torsdag 18 maj 2017

Åkessonskt antiklimax!
Sverigedemokraterna kallade i dag till presskonferens. Orsaken var att man ville berätta att man värvat den skånske moderatpolitikern Patrick Reslow.

Jimmie Åkesson:
- Det betecknar hur det ser ut i svensk politik idag; Moderaterna är på väg neråt och vi är ett parti som är på väg upp.

.............De högt ställda förväntningarna med anledning av Jimmie Åkessons utlysande av presskonferens, slutade i ett antiklimax..!

Från stora delar av den Sverigevänliga motståndsrörelsen tändes ett hopp om att han vid detta tillfälle skulle meddela sitt frånträde, till förmån för någon bättre lämpad att leda SD. Någon som på ett klarspråkigt och trovärdigt sätt har modet att delge svenska folket det besked om vad som måste göras, för att avvärja den katastrof som väntar runt hörnet.

Det som istället kungjordes var att en moderat riksdagsman beslutat att lämna sitt parti och ansluta sig till Sverigedemokraterna. Vilket paradoxalt, för att inte säga ironiskt nog, motiverades med att han var besviken på att Moderaterna inte på allvar bedrev någon oppositionspolitik i för landet viktiga frågor. Något som han uppenbarligen närde en illusionen om att SD gjorde!

Det har naturligtvis ett symbolvärde att en övergång till SD sker, men som de politiska kommentatorerna konstaterade “lär händelsen i sig inte få någon större effekt för politiken. Patrick Reslow var ganska okänd, vilket innebär en relativ betydelselös propagandavinst för SD”. Förklaringar som att Skåne-moderaten var på väg att förlora sin riksdagsplats vid nästa val, bidrog samtidigt till att förminska värdet och betydelsen av en Allianspolitikers övergång till SD.

Stolpskottet Jimmie Åkeson gjorde därtill så gott han förmådde med att stärka bilden av en politiker som endast var ute efter att slå vakt om sin plats vid köttgrytorna i riksdagen, genom att i intervjun efter konferensen fastslå att “Det betecknar hur det ser ut i svensk politik idag; Moderaterna är på väg neråt och vi är ett parti som är på väg upp”.

Detta istället för att åtminstone ge sken av att Patrick Reslow valde ett parti som var ensamt om att bedriva den politik som var ett måste för Sveriges överlevnad.

Arma Sverige – vad ska till för att riksdagens näst största parti ska få en ledning som uträttar något meningsfullt med partiets storlek.!?

//Kenneth Sandberg
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar