tisdag 25 april 2017

Trump blir alltmer parasitangripen för varje dag som gårNär en parasit angriper ett värddjur så ändrar parasiten på värddjurets inre organ och får det att signalera på ett sätt så att djuret utsätter sig för fara och till sist faller offer för parasitens yttersta syfte. Vi ser det i den här videon.
Virus är en parasit som dödar värddjuret samtidigt som parasiten själv dör, såsom till exempel i Ebola.

Men vad för slags parasit har Trump drabbats av? 
Här står det helt klart att han har infekterats av den judiska parasitrasen. Den får honom att babbla som i trance om ett främmande folk och hylla det som hjältar alltmedan han utför folkmord på all världens folk. Och i jämförelse med snigeln ovan så avger också Trump tydliga signaler på att vara svårt parasitangripen.

Sensmoral: Umgås aldrig med judar, se vad som hände med Trump!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar