tisdag 23 maj 2017

Re: Du är rasfixerad22 maj 2017 kl. 01:12 skrev Paul Nilsson 
Till Per Wirtén, Expressen.I din debattartikel från ovanstående länk skriver du följande: "Representation är viktigt, i synnerhet i public service". Varför är det så viktigt och vilka grupper är det du menar? När det gäller personer med utländsk bakgrund så är de ingen homogen grupp. I Sverige bor det personer från drygt 170 länder, plus att det finns olika etniska grupper från dessa länder. Menar du att SVT ska ha programledare från samtliga dessa länder och etniska grupper för att uppnå mångfald och representation hos SVT?

Du är rasfixerad. För dig är utseende och namn viktigt hos dom som får arbete som programledare hos SVT. Rasism är ett mycket missbrukat ord som jag ogillar att använda, men ditt budskap är rasistiskt: ut med vita programledare med svenskklingande namn och in med fler icke-vita programledare med icke-svenskklingande namn till "Gomorron Sverige" och SVT:s övriga program.

Min kritik mot din artikel i detta brev är också ett svar på en debattartikel av tretton undertecknare i Expressen på följande länk:

Paul Nilsson

*Hej Paul,

Ja, representation är viktigt i vissa sammanhang. Det är till exempel viktigt att det är ungefärlig jämvikt mellan män och kvinnor i t.ex. politik och journalistik.

Jag anser verkligen inte att alla etniska eller lokala bakgrunder eller religiösa tillhörigheter eller annat behöver finnas representerade. Men jag anser att det vore bra om de som gör program i SVT och SR på ett eller annat sätt avspeglar det land de berättar om. Det är inte bra om nästan alla kommer från Stockholmsregionen, växt upp i medelklassfamiljer och är vita. Journalistiken behöver även andra erfarenheter, som att ha växt upp i en liten stad där industrierna försvunnit, eller i ett skogssamhälle i Västerbottens inland eller i Husby.

Om en fjärdedel av ett lands invånare har s.k. invandrarbakgrund — där jag bor är andelen mycket högre — så finns det en poäng att det märks i public service. Det har man fattat i Storbritannien. Och även på SVT, men där händer mycket lite. Det blir bara utspel från chefer och diverse mångfaldskurser för personalen.

Men om det står det ju i den debattartikel från olika medarbetare eller tidigare medarbetare på SVT som du ogillar.

Många hälsningar

Per Wirtén

*

Hej,

Ett exempel: På vilket sätt blir nyhetsuppläsningar i Aktuellt bättre om nyhetsuppläsaren har icke-svensk bakgrund? Du skriver att det inte är bra om nästan alla som gör program i SVT och SR är vita. Detta visar igen hur rasfixerad du är.

Du skriver: "Om en fjärdedel av ett lands invånare har sk invandrarbakgrund — där jag bor är andelen mycket högre — så finns det en poäng att det märks i public service. Det har man fattat i Storbritannien". Vilka invandrargrupper är det du menar? Vilka invandrargrupper ska arbeta hos public service? På vilket sätt blir programmen i public service bättre med fler programledare med invandrarbakgrund? Jag upprepar: invandrare och flyktingar är ingen homogen grupp.

Vad är bra med BBC i Storbritannien när det gäller deras mångfaldspolicy? På vilket sätt har deras program blivit bättre?


Paul NilssonInga kommentarer:

Skicka en kommentar