tisdag 16 maj 2017

Varför tilläts tyskarna få leva?Henry Morgenthau utarbetade en plan, Morgenthauplanen, med syfte att krossa tyska folket för alltid. Den krävde fullständig förstörelse av landets metallurgiska, kemiska och elektriska industrier inom sex månader efter kriget.

Tyskland skulle förvandlas till ett land av enbart jordbrukare – en politik som effektivt skulle dömt tiotals miljoner tyskar till död p.g.a. svält. De krigiska tyskarna skulle göras så impotenta att de aldrig skulle kunna föra krig igen.

Tyska folket var väl medvetna om vilket öde som planerades för dem och vilka fruktansvärda förhållanden som Tyskland skulle utsättas för efter den allierade segern. Denna medvetenhet gjorde att tyska folket stred till sista man och kvinna och förlängde kriget minst ett år.

Problemet med planen, om den hade genomförts till fullo, är att varken enskilda judar eller staten Israel hade kunnat håva in mer 600-1000 miljarder i olika ersättningar som hittills betalats sedan 1945. Därför tilläts tyska folket leva vidare. Hela artikeln på Fria Sidor

Men varför får inte svenskarna leva?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar