torsdag 22 juni 2017

David Duke My Awakening 34 of 45My Indian Odyssey: A Ghost from India Haunts Me Still

Det här är ett mycket intressant avsnitt av Dukes bok om sitt uppvaknande. Lyssna till den här berättelsen om när Duke för många år sedan besökte Indien, som är Indo-europeernas ursprungsland, och lyssna till den uppskärrande historien om ett folk som gått under.

Låt inte det här ske med resten av den vita världen!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar