söndag 21 maj 2017

Folkförräderi..!Fram till tonåren tycker svenska barn att de har en god – både fysisk och psykisk – hälsa. Men därefter uppger allt fler barn och unga att de har ett eller flera symtom på psykisk ohälsa.

Sedan 1990-talets början har den psykiska ohälsan hos unga mellan 16 och 24 år mer än fördubblats. Skolhälsovården lyckas inte fånga upp problemen i tid och inom psykiatrin saknas både resurser och kompetens.

Unga mår allt sämre och självmorden ökar. Sedan början av 90-talet har antalet unga som lider av psykisk ohälsa tredubblats och självmorden hos dem mellan 16 och 24 år har nått den högsta nivån på 25 år, enligt statistik från SCB och Socialstyrelsen.

Dubbelt så många står kön till neuropsykiatrisk utredning på barn- och ungdomspsykiatrin.

...................Våra egna barn och ungdomar får vänta allt längre i kön till psykiatrin.

Trots detta ska nu BRIS prioritera “ensamkommande flyktingbarn” genom målsättningen att dessa ska vara “huvudspåret”..!

Vi som är något äldre hoppas förstås att vi ska leva så länge att vi får uppleva när dessa Politiskt KorrektaBRIS i likhet med övriga folk- och landsförrädare ställs till svars...

//Kenneth Sandberg

*

Kongressen ska peka ut Bris riktning de närmaste åren. Bland annat föreslår styrelsen att ett huvudspår ska vara att hjälpa barn som flytt till Sverige.

Det är en särskilt utsatt grupp. Vi vet att både suicidförsök och begångna självmord har varit relativt vanligt, säger Magnus Jägerskog.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar