onsdag 19 april 2017

Vi är våra egna förfäder och vår egen avkomma, därför har vi evigt liv!Det står i vårt eget intresse att göra allt för att skapa en bra värld för kommande generationer, alltså för oss själva i framtiden!

Om man inte bryr sig om sina handlingar för framtiden så kommer man att degenerera till sämre tillstånd i framtiden, men ju modigare och bättre vi kan utveckla oss till, desto bättre blir vårt kommande liv som vår egen avkomma.

Men tro inte att det endast är den egna familjen som är viktig. Vi tillhör en folkstam, och som sådan är vi ju också släkt med varandra på långt håll. Alltså är vi släkt med alla framstående svenskar och också släkt med kommande framstående svenskar.

Vi skiter fullständigt i att bli några slavar under en Abrahamitisk trehövdad hydra i himlen efter döden. Istället är det största dådet (och vår plikt) att förinta denna onda hydra i himlen, kallad Jahve, Gud, och Allah, och återta naturens egen världsåskådning, de olika naturreligionerna, till världens folk. Då kommer vi att utvecklas i kommande liv som vår egen avkomma!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar