torsdag 29 juni 2017

Det behövs inga fler partier i Sveriges riksdagDet är trångt nog som det är där, och dessutom befinner sig alla dessa partier i en mycket trång åsiktskorridor.

Inte förrän väggarna på den korridoren vittrar sönder så att åsiktsspektrat vidgas kan man förvänta sig något positivt från riksdagen, som för närvarande företräder främlingar framför sitt eget folk.

Vi får istället jobba med att bredda åsiktsspektrat och ta hjälp av den fantastiska uppfinningen internet för att på det sättet revolutionera världen med demokrati.

Alla mänskliga framgångar och samhällsutvecklingar börjar med en uppfinning som fullständigt förändrar förutsättningarna för mänskligheten. Allt från uppfinningen av plogen som ledde till att människan blev den ledande arten på jorden, till hjulet som ledde till transporter och ökad välfärd.

Efter renässansen kom den fantastiska uppfinningen ångmaskinen, som fullständigt revolutionerade produktionsmedlen, och det spelar ingen roll att fabrikerna idag drivs av elmotorer, för dessa elmotorer kunde endast göras med hjälp av ångdrivna maskiner, så de nya tekniker som finns idag har verkligen ångmaskinen att tacka för sin existens.

Välfärden över världen ökade med flera tusen procent!

Nu har vi en ny revolution på gång och det är internet som är en informationsteknologi, och på samma sätt som huliganerna på sin tid försökte stoppa framväxten av ångmaskiner med stöd av rika feodalherrar försöker nu dagens rika makthavare stoppa informationen över internet.

Och på precis samma sätt som det inte gick att stoppa ångmaskinen trots allt sabotage, för ångmaskinen var så effektiv så går det inte att stoppa informationen på internet, därför att diverse IT-företag är beroende av att folk har något intresse av internet. Om man stryper informationen tappar ju folk intresset och många IT-företag måste i så fall gå i konkurs, med allmän fattigdom som följd. Alltså går det inte att censurera internet!

Det kommer på sikt att leda till samma typ av revolution som ångmaskinen startade, och som håller på ännu i denna dag. Och eftersom internet baserar sig på information så innebär det en successiv demokratisering av samhället oavsett vilken diktatur som för närvarande råder.

Demokratin består av att olika partier tävlar om väljarna, vilket är betydelselöst utan åsiktsfrihet. Men när åsiktskorridorens väggar successivt börjar vittra på grund av internet så kommer även de olika partiernas kader att få bredare åsiktsspektra. Det innebär i sin tur ett naturligt byte av partikader och på sikt byter man ut dumhet mot förnuft.

Vilket parti som helst av de åtta som redan sitter där, kommer tack vare informationen på internet att ändra åsikt vartefter som också dumskallar åker ut och förnuftiga människor kommer in. Det här är naturens egen evolution och det är endast slöseri med mänskliga resurser att starta nya partier hela tiden, eller hoppas och tro på någotdera av dessa töntpartier som sitter idag, för dessa nollors dagar är redan räknade.

Vi ska koncentrera oss på informationen på internet och ge fan i att rösta om det inte finns något att rösta på, eller låta folk rösta som de vill, men internet kommer man aldrig ifrån. Sakta och successivt kommer vartenda land på jorden, inklusive u-länderna att demokratiseras på naturlig väg tack vare internet och demokratin kommer att råda över hela världen.

”Låt hundra blommor blomma och hundra åsiktsriktningar tävla”

Ett citat från Mao Tse Tung. Tyvärr hade man inte internet då, så denna slogan fick ingen effekt. Men nu kan vi börja återvända till vad demokratin var menad från början som. Vi kan alltså gå tillbaka i samma fotspår som vi kom ifrån, och tack vare informationen över internet kommer vi inte att ta några snedsteg något mer när det gäller demokratin.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar