tisdag 23 maj 2017

DNs ledarredaktion svarar inte på telefonsamtal”Samtal med Samhället” ringde Dagens Nyheter för att prata med ledarredaktionen om tidningens nya policy vad gäller att ’kalla en spade för en spade’ – d v s inte hymla med att en oproportionerligt stor andel brottslingar i Sverige har utländsk bakgrund. DN har ju tidigare varit tvärtyst i denna fråga, men har nu gjort en kovändning och tycker plötsligt att det – enligt bl. a ledare den 20 maj 2017 – är viktigt att lyfta fram brottslingens bakgrund.

”Samtal med Samhället” kan nog tro att detta mer handlar om en omvändelse under galgen, så att säga, eftersom läsar- och prenumerantunderlaget synes svikta och det är uppenbart att allt färre litar på Dagens Nyheter. Vi kom i alla fall aldrig till tals med ledarredaktionen i något offentligt samtal. De saknar – liksom väldigt många andra kolleger på mainstream-media – telefoner. Tar bara mejl… Svårt att samtala då.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar