fredag 30 juni 2017

Batikhäxor blir äntligen åthutade!Även i Sverige börjar haren så smått att följa sitt eget spår tillbaka till förnuftet, och allt beror på internet...

JO-kritik mot bibliotek som vägrar köpa in invandringskritiska böcker

Justitieombudsmannen, JO, kritiserar nu kommunerna Falköping och Botkyrka för att de – med hänvisning till "värdegrunden", "mänskliga rättigheter" och "allas lika värde" – vägrat att köpa in biblioteksböcker som kritiserar den svenska invandringspolitiken.

I yttrandet till JO anförde nämnden att anledningen till att värderingar tillmäts sådan vikt i riktlinjerna är att nämnden "vill vara säker på att en låntagare kan känna sig trygg med att när hen lånar litteratur inte få sina mänskliga rättigheter kränkta genom att läsa den". (Obs.: citat direkt ur nämndens svar.)

JO håller dock inte med om den bedömningen utan konstaterar att det inte finns "något utrymme för ett folkbibliotek att ta hänsyn till de värderingar och åsikter som förs fram" i en bok samt att att "ett urval som sker på sådan grund står i direkt strid med bibliotekslagens krav på allsidighet och fri åsiktsbildning" och strider mot objektivitetsprincipen i regeringsformen.

Det andra fallet gäller en låntagare som begärde att få låna boken Invandring och mörkläggning vid Tumba bibliotek. Biblioteket beslutade att varken köpa in eller fjärrlåna boken med hänvisning till "kvalitetsbrister" och att boken på ett flertal punkter strider mot "den interkulturella handlingsplanen". Personen begärde senare att få låna boken Muhammeds flickor, men även där blev det nej från biblioteket med hänvisning till "värdegrunden".

Kultur- och fritidsnämnden i Botkyrka kommun kritiseras av JO på ett liknande sätt som politikerna i Falköping. Fria Tider

Det har väl aldrig hänt förr att JO försvarat yttrandefriheten, men nu vänder det.

Om vi tittar tillbaka så har demokratin sakta förändrats till dårarnas lekstuga på grund av att yttrandefriheten sakta strypts av ockuperande judar som svurit på sin Davidstjärna att förstöra det värdland de bor i, och de lyckades också.

Men så uppfanns internet och yttrandefriheten fick ett verktyg att nå ut till folk, och då reverseras plötsligt historien tillbaka till den tid då inte media styrdes av judar, så metaforen om haren som skuttar tillbaka i sina egna fotspår beskriver bildlikt vad som successivt händer nu, i takt med att internet blir alltmer befolkat.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar