onsdag 10 maj 2017

Äntligen gör han något bra, även om det bara råkade bli så!Trump sparar in på välfärden i Nigeria och Kina

USA:s president Donald Trump anklagas för att spara in på USA-finansierad välfärd i länder som Nigeria och Kina sedan han strypt utbetalningarna till FN:s befolkningsfond, skriver Washington Post.

Beslutet att strypa stödet har kommit att bli rutin varje gång en republikansk president tillträder eftersom Republikanerna inte vill stötta organisationer som anses uppmuntra aborter. Som orsak till att strypa bidragen till FN:s befolkningsfond anför Trumps regering även att fonden ägnar sig åt familjeplanering, bland annat genom tvångssterilisering, i Kina. Demokraterna brukar, när de styr USA, återinföra stödet till FN-organet. Fria Tider

Att Trump inte har en aning om politiska överväganden står alltmer klart för alltfler människor. Hans valkampanj är endast kopierat från den nationalistiska rörelsen i USA, men han begrep aldrig vad han själv stod och sa.

Nu har han dock, på egenhand tycks det som, beslutat om att skära ner på utbetalningarna till FN:s befolkningsfond. Men varför han fattar det beslutet begriper han inte, han bara gör det.

Att det är omoraliskt att använda amerikanska skattebetalares pengar för att ge välfärd till andra länder istället för till sitt eget folk har han inte fattat. Att hela befolkningar lever på bidrag och därmed orsakar befolkningsexplosion över världen förstår han inte, istället börjar han dilla om att befolkningen riskerar att minska med den politik som förs i dessa länder, och någonstans i hans förvirrade huvud uppstår en tanke att han borde hjälpa befolkningstillväxten på traven.

Då skär han ner på bidragen! (?)

Man kan undra varför han kunnat bli så rik? Han är ju dum i huvudet!

Kanske skönhetstävlingarna han arrangerat gett honom så mycket pengar? Pengar som annars skulle ha gått till välgörande ändamål.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar