måndag 22 maj 2017

En samhällskatastrof i sin linda...SVT Text söndag 21 maj 2017


- Att så många skottlossningar utförs av män med utländsk bakgrund är en fråga om bristande integration, säger Linda Staaf, underrättelsechef vid polisens nationella operativa avdelning  (Noa).Hur
anser Linda Staaf att svensk integrationspolitik att förhindra ovanstående skulle kunna se ut – undrar vän av ordning..?Sverige huserar på grund av en ansvarslös migrationspolitik drygt en och en halv miljon invandrare, där en stor del är att betrakta som “välfärdsturister”. Många i första såväl som andra- och tredjegenerationen har ingalunda som mål och ambition att anpassa sig till det svenska samhället för att här ens klara sin egen försörjning. Långt mindre att tillföra något av värde till svenska samhället och det välfärdssystem som man å andra sidan gärna och voluminöst tar del av.

Genom bibehållande av sin extremt “generösa” invandringspolitik kommer Sverige också framgent att attrahera och bli slutmål för dom hundratals miljoner i Mellanöstern och Afrika som står i startgroparna för att ta sig till Europa. En förkrossande stor andel av dessa är analfabeter och lågutbildade, vilket rimligtvis innebär att ingen “social ingenjörskonst” i världen har någon möjlighet att genom en “icke-bristande integrationspolitik” förhindra en utveckling som artar sig till en katastrof långt värre än den vi redan idag ser upptakten till i Sverige.

Att efterlysa “bättre integration” är inte bara lika enfaldigt som att önska fram en “tulipanaros”, eller rekommendera ett större plåster för en långt framskriden cancertumör. Det är på gränsen till det som borde förklaras som brottsligt, eftersom det handlar om att aktivt och med öppna ögon (?) verka för svenska folkets utrotning och nationen Sveriges sammanbrott..!

Att en representant – tillika chef – inom den myndighet vilken har som uppgift att skydda landets medborgare manifesterar en så fatal uppfattning, är knappast ägnat att ge säkerhet och inge trygghet hos svenska folket. Förvisso är vi redan ett luttrat folk med tanke på den högsta polischef som under senare år trotsat all beskrivning av sanslöshet och bristande omdöme. Men “någon dj....a ordning” ville vi ändå i det längsta tro att det rådde någonstans inom Polisen.

Som godtrogen svensk (!) klamrar man sig dock fast vid tron att det faktiskt också till stor del förhåller sig så väl inom myndigheten. Särskilt beträffande situationen “ute på fältet”. Därför känner man ofta stor empati för alla dom som fortfarande utifrån klokhet och med stort engagemang i sin polisroll ska tampas inte bara med accelererande brottslighet, utan därtill dras med chefer och överordnade som lider brist på sunt förnuft och elementär förankring i verkligheten!

//Kenneth SandbergInga kommentarer:

Skicka en kommentar