lördag 27 maj 2017

Vi får ingen förändring förrän vi slår ihjäl förrädarna!
Pite Havsbad köpte Cape East: Nu blir lyxhotellet asylboende igen

Cape East i Haparanda, som lagts ner och startat på nytt i omgångar, kommer återigen att ägna sig åt asylverksamhet – trots allt. Efter att Roger Akelius sålt lyxhotellet till Pite Havsbad väljer de nya ägarna att öppna lokalerna för cirka 260 asylsökare.

Fria Tider uppmärksammade i april att asylsökarna på Cape East då slängde gåvor de fått av Haparandaborna eftersom asylboendet avvecklades och skulle läggas ner i slutet av månaden.

Efter att den skattefinansierade asylbaronen Roger Akelius sålde Cape East till Tobias Lindfors kommer Pite Havsbad åter att öppna upp boendet för asylsökare från tredje världen. Fria Tider

Är det asylbaronerna som vi ska slå ihjäl, eller är det packet som kommer hit och parasiterar på oss?

Det beror helt på hur de uppför sig, men det är i första hand alla som politiskt propagerar för den här folkmordspolitiken, de som har makten i samhället och köper upp lyxhotell för att locka hit soldaterna i regimens hemliga armé.

Nu tror jag naturligtvis inte på att enskilda människor ska börja slå ihjäl kräk av allehanda slag, men vi ska i alla fall ha inställningen att de förr eller senare ska avrättas, och det gör vi i en folklig revolution.

Som läget är just nu räcker det med att bekanta folk med tanken på att dessa folkmordsförrädare ska avrättas, antingen genom att de bultas till döds med påkar eller skjuts eller på annat sätt tas av daga, hannar såväl som honor.

Förrädare är inga människor, även om de rent biologiskt tillhör vår etnicitet så har de själva genom sitt agerande tagit avstånd från oss. Och eftersom de genomför omänskliga politiska handlingar så är de därför (symboliskt) inga människor, och det kan aldrig någonsin vara synd om dem, därför är de hannar och honor och inte män och kvinnor!

Glöm inte att det är handlingen som avgör om någon är folkmordsförrädare, inte vad man gissar att de vet och inte vet, eller vad de egentligen trodde.

Det är själva handlingen som gör en människa skyldig!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar