan också den mjukare varianten, socialismen, alla studentrevolter, användning av droger, HBTQ, normupplösning, degenererad konst, musik och kultur. Men varför?

Bilden som växer fram är att så länge det finns starka civila institutioner i samhället så går man inte med på att inrätta sig i en global ordning där man låter sig styras av ett fåtal i New York. Man började med kommunismen – att genom terror och revolution slå sönder och bryta ner den rådande samhällsordningen. När det inte visade sig accepteras av befolkningarna gick man över på den mjuka varianten, socialismen.

Målet var även här att flytta makten till ett litet antal politiker, makthavare, i varje land som sedan enkelt kunde styras samt att kollektivisera en stor del av samhället. När enskilda inte längre själva får bestämma över vad de tjänar, flyttas bestämmandet från dem, till politikerna.

Med t.ex. EU flyttas så makten bort från individen ytterligare ett steg. Men även om man fick med sig arbetarna denna gång så var de för traditionsbundna. Det krävdes något mer för att lyckas med NWO. Man gick på de unga, de oerfarna och de utan referensramar. Genom att slå in en kil mellan de äldre generationerna och de unga kunde man snabbt bryta loss dem från hundratals år av samlad kunskap och erfarenhet och enkelt forma deras tankar.

Så föddes studentrevolterna, normlösheten, drogmissbruket, feminismen och den degenererade kulturen – allt under fina slagord som rättvisa, jämställdhet, broderskap och frigörelse och allt planerat, iscensatt och genomfört med pengar från finansoligarkerna, CIA och olika stiftelser i New York och City of London.

 Konspirationsteori eller inte? Döm själva efter att ha läst granskningen.

(Läs hela artikeln på Fria Sidor)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar