tisdag 25 april 2017

Verklighetsfjärmade kulturarbetare!Döda barn används som krigspropaganda ... men bara ibland:


  "Videon ovan visar exempel på hur det som styr svenska massmediers vilja att förmedla bilder ur verkligheten avgörs av huruvida det gagnar projektet att omvandla Sverige till ett "mångkulturellt" samhälle eller ej.

Bombdödade och ilandflutna barn fyller sitt syfte i denna mission. Svenska barn som mördas på Drottninggatan av asylsökande från tredje världen ska av omvända skäl undanhållas svenska folket".

..............
I en situation där "Alternativmedierna" är svenska folkets enda möjlighet att få tillgång till fakta istället för PK-mediernas desinformation och propaganda, mobiliserar en svärm "kultur"-arbetare en protest mot tidskriften Nya Tiders medverkan vid årets bokmässa: http://www.gp.se/n%C3%B6je/127-f%C3%B6rfattare-bojkottar-bokm%C3%A4ssan-1.4245699.

Hur långt ska det gå innan ovannämnda verklighetsfjärmade godister blir av med sina fjälster från ögonen och fattar vad som är på väg att ske med Sverige.!?

//Kenneth Sandberg
..........


Adam Rydström

Nu har det gått några dagar sedan terrorattacken. Det är dags för utkrävande av ansvar för att terrordådet kunde ske.

Att det är terroristen som bär det yttersta ansvaret är självklart, men finns det även ett politiskt ansvar? I augusti 2015 mördades två människor på IKEA i Västerås av en man som mottagit ett utvisningsbeslut. Av detta drog politikerna tyvärr inga vettiga slutsatser. Offren dog förgäves. Hade politikerna däremot beslutat att män som fått utvisningsbeslut ska hållas i förvar hade terrordådet i fredags inte skett.

Den 19 december dödade terroristen Anis Amri 12 människor och skadade 56 på en julmarknad i Berlin. Amri hade tidigare fått avslag på sin asylansökan, var övervakad av tyska säkerhetstjänsten men satt inte i förvar i väntan på deportation till Tunisien. Svenska politiker lärde sin föga och vidtog inga nämnvärda åtgärder efter dådet.

I Sverige finns det ca 12 500 efterlysta personer som gränspolisen ska utvisa. Samtidigt finns det bara 350 förvarsplatser att tillgå. Om bara en bråkdel av migrationens kostnader skulle läggas på de som fått nej istället för de som fått ja skulle vi kunna ordna med förvarsplatser så det räckte. Det måste sägas. I praktiken har vi inte en reglerad invandring i Sverige. Vi har den politiska viljan att ta emot, men ingen vilja att avvisa. I praktiken är ett nej inte ett nej.

Den fria rörligheten i EU gör också att terrorister enkelt kan fly landet efter ett dåd. Anis Amri, som körde lastbilen i Berlin, sköts till döds i Milano fyra dagar efter dådet. Hade vittnen inte tipsat polisen om Razmat Akhilov så hade antagligen även han kunnat korsa Europa utan att stöta på någon kontroll.

Politikerna har kommit undan med en slapp attityd så länge som galningarna kunde avhålla sig från att utföra dåd på svensk mark. Denna attityd har nu kostat liv. Den politiska flatheten mot säkerhetshoten måste därför upphöra. Politikerna behöver dra lärdomar och ta sitt ansvar.

.................

Artikelns författare, Adam Rydström, ska definitivt ha en stor eloge för sitt framförande av de - i verklighetens namn - självklara konklusionerna ovan. Samtidigt är det en fruktansvärd skandal att något liknande aldrig går att läsa i de stora tidningsdrakarna, där det tvärtom konsekvent förfäktas större friheter och prioriterande av "mänskliga rättigheter" ifråga om de många tusental asylturister och presumtiva brottslingar/terrorister som årligen valt Sverige som sitt "Mecka".

Hade vi haft ansvarsfulla politiker istället för 7-klöverns samhällsfarliga hycklare skulle avsaknaden av en "tredje statsmakt" inte vara lika fatal. Nu bistår emellertid andens tattare i PK-medierna istället riksdagens och regeringens Quislingar i projektet att omvandla det trygga och välfungerande Sverige till ett multietniskt kaos á la Mellanöstern och Afrika..!

I samma syfte har också mobiliserats en uppsjö av handgångna för att så snabbt och effektivt som möjligt genomföra omvandlingen innan svenska folket har insett vidden av det som håller på att ske och att de är på väg att bytas ut mot främmande folkslag och kulturer. Tjänstemän och experter som Säpo-chefen Anders Thornberg, Rikspolischefen Dan Eliasson, kriminologen (!) Jerzy Sarnecki, deckartönten Leif GW Persson m fl., utgör en solid uppbackning till det landsförräderi som systematiskt pågått under senare decennier.

Vid sidan av den undran man kan ha över deras motiv, är det icke minst följande fråga man ställer sig:

- Har dessa människor inte egna barn och barnbarn vars liv i Sverige de rimligtvis borde bekymra sig om..?

//Kenneth Sandberg

.........

PK-medierna mobiliserar i sin rapportering av terrordådet..!

Under söndagen har SVT-studion fylkats av förrädare för att med alla medel kvarhålla svenska folket i okunskap om vad som pågår i vårt land. För att hålla samtalen och informationen så långt som möjligt från bakgrund och orsaker till terrordådet i Stockholm, har mobiliserats hela Expressen-redaktionen kompletterat med vänsteristen Eric Rosén (politism.se) och den PK-renommerade nyhetschefen Ulf Johansson.

Med understöd av den patetiska terrorforskaren Hans Brun leder man diskussionerna in på hur symptomen – d v s terrordåden, brottsligheten och Sveriges accelererande otrygghet - ska hanteras. Från hur låsen på lastbilar ska konstrueras, betongsuggor på gågator bör utformas, skyddsräcken längs trottoarer kan uppföras, till hur lärare i skolorna ska förebygga extremism! Allt i syfte att lägga en dimridå över de faktiska orsakerna och de åtgärder som krävs för att upprätthålla ett Sverige värt namnet. D v s ett totalstopp för “flykting”-invandring och en repatriering av såväl illegala som i övrigt här oönskade immigranter. IS-sympatisörer inräknat..!

Programledare Karin Hübinettes mer än vanligt hispiga och stressade uppträdande under sändningen ger intryck av att vara effekten av någon slags psykofarmaka. Vilket är föga förvånansvärt med tanke på hennes högst obekväma uppgift att förmedla konsekvenserna av det “mångkulturella” samhällsprojekt som hon är en av de varmaste förfäktarna av. Att i sådana stunder och situationer inte finna minsta möjlighet att avleda uppmärksamheten i riktning Sverigedemokraterna eller något annat “högerextremt” alternativ, innebär rimligtvis ett trauma för SVT´s “politiskt opartiska” medarbetare...

Dagar som ovan får vi troligtvis uppleva ännu ett tag. Däremot är jag lika säker som de ovannämnda är ängsliga för, att det kommer en dag då vi inte bara befrias från dylika “Pravda”-medier utan därtill får tillfredsställelsen att åse hur vederbörande ställs till svars för sitt folk- och landsförräderi!

//Kenneth Sandberg

.............

Terrordådet i Stockholm är bara en början. Sverige kommer därtill inom en snar framtid att få en situation liknande den som råder i Mellanöstern och Afrika. Detta har vi förutsett och varnat för sedan flera år tillbaka.

Högst ansvariga för denna utveckling i Sverige är Stefan Löfven och Fredrik Reinfeldt, samt deras föregångare på statsministerposten tillsammans med deras politiker i Riksdag och Regering. En skuld dom delar med hela det PK-etablissemang, anfört av massmedia, som står bakom den massinvandringspolitik man bedrivit under senare decennier. Icke att förglömma de s.k. säkerhetsexperter och terrorforskare som aldrig försummar tillfället att framhålla "högerextremismen" som möjliga gärningsmän och hot mot samhället..!

Oavsett ovannämnda folk- och landsförrädares oförtröttliga ambitioner att förvanska fakta och sanning, kommer verkligheten - i form av allt frekventare terrordåd, upplopp och brottslighet i deras "mångkulturella" Sverige - att hinna ikapp dem. I takt med detta lär också en växande andel av svenska folket vakna upp och utkräva ansvar av de styrande.

//Kenneth Sandberg 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar