tisdag 6 juni 2017

Asylinvandringen av ensamkommande ungdomar är ett stort bedrägeriTill migrationsminister Morgan Johansson.


Rättsmedicinalverket har genomfört hundratals medicinska åldersbedömningar av ensamkommande ungdomar de senaste månaderna. Resultatet visar att tre av fyra ensamkommande är över 18 år. Med anledning av detta resultat så vill SD att även dom som har fått uppehållstillstånd ska testas. I Rapport, den 30 maj, svarar du på SD:s krav att "man kan inte gå tillbaka retroaktivt". Varför inte det? Det finns länder där beviljade uppehållstillstånd och medborgarskap omprövas och där personer som har fått stanna på felaktiga och falska grunder utvisas. Ett exempel är Norge.

I Österrike dömdes tre afghanska asylbedragande män till fängelse för bedrägeri för att de hade ljugit om sin ålder. Varför döms inte asylbedragare i Sverige som har ljugit om sin ålder och bakgrund för bedrägeri och livstids utvisning?

Asylinvandringen av ensamkommande ungdomar är ett stort bedrägeri. Dom kallas för "flyktingbarn" av politiker, massmedia och opinionsbildare men är ofta varken flyktingar eller barn.

Vad anser du och regeringen om att det är vanligt med falsk identitet hos asylsökande marockaner?

Samtliga beviljade uppehållstillstånd till ensamkommande ungdomar bör omprövas från det år som invandringen av denna kategori startade. Dom ensamkommande som har fått uppehållstillstånd på felaktiga eller falska grunder genom att ha ljugit om sin ålder och/eller asylskäl, dom som har begått brott samt dom som reser på semester till sina hemländer dom säger ha flytt ifrån ska utvisas från Sverige på livstid. Ingen hänsyn ska tas till vistelsetid i Sverige. Egentligen har ingen asylsökande, däribland ensamkommande ungdomar, skäl att få stanna i Sverige därför att Sverige inte är första asylland. Vill dom söka asyl så ska dom göra det i första asylland som ligger långtifrån Sverige.

Omprövningar av beviljade uppehållstillstånd och svenska medborgarskap ska gälla samtliga asylsökande och anhöriginvandrare, inte bara ensamkommande ungdomar. Eftersom den svenska asylpolitiken liberaliserades och började spåra ur kring mitten av 1980-talet så kan ett lämpligt datum för omprövningar gälla dom som har fått uppehållstillstånd och svenska medborgarskap från den 1 januari 1985.

Källor:


Paul Nilsson 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar