söndag 28 maj 2017

Gott vs Ont, och andra makter i AsatronMaria Kvilhaug

Om att se bakom polariteten av gott och ont för att kunna förstå hednatron.

Om att inse att källor såsom Snorre Sturlason kan vara missledande eftersom de anpassar det ursprungliga hednatänkandet till ett kristet tänkande.

Om gudamakten, de styrande krafterna, och hur de inte så lätt kan klassificeras eller passas in i en hierarki som det kan verka i första påseendet...
Eftersom Snorre Sturlason var en kristen munk så hade han naturligtvis inte något intresse av att presentera Asatron på ett positivt sätt, snarare tvärtom!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar